search

מדיניות חדשה לפינוי-בינוי גם בחיפה: 12.5 מ"ר תוספת לדירה קיימת

המדיניות אושרה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לאחר שבינואר אושרה בוועדת המשנה • ראשת העיר קליש-רותם: "תעלה את הסיכוי שפרויקטים לפינוי-בינוי יתממשו"

ראשת העיר חיפה, ד"ר עינת קליש-רותם. "המצב שהיה - בבחינת ’תפסת מרובה לא תפסת’" (עיריית חיפה)
ראשת העיר חיפה, ד"ר עינת קליש-רותם. "המצב שהיה - בבחינת ’תפסת מרובה לא תפסת’" (עיריית חיפה)

מדיניות עירונית חדשה בחיפה לפרויקטים לפינוי-בינוי – בעקבות מסמכי מדיניות דומים שאושרו לאחרונה בערים נוספות: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה אישרה הערב (ג') את מסמך המדיניות שכבר אושר בוועדת המשנה של הוועדה המקומית בתחילת ינואר – ובראשו ההחלטה להתיר תוספת של עד 12.5 מ"ר לדירות בשטח של יותר מ-60 מ"ר בפרויקטים לפינוי-בינוי.

תחת המסמך "מדיניות כלל עירונית לקביעת הנחיות לדירות תמורה בתוכניות להתחדשות עירונית במסלול פינוי-בינוי", שנקרא גם חפ/מד/2540, אישרה הוועדה את הסעיפים הללו:

  • לדירה קיימת ששטחה הוא מעל 60 מ"ר יתווספו במסגרת התכנון המוצע12.5  מ"ר המבטאים תוספת של ממ"ד
  • לדירה קיימת ששטחה הוא עד 40 מ"ר - הוועדה המקומית תהיה רשאית להגדיל את שטח התוספת מטעמים מיוחדים שיפורטו בהחלטתה
  • גודל דירה מינימלית לא יפחת מ-60 מ"ר (זאת גם אם תוספת 12.5 מ"ר לדירה יוצרת דירות קטנות יותר(
  • תוספת שטח למרפסת לא ייכלל במניין שטחים אלו. השטח יהווה 15% משטח הדירה הקיימת ולא יותר מ-12 מ"ר. 

ראשת העיר: מה שקרה הוא שעד היום תושבים רבים 'תפסו' את המערכת, לא נתנו לה לזוז, מתוך רצון כלשהו להפוך את הדירה הקיימת לארמון. זה מצב שעוצר הרבה מאוד פרויקטים. גם יזמים מבינים היום שהם לא יכולים להציע דבר כזה. התהליך לאישור המדיניות החדשה, בסופו של דבר, רק מעלה את הסיכוי שפרויקטים של פינוי-בינוי יתממשו"

נוסח מסמך המדיניות מצהיר כי שטח הדירה "לא יכלול שטחי שירות משותפים שנבנו על פי היתר, לא יכלול שטחי הרחבות שטרם מומשו ולא יכלול שטחים שנבנו ללא היתר". המסמך קובע גם הוראות מעבר ופוסק כי "תוכניות מפורטות וכן יוזמות תכנוניות להתחדשות עירונית שנדונו או אושרו לקידום בוועדה המקומית יקודמו כפי שהוחלט בוועדה. יוזמות תכנוניות להתחדשות עירונית שקיבלו המלצה להחלטה מקדמית להכרזה, וכן אישור לקידום תכנון מיו"ר הועדה/יו"ר ועדת המשנה/מהנדס העיר, ייבחנו ביחס למדיניות זו, ותתקבל לגביהן החלטה. על כל שאר היוזמות תחול מדיניות זו".

עוד הוחלט במסגרת ההחלטה על אישור המדיניות החדשה כי ההנחיות ייכנסו לתוקף 45 יום מרגע ההחלטה. כאמור, המסמך כבר אושר בתחילת ינואר בוועדת המשנה לוועדה המקומית, והיום הובא לאישורה הסופי של הוועדה.

ראשת העיר, ד"ר עינת קליש-רותם, צידדה בהודאות המסמך ואמרה במהלך הדיון: "בפרויקטים לפינוי-בינוי, ככל שהדירות גדולות יותר הבניינים גדולים יותר, נדרשים שטחים גדולים יותר, נדרש מספר מקומות חניה גדול יותר - ובסופו של דבר אין פרויקט. זה בבחינת 'תפסת מרובה לא תפסת'.

מה שקרה הוא שעד היום תושבים רבים 'תפסו' את המערכת, לא נתנו לה לזוז, מתוך רצון כלשהו להפוך את הדירה הקיימת לארמון. זה מצב שעוצר הרבה מאוד פרויקטים. גם יזמים מבינים היום שהם לא יכולים להציע דבר כזה. התהליך לאישור המדיניות החדשה, בסופו של דבר, רק מעלה את הסיכוי שפרויקטים של פינוי-בינוי יתממשו".

כאמור, בתקופה האחרונה עוד ועוד עיריות מאמצות מסמכי מדיניות דומים, המגבילים או מגדירים את התמורה שיקבל כל דייר קיים בפרויקטים לפינוי-בינוי. דבר זה הביא את אנשי פורום קניין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין לשגר מכתב לשר האוצר משה כחלון, לשרת הבינוי והשיכון ד"ר יפעת שאשא-ביטון וליו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה זאב בילסקי, בו הם טוענים כי העיריות עוצרות פרויקטים לפינוי-בינוי.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות