search

"תשלום על עריכת תשריט לא נכלל במגבלת ההשתתפות בהוצאות משפט"

ממונה חוק המכר, עמית גריידי, מתייחס לשאלת יכולתו של יזם לדרוש תשלום על השירות ומבהיר: "ההשתתפות – רק בגין שכר טרחת עו"ד עבור שירותים שהוא מספק ישירות"

ממונה חוק המכר, עמית גריידי. מספק הבהרה חשובה (יח"צ)
ממונה חוק המכר, עמית גריידי. מספק הבהרה חשובה (יח"צ)

האם תשלום בגין עריכת תשריט בית משותף יכול להיכלל תחת הגדרת החוק ל"השתתפות בהוצאות משפטיות" שרשאי מוכר דירה לגבות מרוכש דירה? לעניין זה נדרש לאחרונה ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, עמית גריידי, שקבע: ההשתתפות בהוצאות משפטיות שיכול היזם לחייב את הקונה מתייחסת רק "לשכר הטרחה שמקבל עורך דין עבור השירותים המקצועיים שהוא עצמו מספק, ישירות".

הבהרתו של גריידי נוגעת לאפשרות של יזם לגבות מרוכש תשלום בגין עריכת התשריט לבניין שהקים, וכן לתשלום בגין אגרות ממשלתיות. כידוע, חוק המכר (דירות) קובע כי מוכר דירה רשאי לגבות מרוכש דירה השתתפות בהוצאות משפטיות, בסכום אשר אינו עולה על הקבוע בתקנות שהותקנו מכוח החוק האמור.

יש לפרש את מגבלת ההשתתפות בהוצאות משפטיות הקבועה בחוק, כמתייחסת לשכר הטרחה שמקבל עורך הדין עבור השירותים המקצועיים שהוא עצמו מספק, ישירות. מכאן, שתשלום עבור ביצוע מדידות והכנת התשריט לא נכללות בגדר מגבלה זו"

בנייר העמדה שהוציא, הדגיש ממונה חוק המכר כי "הוצאות משפטיות מוגדרות בחוק המכר כשכר טרחת עורך דין המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקה למכירת דירה", ואף פירט בגין אילו פעולות ניתן לחייב בהשתתפות בהוצאות: רישום וניהול רשימה של בעלי הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלה בלשכת רישום המקרקעין; רישום הזכויות על פי חוזה המכר בלשכת רישום המקרקעין, ובכלל זה רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון לצו רישום בית משותף; כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה המכר.

בהתאם לכך, ועל פי עמדת היועץ המשפטי של משרד הבינוי והשיכון, עו"ד אלעזר במברגר, מבהיר גריידי כי "יש לפרש את מגבלת ההשתתפות בהוצאות משפטיות הקבועה בחוק, כמתייחסת לשכר הטרחה שמקבל עורך הדין עבור השירותים המקצועיים שהוא עצמו מספק, ישירות. מכאן, שתשלום עבור ביצוע מדידות והכנת התשריט לא נכללות בגדר מגבלה זו".

בהמשך נייר העמדה התייחס גריידי גם לחובתו של היזם לספק בטוחה כנגד תשלום הוצאות אלו, וכתב כי "כל סכום אשר הקונה התחייב לשלם למוכר במסגרת מערך ההסכמים אשר נחתם לעניין מכירת דירה, הינו חלק ממחיר הדירה לעניין חוק זה, כך שההוצאות המתוארות במסמך זה הינן חלק ממחיר הדירה - ועל כן על היזם לספק לרוכש הדירה ערבויות חוק מכר בגין גביית הוצאות אלו".

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search