אלקטרה נדל"ן: "לסיווג החברה ברשימות הגורמים הריכוזיים עלולות להיות השלכות"

החברה, חברת בת של אלקו, טוענת כי הכללתה ברשימת התאגידים במסגרת החוק יכולה להוביל למגבלות שונות במסגרת פעילותה • מתכוונת להגיע עד ל-700 מיליון דולר היקף השקעה במקבצי דיור בארה"ב

מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, גיל רושינק (יח"צ)
מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, גיל רושינק (יח"צ)

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, או בקצרה – חוק הריכוזיות, נחקק כדי להיאבק בשתי תופעות עיקריות: החזקות צולבות בחברות שונות, ושליטה בחברה באמצעות פירמידה. מדובר במטרות חשובות ואף הכרחיות, במובנים רבים, אך הצצה אל הדו"ח הכספי המסכם של חברת אלקטרה נדל"ן לשנת 2019 ממחישה את ההשפעה של החוק על החברות עצמן.

אלקטרה נדל

החברה נכללה ברשימת הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות עוד בסוף 2016, בשל היותה חברה בת של חברת אלקו (מחזיקה ב-64.06% מאלקטרה נדל"ן). בדו"ח 2019 נכתב כי "לסיווג החברה והקבוצה כולה ברשימות התאגידים הריאליים המשמעותיים והגורמים הריכוזיים כאמור בחוק הריכוזיות עלולות להיות השלכות על החברה, לרבות מגבלות על יכולתה להיכנס לתחומי פעילות חדשים ועל יכולתה לקבל זכויות, היתרים ואישורים מגורמים מאסדרים. 

לסיווג החברה והקבוצה כולה ברשימות התאגידים הריאליים המשמעותיים והגורמים הריכוזיים כאמור בחוק הריכוזיות עלולות להיות השלכות על החברה, לרבות מגבלות על יכולתה להיכנס לתחומי פעילות חדשים ועל יכולתה לקבל זכויות, היתרים ואישורים מגורמים מאסדרים"

לאור העובדה שהחברה הינה חברת שכבה שנייה (בהיותה בשליטת אלקו, שהינה חברה ציבורית), וכל עוד היא תמשיך להיות חברת שכבה שנייה, מונע חוק הריכוזיות מן החברה לרכוש או להחזיק שליטה בתאגיד מדווח".

נציין כי גם חברת נכסים ובנין מתמודדת עם המשמעות של חוק הריכוזיות זה זמן מה, וכבר בחודש יולי האחרון הודיעה על מכירת 11.7% מהחזקותיה בחברת גב-ים, כך שכעת היא מחזיקה ב-40% ממניות החברה. למרות זאת, הדגישה החברה (נכון למועד ההודעה ביולי) כי מהלך זה אינו מביא אותה עדיין לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות.

אפיק מקבצי הדיור של אלקטרה:
השקעה בהיקף של עד 700 מיליון דולר

אחד מאפיקי הפעילות המסקרנים של אלקטרה נדל"ן בשנים האחרונות הוא אפיק מקבצי הדיור בארה"ב, שבו החלה החברה להתמקד מתחילת 2016. "הפעילות כאמור כוללת איתור, רכישה, ניהול, השכרה והשבחה של מקבצי הדיור", כתבה החברה בדו"ח השנתי שלה. בשנת 2017 החליטה החברה לעבור ולבצע את העסקאות באמצעות קרנות להשקעה, Private equity, על ידי גיוס הון ממשקיעים פרטיים ומגופים מוסדיים בישראל ובעולם.

אלקטרה נדל

נכון למועד פרסום הדו"ח בימים האחרונים פועלת הקבוצה בשש מדינות בדרום ארה"ב ובמזרחה בתחום מקבצי הדיור. החברה השקיעה עד כה ב-44 מקבצי דיור בטקסס, ב-23 מקבצי דיור בפלורידה, ב-15 מקבצים בקרוליינה הצפונית ובקרוליינה הדרומית, בשבעה בג'ורג'יה ובשלושה בטנסי. לחברה שלוש קרנות השקעה במקבצי דיור בארה"ב.

החברה עשויה לפעול למימוש מקבצי דיור אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם, והכול בהתאם לתנאי השוק שישררו בעת הרלוונטית; במקביל, תמשיך החברה גם בשנת 2020 לממש את כלל נכסי הנדל"ן המניב והיזמי שלה העונים על הגדרת 'נכסי אסטרטגיית המימוש'"

"בשנת 2020 החברה תמשיך לפעול לגיוס משקיעים לקרן ההון השלישית והראשונה וזאת עד לסגירה סופית של הקרנות, ועד להיקף כולל של כ-500 מיליון דולר וכ-200 מיליון דולר בהתאמה", נכתב בדו"ח של אלקטרה נדל"ן, "וכן תפעל להמשך רכישת מקבצי דיור. 

כמו כן, החברה עשויה לפעול למימוש מקבצי דיור אשר מיצו את פוטנציאל ההשבחה שלהם, והכול בהתאם לתנאי השוק שישררו בעת הרלוונטית; במקביל, תמשיך החברה גם בשנת 2020 לממש את כלל נכסי הנדל"ן המניב והיזמי שלה העונים על הגדרת 'נכסי אסטרטגיית המימוש', וזאת לאחר מיצוי הפוטנציאל בנכסים אלה, ובמחיר המקסימלי שיתקבל בשוק".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search