search

הבנק העולמי: ישראל זינקה במדד קבלת היתרי בנייה ורישום נכסים

בדירוג רישום נכס מקרקעין במדד Doing Business ישראל זינקה למקום 89 לעומת מקום 130 במדד הקודם

אתר בניה
אתר בניה

מדינת ישראל זינקה ב-41 מקומות בדירוג רישום נכס מקרקעין במדד Doing Business של הבנק העולמי, (מקום 89 לעומת מקום 130 במדד הקודם) בעקבות שדרוג השירותים המקוונים וההתייעלות באגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים. הזינוק בקטגוריה זו הוביל לעלייה של חמישה מקומות של כלכלת ישראל במדד הכללי המדרג את קלות עשיית העסקים בעולם - ממקום 54 אשתקד למקום 49 בדירוג השנה. 

מלבד רישום נכסים, ישראל גם טיפסה 24 מקומות במדד טיפול בהיתרי בנייה – ממקום 65 אשתקד למקום 41 בדירוג הנוכחי. יצוין כי מדד משנה זה מתייחס לכל התהליכים הנדרשים לחברה לקבל היתר בנייה למחסן, בעוד שהיתרים לפרויקט מגורים בישראל לוקחים לעתים שנים ארוכת, ארוכות מדי.

מדד Doing Business של הבנק העולמי מחולק לדירוגי משנה וביניהם: מורכבות פתיחה וסגירת עסק, חיבור לחשמל, קבלת אשראי, חדלות פירעון, טיפול בהיתרי בנייה ורישום נכסים כאמור, הגנה על משקיעים, תשלום מסים ואכיפת חוזים. 

במהלך השנים ישראל דורגה נמוך בדירוג רישום נכסים והדיגיטציה שבוצעה בשנים האחרונות בטאבו הובילה לזינוק במיקום. הדיגיטציה הזו כוללת רישום מקוון של נכס, הערת אזהרה ועסקאות מכר, והאפשרות להשתמש בנסח טאבו דיגיטלי כמסמך מקורי. לאלה נוספו סנכרון ויצירת ממשקי פעילות אוטומטיים מול הבנקים, הרשויות המקומיות ורשות המסים, וצמצום פעולות וטפסים פיזית. 

מבחינת מדדי המשנה האחרים בדירוג, בתשלומי המסים ישראל מדורגת במקום 90 לעומת 99 בדירוג הקודם; באכיפת חוזים מקום 90 לעומת 92; בהקמת עסק ישראל דווקא הידרדרה למקום 45 ממקום 37 אשתקד וגם בקבלת אשראי נרשמה הידרדרות למקום 60 מ-55 אשתקד.

מדד Doing Business של הבנק העולמי הוא המדד המצוטט ביותר בעולם העסקים והכלכלה הגלובלי, ולכן הגדירה הממשלה את העלייה בדירוג מדינת ישראל כיעד לאומי, שאת העיסוק בו מובילים אגף החשב הכללי במשרד האוצר ואגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה. 

בעקבות המלצות הועדה הבין-משרדית לשיפור הסביבה העסקית, החלה לפעול בספטמבר 2018 ועדת מנכ"לים בראשותו של החשב הכללי רוני חזקיהו, בהשתתפות משרד המשפטים, משרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה, רשות המסים ואגף התקציבים באוצר. במסגרת עבודתה, מונו צוותי עבודה בין-משרדיים שמטרתם לפעול להפחתת הנטל הבירוקרטי בתהליכי הממשלה מול המגזר העסקי ולהקל על עשיית העסקים בישראל.

כך, שרת המשפטים איילת שקד תמכה בהקלה ברגולציה וקידום סביבה משפטית תומכת עסקים בכלכלה הישראלית. את מהלכי טיוב הרגולציה והפחתת הבירוקרטיה במשרד המשפטים מובילה מנכ"לית המשרד אמי פלמור, ואת הרפורמה בתחום רישום המקרקעין הוציא אל הפועל מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין  עו"ד שלומי הייזלר. 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות