להורדת אפליקציה

שיא במספר היח"ד שאושרו בוותמ"ל ב-2019: 48.7% יותר מהיעד

בשנה החולפת אושרו 15 תוכניות ובהן כ-65,444 יחידות דיור – כך על פי הדו"ח המסכם של פעילות הוועדה • רק 40,029 יח"ד הוכרזו ב-2019 – כמחצית מ-2018 וכשליש מ-2016

יו"ר הוותמ"ל, אריאל יוצר. שנת שיא באישור תוכניות - ירידה בהכרזות על מתחמים (יח"צ)
יו"ר הוותמ"ל, אריאל יוצר. שנת שיא באישור תוכניות - ירידה בהכרזות על מתחמים (יח"צ)

שנת שיא באישור תוכניות במסגרת הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, היא הוותמ"ל: על פי הדו"ח המסכם של שנת 2019, אישרה הוותמ"ל בשנה החולפת 15 תוכניות, המציעות תוספת כוללת של כ-65,444 יחידות דיור. היעד שהציבה הממשלה לשנה הקרובה מבחינה זו עמד על 44,000 יחידות דיור, משמע הוותמ"ל עברה ב-48% את היעד שהוצב לה. לשם השוואה, ב-2018 (שנה שגם בה עברה הוותמ"ל את היעד) אושרו 59,311 יחידות דיור במסגרת התוכניות השונות.

שיא במספר היח"ד שאושרו בוותמ"ל ב-2019: 48.7% יותר מהיעד

לצד זה יש לציין כי ב-2019 חלה ירידה משמעותית מבחינת יחידות הדיור בתוכניות שהוכרזו: 40,029 יחידות דיור בשנה החולפת, לעומת 77,441 ב-2018 (כמעט פי שניים) ו-114,860 יח"ד בשיא שנרשם ב-2016 (כמעט פי שלושה). מצד שני, נרשם שיא מבחינת תוכניות הפינוי-בינוי שהוכרזו על ידי הוותמ"ל: הן כללו ב-2019 בסך הכול 31,179 יח"ד, לעומת 14,138 יח"ד ב-2018 ו-8,352 בלבד ב-2017.

47% מיחידות הדיור שהוכרזו היו במחוז תל אביב והמרכז, אך מעניין לראות כי 21% אחוז מהן הוכרזו במתחמים בדרום הארץ - יותר ממחוז תל אביב, ופחות רק ממחוז מרכז. כפי שניתן לראות, רק 2% מהיח"ד הוכרזו בירושלים.

שיא במספר היח"ד שאושרו בוותמ"ל ב-2019: 48.7% יותר מהיעד

"היקף ההכרזות של מתחמים מועדפים לדיור ומאפייניהן, כפי שהוצגו לעיל, מסמנים את שינוי המגמה שחל בפעילותה של הוותמ"ל ואת השינוי האסטרטגי של הוועדה, בהתאם ליעדי התוכנית האסטרטגית לשנת 2040", מוסברים הנתונים בדו"ח. "משכונות חדשות להתחדשות של שכונות, מתכנון מתחמים גדולים על קרקע מדינה להתמקדות בתכנון בתוך הערים, מתכנון בהיקפים נרחבים בכל רחבי הארץ לתכנון בהיקפים מצומצמים יותר, ובאזורי ביקוש. בשנים הקרובות צפויים שינויים אלה לבוא לביטוי בהיקף התוכניות המאושרות ובמאפייניהן.

הדו"ח המסכם לשנת 2019 כולל גם פירוט לגבי משך הזמן הממוצע לאישור תוכנית בוותמ"ל, שעמד בשנה החולפת על 11 חודשים. הזמן הממוצע לקידום תוכנית משלב ההכרזה ועד למתן תוקף עמד על כ-23 חודשים, ובעניין זה נכתב בדו"ח כי "משך זה כולל גם את ההליך הקדם סטטוטורי, קרי עבודת ההכנה המפרכת עוד בטרם התוכנית מוגשת לדיוני הוועדה, וגם את ההליך הסטטוטורי.

לוחות הזמנים לאישור תוכניות פינוי-בינוי מסתמנים כקצרים עוד יותר: עד כה אושרו למתן תוקף ארבע תוכניות פינוי-בינוי, אשר משך אישורן מהכרזה ועד מתן תוקף ארך פחות משנה וחצי בממוצע"

לוחות הזמנים לאישור תוכניות פינוי-בינוי מסתמנים כקצרים עוד יותר: עד כה אושרו למתן תוקף ארבע תוכניות פינוי-בינוי, אשר משך אישורן מהכרזה ועד מתן תוקף ארך פחות משנה וחצי בממוצע. משך אישורן של תוכניות ביישובים ערביים וחרדיים הינו ארוך יותר באופן יחסי".

סיכום חמש שנות פעילות: אושרו כ-226,000 יחידות דיור – 
35% מכלל היח"ד שאושרו במוסדות התכנון

דו"ח 2019 מהווה הזדמנות לסיכום חמש שנות פעילות של הוותמ"ל, שבמהלכן אושרו למתן תוקף 66 תוכניות מפורטות, המוסיפות כ-226,000 יחידות דיור למלאי התכנוני ברחבי הארץ. יחידות הדיור שאישרה הוותמ"ל מהוות כ-35% מסך יחידות הדיור שאושרו בשנים אלו במוסדות התכנון המחוזיים והארציים. מספר תוכניות הפינוי-בינוי שעליהן הכריז קבינט הדיור לקידום בוותמ"ל מ-2014 עומד על 32, והן מציעות תוספת של כ-49,000 יחידות דיור.

שיא במספר היח"ד שאושרו בוותמ"ל ב-2019: 48.7% יותר מהיעד

מאז 2014 הוכרזו עד עתה 36 מתחמים המיועדים ליישובי החברה הערבית. במסגרת מתחמים אלה מוצעת תוספת כוללת של כ-87,000 יחידות דיור, מתוכן כ-60,000 יחידות דיור נמצאות בתוכניות שהגיעו לשלבי תכנון סטטוטורי. מתוך מתחמים אלו, אושרו למתן תוקף 16 תוכניות ובהן כ-22,000 יחידות דיור. באותן שנים הוכרזו חמישה מתחמים המיועדים לאוכלוסייה החרדית. מתוך מתחמים אלו אושרו למתן תוקף שלוש תוכניות ובהן כ-6,000 יחידות דיור.

עוד מספרים הנתונים כי מבין 66 תוכניות הותמ"ל שקיבלו תוקף בחמש השנים שבהן היא פועלת, החל תהליך שיווק בכ-25 תוכניות. עד עתה פורסמו מכרזים לכ-30,000 יחידות דיור מתוכניות אלו, בכ-20 תכניות פורסמו מכרזים לביצוע עבודות תשתית ופיתוח ובכ-15 תוכניות החל הפיתוח בפועל. בכמה תוכניות התבצע תהליך רישוי ואף הוחל בבנייה בפועל. 

"הוותמ"ל הוכיחה את עצמה ככלי תכנוני יעיל אשר יודע לייצר מלאי תכנוני משמעותי בלוחות זמנים קצרים", מסכם הדו"ח. "יכולת זו נובעת גם מסמכויות סטטוטוריות נרחבות אשר ניתנו לוועדה, אך גם מהיותה מסגרת ארגונית נפרדת מהמוסדות העוסקים בפעילות התכנונית השוטפת.

הוותמ"ל יכולה לשמש כ'כח משימה' המספק פתרונות ממוקדים למימוש החלטות אסטרטגיות לאומיות בתחום הדיור והיכול לתת מענה מהיר מבלי לפגוע בתפקודם השוטף של מוסדות התכנון האחרים"

ההיבדלות המבנית של הוותמ"ל מהמסגרת הארגונית השוטפת של מנהל התכנון מזמנת מקום לחשיבה על אופן חלוקת העבודה בין המחוזות לוותמ"ל ולזיהוי נקודות ההתערבות שבהן לוועדה יש יתרון מבני, לצד שגרת העבודה השוטפת של מנהל התכנון. הוותמ"ל יכולה לשמש כ'כח משימה' המספק פתרונות ממוקדים למימוש החלטות אסטרטגיות לאומיות בתחום הדיור, הדורשות פתרון של תכנון סטטוטורי מפורט. 'כח משימה' מסוג זה יכול לתת מענה מהיר מבלי לפגוע בתפקודם השוטף של מוסדות התכנון האחרים".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search