להורדת אפליקציה

הקלות לקבלנים גם בתחום תשתיות התחבורה

ההקלות – כדי לאפשר לחברות הקבלניות להתמודד עם השפעות המשבר, מצד אחד, ולהאיץ פרויקטים תשתיתיים מן הצד השני • "מאפשרות לקבלנים לשמור על תזרים מזומנים''

פרויקטי תשתית. "הקלות הממצות את היכולת לסייע כעת לקבלנים שנקלעו למצוקה" (שאטרסטוק)
פרויקטי תשתית. "הקלות הממצות את היכולת לסייע כעת לקבלנים שנקלעו למצוקה" (שאטרסטוק)

בשורה חשובה לקבלנים העוסקים בתחום הקמת תשתיות תחבורה: מצוקת האשראי במשק כולו, כמו גם בענף הבנייה והתשתיות כמובן, הביאה את החשב הכללי, את משרד התחבורה ואת רשות החברות להחלטה על מתן הקלות בהתנהלות מול קבלנים בתחום. בין יתר ההקלות - קידום מועדים לתשלום חשבונות ביצוע, החלטה כי התשלום על בניית תשתיות יוצמד למדד הסלילה במלואו, הפחתת גובה הביטחונות שדורשים מקבלנים זוכי מכרזים והקפאה למשך חודשיים של קיזוז מקדמות הניתנות לקבלן לצורך מימון הפרויקט בתחילתו מהתשלום הסופי.

בתחום ההצמדות, ובהמשך למסמך הסטנדרטיזציה שפורסם באפריל שעבר ובו המליצו משרד התחבורה ורשות החברות על הצמדה מלאה של חוזי הביצוע למדד, מודיע משרד התחבורה כי הוראת התכ"מ לעניין הצמדות, המחייבת את כלל משרדי הממשלה, עודכנה לפני כמה שבועות בהתאם להמלצה זו. עתה קוראים במשרד לכל חברות התשתית שעדיין לא יישמו את ההמלצה, ליישמה בחוזים החדשים שנחתמים.
 
המשרדים אף קובעים כי חברות התחבורה הממשלתיות יצמצמו את גובה הביטחונות שהן דורשות מקבלנים זוכי מכרזי תשתיות. במקביל דורשים בממשלה מחברות תשתיות התחבורה לקצץ את גובה תשלום העיכבון (סכום שמזמין העבודה יכול לחלט במקרים של איחור בביצוע הבנייה),והוא יפחת מ-7% ל-5% לכל היותר מהיקף הפרויקט.

ההחלטות הללו אינן דורשות להגדיל את עלויות הפרויקטים לקופה הציבורית ולא מטילות על החברות הממשלתיות סיכון נוסף,  תוך ניצול ההזדמנות שיצר משבר הקורונה - לקדם במהירות פרויקטים שהפחתת התנועה במרחב הציבורי מאפשרת"

תחום נוסף שיקודם במסגרת ההקלות לקבלני התשתיות הוא קיזוז מקדמות. חלק מחברות התשתית נוהגות לאפשר לקבלנים בתחילת ביצוע פרויקט לקבל מקדמה כנגד ערבות, ומקדמה זו מקוזזת מהחשבונות החודשיים בפרויקט. כעת מציעים במשרד התחבורה ובאוצר לחברות התחבורה הממשלתיות לשקול להקפיא את קיזוז המקדמות מהחשבונות השוטפים לחודשים ספורים בלבד, או עד שיתרת הביצוע תעמוד על פחות מ 50%-מעלות הפרויקט המלאה.
 
ההנחיות פורסמו במטרה להפחית את הפגיעה בעבודות הבנייה והתשתיות בכלל הפרויקטים שמוביל משרד התחבורה. כזכור, הממשלה – ביוזמת משרד האוצר - הגדירה בתחילת משבר הקורונה את ענף הבנייה והתשתיות והשירותים הנלווים כחיוניים, מתמודדות לא מעט חברות בתחום עם קשיים, ונמנע מהן לבנות בקצב שלו התחייבו, בשל מחסור בכוח אדם, בחומרי גלם ובמקורות מימון בשל משבר הקורונה. אותן חברות אף נדרשו מצד הממשלה להגביר את קצב הביצוע ולהאיץ פרויקטים רבים, למרות קשיים תזרימיים שאיתם הן מתמודדות כעת.
 
הצעדים וההקלות החדשות נועדו לגשר על הפער הזה. משרד התחבורה אף ציין כי הוא מבצע את מרב המאמצים לקצר את המועדים, בכפוף למגבלות המימון המוטלות על משרדי הממשלה בתקופה של תקציב המשכי.


  
המשנה למנכ"ל ומנהל אגף תשתיות ובנייה חוזית בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, גרא קאושנסקי, מסר: "ההנחיות של החשב הכללי תחבורה ורשות החברות ממצות בצורה נבונה את היכולת לסייע כעת לקבלנים שנקלעו למצוקה בשל אי-יכולתם לעמוד בכללי המרכזים של לפני המשבר. ההחלטות הללו אינן דורשות להגדיל את עלויות הפרויקטים לקופה הציבורית ולא מטילות על החברות הממשלתיות סיכון נוסף, ולצד זאת מאפשרות לקבלני התשתית לשמור על תזרים מזומנים ועל יכולת למלא את המשימות הלאומיות שהוטלו עליהם על ידי הממשלה, תוך ניצול ההזדמנות שיצר משבר הקורונה - לקדם במהירות פרויקטים שהפחתת התנועה במרחב הציבורי מאפשרת".

שירות מרחוק לרוכשי דירות: צפייה במשכונות רשומים ושליחת אישור פרטי משכון

רשות התקשוב הממשלתי ומשרד המשפטים הודיעו לאחרונה על הנגשת שירות חדש ומתקדם המאפשר לאזרחים לשלוח לבנק אישור פרטי משכון דרך "האזור האישי הממשלתי", mygov, ללא צורך להגיע לבנק.

השירות החדש הוא שירות דיגיטלי מאובטח המאפשר לאזרח צפייה במשכונות הרשומים לחובתו, ואישור פרטי משכון שנרשם לצורך קבלת אשראי מבנק. באמצעות השירות חוסכת הממשלה לאזרח הגעה לבנק לצורך קבלת אשראי ומאפשרת לבנק לקבל את הבטוחות הנדרשות לו לצורך מתן אשראי ללקוחותיו. השירות מאפשר לאזרח לשלוח לבנק הודעה המאשרת את פרטי המשכון, לאחר הזדהות ממשלתית חכמה, וזאת באמצעות האזור האישי. העתק ההודעה יישלח גם לרשם המשכונות, באופן שמבטיח את מהימנות הודעות המשכון הנרשמות במאגר גם בעת הזו.

לכניסה לאזור האישי הממשלתי לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search