הכנסות ICR ירדו בכ-112% במחצית הראשונה של השנה

הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בפחות מ-40 מיליון שקל, לעומת כ-83 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 • ברבע השני של השנה ההכנסות קטנו ב-96% .

מנכ"ל ICR, מורדי שבת (יח"צ)
מנכ"ל ICR, מורדי שבת (יח"צ)

חברת ICR, בבעלותן של ישראל-קנדה וראם מגורים, מסכמת את המחצית הראשונה של 2020 ואת הרבעון השני של השנה – והתוצאות אינן מעודדות: על פי הדו"חות שהגישה החברה לרשות לניירות ערך בימים האחרונים, הסתכמו הכנסותיה במחצית השנייה של השנה ב-39.09 מיליון שקל, לעומת 82.81 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019, מספרים המבטאים ירידה של כ-111.8% בהכנסות החברה בחצי הראשון של השנה.

לדברי החברה, הירידה נובעת "בעיקר מקיטון בהיקף המכירות, בין היתר לאור משבר הקורונה. כמו כן, למכירות בפרויקטים מנרב ים בבת ים ושדרות ירושלים ביפו אין ביטוי בתוצאות המדווחות, לאור העובדה כי טרם התקבלו היתרי בנייה לפרויקטים". 

ההפסד התפעולי הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-7.4 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 6.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. ההפסד הסתכם בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת רווח של 11.55 מיליון שקל אשתקד

החברה מפרטת עוד כי ההפסד התפעולי שלה הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-7.4 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של 6.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. ההפסד לתקופה הסתכם בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת רווח של 11.55 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה העבירה דו"ח המפרט את ביצועיה גם ברבעון השני של השנה, כלומר בחלקה השני של המחצית הראשונה. מתברר שרבעון זה תרם רבות לנתונים השליליים: הכנסות החברה ירדו בכ-96.44% ברבעון זה – 20.46 מיליון שקל ברבעון השני השנה, לעומת 40.2 מיליון שקל ברבעון השני של 2019. ההפסד התפעולי הסתכם ב-3.765 מיליון שקל, וההפסד לתקופה הסתכם ב-2.675 מיליון שקל.

"במחצית הראשונה של שנת 2020 חלה האטה בקצב המכירות בשיעור של כ-52%, אשר ניתן לייחסה בין היתר למשבר הקורונה. האטה זו גרמה לירידה בהכנסות החברה במגזר ייזום הבנייה במחצית הראשונה של שנת 2020 בסך של כ-38 מיליון שקל"

"במחצית הראשונה של שנת 2020 חלה האטה בקצב המכירות בשיעור של כ-52% לעומת קצב המכירות במחצית הראשונה אשתקד", נכתב בדו"ח, "אשר להערכת החברה ניתן לייחסה בין היתר למשבר הקורונה. האטה זו גרמה לירידה בהכנסות החברה במגזר ייזום הבנייה במחצית הראשונה של שנת 2020 בסך של כ-38 מיליון שקל לעומת תוצאות המחצית הראשונה אשתקד, ולהפסד במגזר ייזום הבנייה במחצית הראשונה של שנת 2020 בסך של כ-6 מיליון ששקל (למול רווח של כ-12 מיליון שקל במחצית הראשונה אשתקד).

בשל העובדה שמדובר באירוע שאינו בשליטת החברה ובשל אופיו המתגלגל של המשבר, המאופיין בחוסר ודאות, קיים קושי לחזות את עוצמת האירוע והיקף פגיעתו בעתיד. בשלב זה, מזהה החברה השלכה פוטנציאלית עתידית בדמות החרפת המשבר ומיתון כלכלי, אשר עלולים לפגוע ביכולת רוכשי הדירות ובתוך כך להאטה בקצב המכירות".

על אף שניכרת הקשחה בתנאי המימון הבנקאי ביחס לחברות בתחום הנדל"ן כתוצאה ממשבר הקורונה, נכון למועד פרסום הדו"ח החברה לא צופה להיתקל בקשיים משמעותיים בגיוס מימון בנקאי, במידת הצורך"

לצד זה, ICR מדווחת על אתגרי המימון בתקופה זו – ונותרת חיובית בהערכותיה: "על אף שניכרת הקשחה בתנאי המימון הבנקאי ביחס לחברות בתחום הנדל"ן כתוצאה ממשבר הקורונה, נכון למועד פרסום הדו"ח החברה לא צופה להיתקל בקשיים משמעותיים בגיוס מימון בנקאי, במידת הצורך", נכתב בדו"ח. "לאור נזילותה הגבוהה (לחברה מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים בסך של כ- 173 מיליון שקל נכון לסוף יוני 2020), גם לא צפויים קשיים תזרימיים". יש לציין כי ברקע כל אלו, החברה החליטה באמצע אוגוסט על חלוקת דיווידנד בסך של כ-240 מיליון שקל. בדו"חותיה היא כותבת כי גם לאחר חלוקת הדיווידנד היא לא צופה כי תיתקל בקשיים תזרימיים.

עוד נזכיר, בקשר ישיר לנתונים אלו, כי בסוף השבוע האחרון, טרם החלטתה של הממשלה להחריג את ענף הנדל"ן מהוראות הסגר על ישראל, קרא מנכ"ל ICR, מורדי שבת, שלא להשבית את עבודת חברות הבנייה: "אנו קוראים בתוקף לממשלה, למשרד הבריאות ולמשרד האוצר להחריג את ענף הבנייה מהתקנות לשעת חירום. אם יסגרו את ענף הבנייה, אם יסגרו את אתרי הבנייה ואת עבודות הפיתוח, ואם אתרי הבנייה לא יוכלו להמשיך ולפעול כבשגרה, הנזק לכלכלת ישראל יהיה עצום. ענף הבנייה הינו מפעל חיוני למשק ועליו להמשיך ולעבוד במתכונת מלאה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search