עוד צעד בדרך למציאת חלופה לתמ"א 38

פורסם קול קורא ע"י הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית • המועד האחרון להגשת הצעות – תחילת החודש הבא • הקריטריונים להשתתפות בקול - בכתבה

חיים אביטן, יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (שלומי אמסלם)
חיים אביטן, יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (שלומי אמסלם)

עוד מהלך חשוב בדרך למציאת חלופה לתמ"א 38: ועדת המכרזים של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פרסמה לאחרונה קול קורא, שמספרו 1/2020, המזמין רשויות מקומיות "להציע הצעות להכנת תוכנית לחיזוק והתחדשות מבנים (המחליפות את תמ"א 38)". צעד זה מצטרף להנחיית שר הפנים, אריה דרעי, מספטמבר, לגבש תזכיר חוק רשמי לחלופת תמ"א 38 - משימה שהוטלה על מנהל התכנון.

על פי ההודעה שפורסמה על ידי הרשות להתחדשות עירונית, מהות הקול הקורא היא "הכנת תוכנית כלל עירונית שתחליף את תמ"א 38 ותאפשר הוצאת היתרים להתחדשות עירונית ברמת הבניין או המגרש הבודד, במקומות המתאימים לכך ובאופן המותאם לצורכי הרשות המקומית ולמדיניותה. זאת, בהמשך להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שלא להאריך את תוקפה של תמ"א 38 לאחר אוקטובר 2022".

הקול הקורא כולל גם כמה תנאי סף:

• בתחומי הרשות המציעה קיימים 100 בניינים לכל הפחות, המתאימים להתחדשות בניינית

• על הבניינים המתאימים להתחדשות בניינית לא חלה תוכנית מפורטת בתוקף, המסדירה את אופן ההתחדשות הבניינית ושניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה, לרבות תוכנית לפי סעיף 23 של תמ"א 38, או שקיימת תוכנית כזו שתוקפה יפוג עד סוף שנת 2022

• מחיר ממוצע למ"ר ביישוב הוא 13,500 שקל לכל הפחות.

לעיון בקול הקורא במלואו לחצו כאן

נציין בהקשר זה כי הקריטריון הראשון, המציף רף של 100 בניינים המתאימים להתחדשות עירונית, אינו מובן מאליו: כך למשל, מניתוח שביצעה לאחרונה חברת URBANIX TECH עולה כי רק מעט יותר מ-700 מהבניינים בה, המוגדרים בעלי כלכליות עודפת, עדיין פנויים לעבודה. בערים קטנות יותר ייתכן כי רף 100 הבניינים – כאלו שלא חלות עליהם תוכניות שונות, כהגדרת הקול הקורא - יהיה קשה יותר להשגה.

"משימה" לא פשוטה נוספת עבור הרשויות המקומית אשר מעוניינות לקחת חלק בקול הקורא, הוא לוחות הזמנים. ראשית, המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה נקבע לתאריך 15.11.2020 – כלומר ליום ראשון הקרוב. המועד האחרון להגשת ההצעות גם הוא דוחק – 6.12.2020. מעניין יהיה לראות כמה רשויות יספיקו להעביר את המלצותיהן, בדרך לגיבוש תוכנית חלופית ראויה לתמ"א 38 שמועד סיומה הולך ומתקרב במהירות.

"התוכנית המקודמת בימים אלו על ידי הרשות תייצר חלופה טובה יותר לאלו הקיימות ותאפשר התחדשות עירונית ברמת הבניין הבודד, תוך מתן דגש לפיתוח שטחי ציבור, חיזוק המרקם העירוני וקידום איכות חייהם של התושבים", נכתב בהודעת הרשות. "נוסף לכך, התוכנית תסייע ליצירת הוודאות הנדרשת לקידום התחדשות עירונית מבחינת בעלי הזכויות מחד, ותבטיח את המענה התכנוני הנדרש לאזורים השונים בתחומי הרשות המקומית, מאידך.

עמדת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית היא כי יש לקבוע באילו אזורים ובאילו תנאים רצוי וראוי לאפשר התחדשות עירונית ברמת הבניין הבודד, וכי יש לקבוע הוראות המתאימות את התכנון למקום בהיבטים כלכליים, חברתיים, תכנוניים, אדריכליים ותשתיתיים. על מנת לייעל את התהליך ולאפשר התחדשות עירונית ברמת הבניין במקומות המתאימים לכך, סבורה הרשות הממשלתית כי יש מקום לקידום תוכניות עירוניות המסדירות זאת ומאפשרות הוצאת היתרים מכוחן".

חיים אביטן, יו''ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "אנו פועלים כל העת לקידום תוכניות מתוך רצון להגדיל את היצע הדיור במרקם העירוני, תוך שיפור איכות חייהם של התושבים. פרסום הקול קורא הינו חשוב ונחוץ ביותר, משום שהוא יאפשר תכנון, מימון וקידום תוכניות ברמת המגרש/הבניין הבודד. זאת בהמשך להחלטת המועצה הארצית שלא להאריך את תוקפה של תמ"א 38 לאחר אוקטובר 2022. הרשות הממשלתית שמה לה למטרה לקדם כלים חלופיים וטובים יותר להתחדשות מסוג זה. זאת, על מנת לייצר ודאות תכנונית עבור הרשויות המקומיות שאיתן אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא".

גורי נדלר, מנהל אגף בכיר תכנון ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "רשויות רבות קבעו מדיניות להתחדשות בניינית במסגרת תמ"א 38, הוציאו היתרים ואף פיתחו מומחיות בסוג זה של התחדשות עירונית. במסגרת זו התחדשו מאות בניינים ונוספו אלפי יחידות דיור חדשות במרכזי הערים. התוכניות שנכין במסגרת הקול הקורא יאפשרו לרשויות אלו להמשיך את המומנטום, ובאותו זמן לשפר את איכות התכנון בפרויקטים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search