להורדת אפליקציה

מסירת דירות בתקופת המשבר לא תהיה חייבת להתבצע במועד הנקוב בחוזה

כך, ככל הנראה, יקבע בקרוב משרד המשפטים – ואף ינחה על דחיית העברת התשלום האחרון מצד הרוכשים עד למועד המסירה בפועל • חישוב תקופת הבדק והאחריות במקרה של עסקה

מסירת דירה. לא תהיה חובה לבצעה במועד המסירה? (שאטרסטוק)
מסירת דירה. לא תהיה חובה לבצעה במועד המסירה? (שאטרסטוק)

האם בקרוב ינחה משרד המשפטים רשמית על שינוי של כלל חשוב בחוזי מכר דירות? על פי המסתמן יקבע המשרד בקרוב, ברקע משבר הקורונה המתמשך, כי מסירת דירות חדשות בתקופה הזו לא תהיה חייבת להתבצע במועד המסירה הקבוע בחוזה המכר – וכי התשלום האחרון עבור הדירה, אשר כלול גם הוא בחוזה, יידחה עד לרגע שבו הדירה תימסר בפועל. המשמעות: סירוב לקבל את הדירה במועד המסירה הכתוב בחוזה לא יהווה הפרה יסודית שלו, כפי שמקובל לציין בחוזה המכר. 

עמדת המשרד היא לאפשר כמובן, במקרה ששני הצדדים רוצים בכך, מסירת דירה בתקופה זו, ובמקרה כזה חל תקופת הבדק, האחריות, תיקון הליקויים וכדומה רק מרגע שייגמר המשבר באופן רשמי. הסיבה לכך ברורה: כל עוד שורר סגר בישראל, הקונה אינו יכול לבדוק את הדירה שקיבל ולבחון ליקויים ותיקונים הנדרשים בה.

"מניין הימים בכל הנוגע לחובות הקבלן לקונה, הנובע ממועד המסירה, יתחיל רק במועד שבו ייפגשו הצדדים בדירה", נכתב בתשובת המשרד לפניית התאחדות הקבלנים בוני הארץ בנושא. "יש להניח כי מועד זה יחול לאחר תקופת החירום ועם צמצום המגבלות הקבועות היום בתקנות.

במועד זה יתאפשר לקבלן ולקונה להגיע ולבדוק פיזית את התאמת הדירה למפרט, וכן את שאר התנאים עליהם סיכמו הצדדים בחוזה המכר, ולכן הוא זה שייחשב כמועד המסירה הסטטוטורי, שממנו יש למנות את התקופות האמורות. בדרך זו יישמרו זכויותיו של הקונה".

עוד בוחנים במשרד המשפטים הנחיה שתאפשר את מסירת הדירה מבלי לבצע מפגש בין שני הצדדים – אך עניין זה ככל הנראה יישאר לבחירתם של המעורבים בעסקה, בכפוף כמובן להוראות שיינתנו ולהנחיות משרד הבריאות.

"אין מניעה משפטית שמסירת דירות תתבצע 'מרחוק'", נכתב בתשובת המשרד לפניית ההתאחדות. "אם קבלן יהיה מעוניין להעביר את החזקה בדירה לקונה, וקונה יסכים לקבל את החזקה בדירה בתקופה זו, על הצדדים להביע את הסכמתם ולמעשה לקבוע דרך חלופית מוסכמת לאופן העברת החזקה בדירה 'מרחוק', ללא מפגש בין הצדדים, במועד שיסכמו.

כך למשל, ניתן לשלוח את המפתח באמצעות שליח לקונה, עם המפרט והוראות התחזוקה הרלוונטיים לדירה. בהתאם, ואם הצדדים יביעו הסכמתם לכך, מועד זה ייחשב כמועד החוזי על כל המשתמע מכך ובכלל זה המועד שבו חלה חובת התשלום האחרון לקבלן עבור רכישת הדירה, וכן מועד בו תתאפשר החלפת הבטוחה".

נציין כי המהלך כולו, אם אכן יתבצע ויקבל תוקף, צפוי להקשות מאוד על היזמים, שכבר כעת מתמודדים עם מציאות לא פשוטה. כעת, אם מועד המסירה יידחה, ואיתו גם התשלום האחרון, יהא עליהם למצוא מקורות מימון אלטרנטיביים לכסף שהיו אמורים לקבל ממכירת דירות לקונים הפוטנציאליים, שרבים מהם כבר כיום החליטו לסגת מרכישת דירה או לדחות אותה.

נזכיר בהקשר זה כי במכתב שיצא ממשרד החשב הכלכלי במשרד האוצר לפני ימים אחדים, נקבע כי בשלב זה "אין להכיר במצב כעיכוב שנגרם מ'כוח עליון'" – 'בשורה' שמקשה גם היא על היזמים בתקופה זו. 
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search