search

הופקדה התוכנית להקמת היישוב דניאל בנגב הצפוני

כזכור, באוגוסט האחרון אושרה התוכנית על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מערבי • המועצה הארצית החליטה על הפקדתה באופן רשמי.

בנייה חדשה באופקים. היישוב החדש יוקם בסמוך לעיר (דוד פשינסקי)
בנייה חדשה באופקים. היישוב החדש יוקם בסמוך לעיר (דוד פשינסקי)

עוד צעד חשוב הושלם – בדרך להקמת היישוב דניאל בצפון הנגב: המועצה הארצית לתכנון ובנייה הודיעה כי החליטה על הפקדתה של התוכנית באופן רשמי במשרדי הוועדה המחוזית ומנהל התכנון. זאת לאחר שבחודש אוגוסט אושרה התוכנית על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נגב מערבי.

באותו פרסום צוין כי השלב הבא, לאחר הפקדתה הרשמית של התוכנית, הוא שלב התכנון המפורט, שייעשה על ידי המנהל לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון, לקראת הקמת היישוב. מדובר בצעד חשוב לקראת המעבר משלב התכנון לשלב ההקמה בפועל.

תוכנית המתאר המחוזית, תמ"מ 16/23/14/4, כוללת שני סעיפים עיקריים המצוינים בהודעת הפקדת התוכנית: הוספת סמל ליישוב כפרי חדש ממערב לעיר אופקים, וסמוך לכפר השיקומי "עלה נגב", "שתכליתו מתן מענה לאוכלוסייה עם מוגבלות ולאוכלוסייה עם זיקה למוסד, בשילוב עם אוכלוסייה כללית"; שינוי ייעוד הקרקע לצורך קביעת "שטח פתוח מיוחד" בהתאם להוראות תמ"א 35, מדרום לעיר אופקים.

היישוב דניאל יהיה יישוב כפרי-קהילתי, הראשון בישראל שיציע שילוב בין האוכלוסייה הכללית לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים – מטופלים במוסד "עלה נגב". היישוב גם יספק מגורים לאנשי הצוות של המוסד. כמחצית מתושבי היישוב החדש יהיו בעלי זיקה כלשהי למוסד. מדובר ביישוב שיכלול בסופו של תהליך כ-500 יחידות דיור, שייבנו בשלבים.

בתקופה האחרונה חלה התקדמות משמעותית באישור התוכנית להקמת היישוב. במרץ האחרון הודיעה המועצה הארצית לתכנון ובנייה כי היא מקדמת שינוי לתוכנית המתאר (שינוי 16 שהופקד כעת) – ושיאפשר את קידום התוכניות בקצב גבוה יותר; חמישה חודשים מאוחר יותר, באוגוסט כאמור, אישרה את התוכנית הוועדה המקומית נגב מערבי, וכעת, כחודשיים לאחר מכן, היא מופקדת.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות – והשיא: השקת מדד ההתחדשות העירונית החמישי! השנה חוזרים למתכונת שכולנו התגעגענו אליה: כנס פיזי! שריינו כבר עכשיו מקום באירוע הגדול של הענף, ב-24 במאי
רוצים להצטרף אל מאות המשתתפים באירוע? לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות