search

אלרוב נדל"ן: 835 עובדי החברה הוצאו לחל"ת; 346 עובדים פוטרו

כך מפרטת החברה בדו"ח השנתי שלה ל-2019, סביב משבר הקורונה, וכותבת: "צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית של הקבוצה בשנת 2020"

אלפרד אקירוב, בעלי אלרוב נדל"ן (התאחדות התעשיינים)
אלפרד אקירוב, בעלי אלרוב נדל"ן (התאחדות התעשיינים)

חברת אלרוב נדל"ן שבבעלות אלפרד אקירוב הייתה בין הראשונות להזהיר מפני השפעות משמעותיות של משבר הקורונה על פעילותה. היא עשתה זאת כבר בסוף פברואר, ולפני כשלושה שבועות הכריזה על סגירת כל מלונותיה. כעת, כשאנחנו כחודש ויותר אל תוך המשבר, מדווחת החברה על צעדים משמעותיים שנקטה כדי להילחם בתוצאות המשבר.

על פי הדו"ח השנתי שלה ל-2019, שפורסם היום (ב'), 835 מתוך כלל עובדי הקבוצה – עובדים בארץ ובחו"ל - הוצאו לחל"ת ו-346 מהעובדים פוטרו, זאת נכון למועד פרסום הדו"ח. עוד מציינת החברה בדו"ח כי כל חמשת מלונות הקבוצה נסגרו באופן זמני, כאמור, נרשמים ביטולים רבים של הזמנות קיימות וכן ישנה ירידה מהותית בהזמנות עתידיות. "החברה מעריכה, נכון למועד פרסום הדו"ח, כי צפויה להיות השפעה מהותית לרעה על הרווחיות התפעולית מפעילותה המלונאית של הקבוצה בשנת 2020 בהשוואה לשנה המקבילה. 

להתפרצות נגיף הקורונה עלולות להיות השפעות עקיפות
לרעה על פעילות הקבוצה עקב אפשרות של מעבר המשק המקומי והגלובלי להאטה ומיתון. החברה פועלת לצמצום הוצאותיה ולהתאמתן לפעילותה בתקופה הנוכחית"

התפרצות נגיף הקורונה משפיעה לרעה על פעילותה של הקבוצה ועל תוצאותיה הכספיות, וזאת בין היתר עקב קשיים בקבלת מוצרים מספקים, בזמינות כוח אדם, במתן שירות ללקוחות, במצב הלקוחות, טיסות או קווי טיסות, בתיירות וכן במגבלות ו/או בהפעלת נכסים מסחריים כגון מלונות הקבוצה, קניונים, מרכזי מסחר ועוד באופן חלקי או מלא".

החברה כותבת עוד כי באשר לפעילותה בתחום הנדל"ן מניב, ככל שהמשבר יחריף או יימשך לפרק זמן ממושך, הדבר עלול להביא לפגיעה רחבה בכלכלת מדינות הפעילוּת שלה, לרבות בשוכרי נכסי
הקבוצה, בלקוחות ובספקים וכפועל יוצא מכך - לפגיעה ישירה בהכנסות החברה, בשווי נכסיה ובתוצאותיה העסקיות, דבר שיכול להביא לפגיעה מסוימת גם בפעילות הנדל"ן המניב שלה.

"עוד יצוין כי מלבד ההשפעות הישירות, להתפרצות נגיף הקורונה עלולות להיות השפעות עקיפות לרעה על פעילות הקבוצה עקב אפשרות של מעבר המשק המקומי והגלובלי להאטה ומיתון. החברה פועלת לצמצום הוצאותיה ולהתאמתן לפעילותה בתקופה הנוכחית בצל האירוע. 

החברה עוקבת באופן שוטף אחר התפתחויות הנוגעות להתפרצות נגיף הקורונה ומקיימת הערכות מצב שוטפות, ונערכת למגוון תרחישים שונים על מנת לתת פתרונות לאותם תרחישים. החברה בחנה בין היתר את מצבה הכספי, תוצאות הפעילות, הנזילות, האיתנות הפיננסית, מקורות המימון, היכולת לעמוד בפירעון התחייבויות התאגיד, מצב העסקים, תוכניות ופעולות שבכוונתה לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים, החשיפות והאתגרים שהמשבר מציב בפני החברה".

החברה סבורה, נכון למועד פרסום הדו"ח, כי קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר זה ולפרוע את התחייבויותיה כסדרן ולעמוד באמות מידה פיננסיות בעתיד הנראה לעין"

למרות הכול, מספקת אלרוב נדל"ן גם הערכה אופטימית באשר למצבה בעת הזאת: "החברה סבורה, נכון למועד פרסום הדו"ח, כי קיימת לה יכולת פיננסית טובה להתמודד עם משבר זה ולפרוע את התחייבויותיה כסדרן ולעמוד באמות מידה פיננסיות בעתיד הנראה לעין. אולם, נוכח היעדר הוודאות בשלב זה לא ניתן לאמוד בצורה ודאית את השפעות האירועים באופן מלא".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search