קבוצת חג'ג' שמה את סוגיית פרויקט סומייל מאחוריה?

כזכור, הפרויקט התעכב בשל מחלוקת בין החברה לבין חברי הקבוצה באשר למספר יחידות הדיור שייבנו בו • "ניהול הפרויקט והאחריות בגינו יהיו של החברה בלבד

בעלי קבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' (טל צ'יקורל)
בעלי קבוצת חג'ג', האחים צחי ועידו חג'ג' (טל צ'יקורל)

האם פרויקט סומייל של קבוצת חג'ג' יצא סוף-סוף לדרך? החברה הודיעה היום (א') כי חתמה על מזכר הבנות מחייב ומותנה מול חברי קבוצת הרכישה בפרויקט, במטרה לפתור את המחלוקת בין הצדדים ולאפשר את תחילת העבודות בשטח בהקדם.

כזכור, בין הצדדים התגלעה מחלוקת סביב מספר יחידות הדיור שייבנו בפרויקט: קבוצת חג'ג' ביקשה להגדיל את מספר היח"ד מ-237 בתוכנית המקורית ל-273, אך חברי הקבוצה התנגדו לכך. התנגדות זו הביאה לעיכוב של ממש בהתקדמות הפרויקט, והבנק המעניק ליווי לפרויקט אף איים בפירעון מיידי, הלכה למעשה, של האשראי שהועמד לחברה – כ-140 מיליון שקל.

החברה היא שתתקשר עם כלל הקבלנים והספקים הנדרשים לבניית הפרויקט, והיא תשפה את חברי הקבוצה בגין כל תביעה שתופנה כלפיהם בקשר לענייני הפרויקט"

כעת, כאמור, התקשרה החברה עם חברי קבוצת הרכישה במזכר הבנות, לפיו ימנו חברי קבוצת הרכישה הקיימים את החברה לנהל את הפרויקט עד סופו ולתת להם שירותי בנייה להשלמת הפרויקט. "בהתאם למזכר, ניהול הפרויקט והאחריות בגינו יהיו של החברה בלבד, ללא כל התערבות מצד חברי הקבוצה", עדכנה החברה בהודעתה לרשות לניירות ערך. "החברה היא שתתקשר עם כלל הקבלנים והספקים הנדרשים לבניית הפרויקט, והיא תשפה את חברי הקבוצה בגין כל תביעה שתופנה כלפיהם בקשר לענייני הפרויקט". 

החברה מציינת עוד כי כניסתו לתוקף של המתווה כפופה לתנאים אלו: אישור המתווה על ידי האספה הכללית של חברי הקבוצה ברוב של 75%; אישור הממונה על חוק המכר למתווה החדש, וזאת עד סוף חודש יוני 2020; הגעת החברה להסכמות עם התאגיד הבנקאי המלווה את הפרויקט בקשר עם שינוי המתווה, עד לסוף חודש אוגוסט 2020; קבלת החלטת ועדה בתנאים להוצאת היתר בנייה עד ל-15 באוגוסט 2020, וקבלת היתר בנייה לפרויקט בתוך עשרה חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות.

השלמת הפרויקט תבוצע על ידי החברה, ללא כל מעורבות או התערבות של מי מחברי הקבוצה; תהליך היתר הבנייה יימשך בהתאם לבקשה להיתר הנוכחית שהוגשה על ידי הקבוצה"

קבוצת חג'ג' ממשיכה ומסבירה: "אם יתקיימו התנאים המתלים האמורים, השלמת הפרויקט תבוצע על ידי החברה, ללא כל מעורבות או התערבות של מי מחברי הקבוצה; תהליך היתר הבנייה יימשך בהתאם לבקשה להיתר הנוכחית שהוגשה על ידי הקבוצה; הסכום שישלם כל חבר קבוצה לחברה בגין יחידת הדיור שלה הוא זכאי יהיה בהתאם לעלותה הסופית של יחידת הדיור האמורה, כפי שהוערכה עת התקשר לראשונה עם החברה, כשהיא צמודה למדד; מסירת הדירות תבוצע על ידי הקבלן שבחרה הקבוצה, לא יאוחר מחלוף 52 חודשים ממועד קבלת היתר בניה לפרויקט, ואולם איחור הקבלן של עד שישה חודשים לא יחייב את החברה בתשלום פיצויים. לאחר חלוף תקופה זו, חברי הקבוצה יהיו זכאים לפיצוי כספי בהתאם לחוק המכר.

במקרה של ביטול מזכר ההבנות כדין, החברה לא תפיק את היתר הבנייה ללא הסכמת הנציגות או קבלת החלטה שיפוטית המאפשרת הפקת היתר הבנייה, ועניין זה נקבע כהפרה יסודית של ההסכם המחייב פיצוי מוסכם. מנגד, הפרת מי מחברי הקבוצה את ההוראות או איחור בתשלום התמורה יזכה את החברה לפיצוי מאותו חבר קבוצה בסכום השווה ל-15% משווי דירתו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה בנושא".

שינוי המתווה לא צפוי להשפיע באופן מהותי על הרווח הגולמי שצפוי לחברה מהפרויקט, ואולם מועד ההכרה ברווח האמור וכן מועדי קבלת תזרים חופשי מהפרויקט עשויים להיות מושפעים משינוי המתווה האמור"

עוד נכתב בהודעה לרשות לניירות ערך כי מזכר ההבנות קובע שבמקרה של איחור העולה על 18 חודשים במועד המסירה שנקבע, לרבות כל תקופות הדחייה המותרות על פי ההסכם המפורט, יהיה רשאי כל חבר בקבוצה לבטל את ההסכם, ולהיות זכאי לפיצוי המוסכם כאמור.

"להערכתה הראשונית של החברה לא צפוי שינוי המתווה להשפיע באופן מהותי על הרווח הגולמי שצפוי לחברה מהפרויקט, ואולם מועד ההכרה ברווח האמור וכן מועדי קבלת תזרים חופשי מהפרויקט עשויים להיות מושפעים, לרבות באופן מהותי, משינוי המתווה האמור", מסכמת החברה בהודעתה.

מקבוצת חג'ג' נמסר: "מדובר בהישג יוצא דופן וראשון מסוגו בארץ, שבמסגרתו הצלחנו לשנות את המודל מקבוצת רכישה לפרויקט יזמי - הישג שישרת את כל הצדדים. מגדל אינפיניטי במתחם סומייל יהיה אחד הפרויקטים היפים והיוקרתיים בישראל, במיקום מעולה, בלב תל אביב, ויהווה חותם באזור המרכז. קבוצת חג'ג' ונציגות הדיירים מודים באופן אישי לממונה על חוק המכר, שעזר ותמך במהלך, ובלעדיו זה לא היה קורה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search