להורדת אפליקציה

הבנק המממן מאיים בפירעון מיידי של האשראי שהעמיד לקבוצת חג'ג'

הבנק טוען כי המחלוקות בין החברה לבין קבוצת הרכישה "מהוות הפרה של הסכם ההלוואה" • קבוצת חג'ג': "היה והאשראי יועמד לפירעון מיידי

האחים צחי ועידו חג’ג’, בעלי קבוצת חג’ג’ (טל צ’יקורל)
האחים צחי ועידו חג’ג’, בעלי קבוצת חג’ג’ (טל צ’יקורל)

האם פרויקט סומייל של קבוצת חג'ג' במרכז תל אביב, אשר מוגדר על ידה כפרויקט מהותי, נמצא בסכנה? החברה מודיעה היום (ג') כי הבנק המלווה, אשר העמיד לטובת החברה מסגרת אשראי של 140 מיליון שקל, מסרב להאריך את מועד קבלת היתר הבנייה הכתוב בהסכם ההלוואה – ולמעשה מאיים בפירעון מיידי של האשראי שהועמד לטובת הפרויקט.

הבנק כבר אישר דחייה של שלושה חודשים במועד זה (כמו גם במועד תחילת העבודות), וזאת על רקע סכסוכים ומחלוקות שהתגלעו בין קבוצת חג'ג' לבין קבוצת הרכישה שהוקמה לטובת הפרויקט. עיקר המחלוקת – התנגדותם של חברה קבוצת הרכישה לבקשת קבוצת חג'ג', להגדיל את מספר יחידות הדיור בפרויקט מ-237 יח"ד ל-273 יח"ד. מאחר שהמחלוקות בין הצדדים טרם נפתרו, התריע הבנק כי לא ימשיך לחכות עוד זמן רב.

הבנק מסר התראה אחרונה, לפיה היה ולא תוסדרנה כלל ההפרות של הסכם ההלוואה שנחתם בינו ולבין חברי הקבוצה לאלתר, בכוונתו לפעול למיצוי זכויותיו על פי הסכם ההלוואה ומסמכי הבטוחות שניתנו לו בקשר עם כך"

"אתמול התקבל מכתב מהבנק לפיו הוא מסרב להאריך את מועד קבלת היתר לבניית מרתפי הפרויקט ומועד תחילת העבודה על מרתפי הפרויקט ב-3 חודשים נוספים", נכתב בהודעת קבוצת חג'ג' לרשות לניירות ערך. "הבנק מסר התראה אחרונה, לפיה היה ולא תוסדרנה כלל ההפרות של הסכם ההלוואה שנחתם בינו ולבין חברי הקבוצה לאלתר, בכוונתו לפעול למיצוי זכויותיו על פי הסכם ההלוואה ומסמכי הבטוחות שניתנו לו בקשר עם כך. 

הבנק מעלה במסגרת המכתב כמה טענות הנמצאות ברקע להחלטתו, ולפיהן המחלוקות והסכסוכים הפנימיים השוררים בין חברי קבוצת הרכישה בפרויקט סומייל הובילו לאי-סדר ולחוסר בהירות בפרויקט, לעצירת העבודות בו, לעיכוב ולהפסקת הליכי התכנון בו ולמעשה אף להפרתו של הסכם ההלוואה". 

עוד ציין הבנק במכתב כי שב והתריע בחודשים האחרונים על התנהלות חברי הקבוצה, וכי באמצע פברואר שלח מכתב אחר, שבו ציין כי הוא מצפה מהקבוצה לעמוד בלוחות הזמנים של הפרויקט. "על אף שהסכם ההלוואה נוקב ביום 31 במרץ 2020 כמועד שעד אליו יש להמציא היתר בנייה לבניית המרתפים ולהתחיל בבנייתם, אין עדיין באופק קבלת היתר וטרם נחתם הסכם עם קבלן מבצע".

אם הצדדים ישכילו בתוך זמן קצר ביותר למסור לבנק הסכמות המניחות את דעתו בקשר לקידום המיידי של הפרויקט, ישקול הבנק הארכת מועדים קצובה, קצרה ואחרונה לעמידה בהוראות הסכם ההלוואה

בקבוצת חג'ג' מציינים כי על אף כל זאת נכתב במכתב כי אם הצדדים ישכילו בתוך זמן קצר ביותר למסור לבנק הסכמות המניחות את דעתו בקשר לקידום המיידי של הפרויקט, ישקול הבנק הארכת מועדים קצובה, קצרה ואחרונה לעמידה בהוראות הסכם ההלוואה.

חברי קבוצת הרכישה: 
"הסכם השיתוף קובע כי הפרויקט יכול לכלול 237 יחידות בלבד"

כאמור, המחלוקת בין הצדדים התפתחה על רקע ניסיונה של קבוצת חג'ג' להגדיל את מספר יחידות הדיור שיותר לבנות במסגרת הפרויקט. מדובר במגדל מגורים בן 50 קומות, לצד מבנה מרקמי בן שש קומות, במפגש הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי, בחלקו הצפוני של מתחם סומייל. הפרויקט, שייקרא H-Infinity, אמור היה לכלול כאמור 237 יחידות דיור, אך החברה פועלת להגדלת מספר זה – וגורמים שונים טוענים כי מהלך זה נעשה מבלי לעדכן את קבוצת הרכישה שגיבשה החברה עצמה.

כעת מעלים חלק מחברי נציגות קבוצת הרכישה טענות כנגד היוזמה הזו, וזאת משום שלטענתם הסכם השיתוף קובע כי הפרויקט יכול לכלול 237 יחידות בלבד. כפי שצוין בדו"ח המסכם לשנת 2019 של קבוצת חג'ג', לטענת אותם גורמים הזכויות הנוספות אומנם שייכות לחברה ואין לחברי קבוצת הרכישה כל חלק בהן, אולם ההסכם אינו מחייב אותם להסכים לכך שזכויות אלו ייבנו במסגרת פרויקט סומייל. 

 הבנק המממן מאיים בפירעון מיידי של האשראי שהעמיד לקבוצת חג'ג'

"לדעת עורכי הדין של החברה, פרשנות זו אינה נכונה ולחברי הקבוצה אין כל זכות להתנגד להקמת זכויות הבנייה הנוספות במסגרת הפרויקט", נכתב בדו"ח החברה. "חברי הנציגות פנו לעיריית תל אביב ולאדריכל הפרויקט ודרשו למשוך את הבקשה לקבלת היתר בנייה שהוגשה, ונוסף על כך נמנעים אותם חברי נציגות מלחתום על הסכם הקבלן בפרויקט, באופן המעכב את התקדמותו".

בחברה מציינים כי להחלטה שמשמעותה חוסר יכולת החברה להגדיל את מספר היחידות בפרויקט "עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על תוצאות פעילותה של החברה, בעיקר בהיבט ההכנסות והרווח הצפויים לחברה מפרויקט סומייל".

עם זאת, בימים האחרונים ניסתה החברה לכנס אספה כללית של חברי הקבוצה, שתדון בסוגית המשך ביצוע הפרויקט על בסיס הצעתה החדשה. האספה נערכה באמצעים דיגיטליים, בשל איסור ההתכנסות על רקע התפשטות מגפת הקורונה, ושם הוחלט לאשר את המשך הפרויקט על בסיס היתר הבנייה שהוגש לעירייה, כך שהפרויקט יכלול 273 יחידות דיור. "יובהר כי חלק מחברי הנציגות מסתייגים מעמדה זו. 

היה והאשראי שהועמד לחברי הקבוצה בפרויקט סומייל יועמד לפירעון מיידי על ידי הבנק, יחול במקרה זה עיכוב בקידום ופיתוח פרויקט סומייל, שהינו פרויקט מהותי מאוד לחברה"

יודגש כי לחברה מסגרת אשראי מהותית בפרויקט, על סך של 140 מיליון שקל, ואולם בניגוד ליתר חברי הקבוצה, נכון למועד זה החברה לא ניצלה את המסגרת האמורה. עם זאת, היה והאשראי שהועמד לחברי הקבוצה בפרויקט סומייל יועמד לפירעון מיידי על ידי הבנק, יחול במקרה זה עיכוב בקידום ופיתוח פרויקט סומייל, שהינו פרויקט מהותי מאוד לחברה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search