להורדת אפליקציה

צעד ראשון של משרד הבינוי והשיכון בפרשת פרי נדל"ן

המשרד חושד כי החברה העניקה הלוואות ל-169 רוכשים בפרויקט - מבלי שווידאה שניתנו בטוחות בגין הכספים

אלדד פרי (יח"צ)
אלדד פרי (יח"צ)

משרד הבינוי והשיכון מודיע היום (ד') כי פתח בהליך מנהלי ראשון כנגד חברת מימון בפרויקט של חברת פרי נדל"ן, שנמצאת בימים אלו בתהליך הקפאת הליכים. מהמשרד נמסר כי פתח בהליך מול חברת המימון "בונוס" בחשד להפרות חוק המכר בפרויקט "פרי הורייזן" בבת ים, אשר אורגן על ידי קבוצת פרי נדל"ן. ההליך נפתח בנוגע להתקשרות של חברת המימון עם 169 רוכשים, ועשוי להגיע לעיצום כספי של כעשרה מיליון שקלים.

"הוראות חוק המכר מטילות אחריות גם על מי שנותן הלוואה לרכישת דירה", נמסר בהודעת המשרד, "כך שהוא נדרש ליידע את הרוכש בדבר זכויותיו להבטחת הכספים, ונוסף על כך עליו להעביר את הכספים רק לאחר שווידא כי ניתנו בגינם בטוחות חוק מכר (או התחייבות מצד המוכר לתת בטוחות כאמור).

על פי החשד חברת המימון נתנה הלוואות לצורך רכישת דירות מבלי שווידאה שניתנו בטוחות בגין הכספים. נוסף על כך, עולה כי החברה לא יידעה את הרוכשים בדבר זכויותיהם להגנה על כספם, הכול בניגוד להוראות חוק המכר בנושא"

על פי החשד חברת המימון נתנה הלוואות ל-169 רוכשים לצורך רכישת דירות בפרויקט 'פרי הורייזן' בבת ים מבלי שווידאה שניתנו בטוחות בגין הכספים. נוסף על כך, עולה כי החברה לא יידעה את הרוכשים בדבר זכויותיהם להגנה על כספם, הכול בניגוד להוראות חוק המכר בנושא". 

נציין בהקשר זה כי בתחילת אוגוסט 2020 קבע ממונה חוק המכר כי חברי קבוצת הרכישה "פרי הורייזן" בבת ים הינם רוכשי דירות לכל דבר ועניין. "בשל ההכרה כי מדובר ברוכשי דירות, מצא לנכון הממונה להטיל את האחריות גם לפתחה של חברת המימון, אשר בעצם שימשה כמי שנותן הלוואה לרוכשי הדירות לעניין רכישת דירה בפרויקט", מסבירים במשרד הבינוי והשיכון. "על כן, נפתח הליך מנהלי לבירור נסיבות העניין".

צעד ראשון של <a class=משרד הבינוי והשיכון בפרשת פרי נדל"ן" src="https://ndlstorage.bagelcms.com/media/Storage/10168.jpg" />

יצוין כי בפרויקט "פרי הורייזן" ניתנה הלוואה נוספת מגוף מימון נוסף והדבר נבחן בימים אלה. נוסף על כך, בוחן ממונה חוק המכר, עמית גריידי, את אחריות כלל החברות אשר סיפקו מימון לקבוצות השונות אשר אורגנו על ידי קבוצת פרי נדל"ן.

נזכיר כי רק בחודש מאי האחרון דחתה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים את כלל ההתנגדויות לפרויקט של פרי נדל"ן, ואפשרה להוסיף לו זכויות בנייה, כך שעל פי התכנון הורשתה החברה להקים מגדל בן 43 קומות ובו 206 דירות.

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "נפעל בכל הכלים הרגולטוריים המונחים לפנינו על מנת לסייע לרוכשי הדירות להגן על האינטרסים שלהם. במקביל, מטרתנו לייצר הרתעה מול כל העוסקים בתחום קבוצות הרכישה, ולהבהיר שעליהם לפעול על פי החוק".

תגובת חברת בונוס: "נבקש לציין כי הפנייה לעיתונות נעשתה עוד קודם שהממונה בירר את העובדות לאשורן, תוך שהוא פועל על סמך שמועות לא מבוססות והולך שבי אחר נסיונות הטעיה שנעשו כלפיו על ידי מיעוט מחברי הקבוצה. אין ספק מלפנינו כי עם בירור העובדות לאשורן יחזור בו הממונה מהטענות שהועלו על ידו.

כבר מקריאה ראשונית של הטענות שהועלו על ידי הממונה ניתן לראות כי מדובר בטענות מופרכות על פניהן, תוך שהעובדות הנטענות על ידי הממונה לא רק שאינן נכונות משפטית, אלא אף אינן נכונות עובדתית.

כך למשל, הממונה טוען שחברתנו העמידה שתי הלוואות בסכום של 30 מיליון שקל כל אחת, והכול מקום בו הועמדה הלוואה אחת על סך של 30 מיליון שקל בלבד לצורך רכישת הקרקע. לאחר מכן הוכן הסכם ליווי לצורך ליווי הבנייה. 

בניגוד גמור לטענות הממונה הרי שהמימון על ידי חברתנו ניתן לחברי קבוצת רכישה אשר ביצעו עסקה מתוך מטרה להוזיל את עלויות הקמתן של דירות ומתוך רצון לעשות לעצמם רווח כלכלי ניכר – הטענה היום כאילו מדובר ב'רוכשי דירות' המוגנים על פי חוק המכר לא תואמת בשום דרך את המצגים שנעשו על ידי חברי הקבוצה כלפי חברתנו, ואף לא את המסמכים שעליהם חתמו חברי הקבוצה.

אין לנו אלא להצר על כך שמיעוט מחברי הקבוצה הצליח להטעות את הממונה ולהביא אותו לפתוח בהליך סרק נגד החברה, וזאת תוך העלאת טענות אשר קל עד מאוד להפריך, ובניסיון לסכל את המו"מ המתנהל בין החברה לבין קבוצת הרכישה עצמה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search