search

פורום קניין ומקרקעין בלשכת עוה"ד: חלופה לתמ"א 38 – מיותרת

ראשי הפורום טוענים כי במקום להגות תוכנית חדשה, יש לתקן את התוכנית הקיימת ולשפר את הליקויים בה • מציעה שורה של תיקונים "שייצרו את האיזון הראוי והנדרש"

פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין נגד אישור תוכנית חדשה במקום תמ"א 38 – ותחת זאת לבחור באופציה של תיקון התוכנית ושיפור הליקויים בה. יושבי ראש הפורום, עו"ד אברהם (אבי) ללום ועו"ד יצחק נטוביץ, וכן חבר הפורום עו"ד שי אליאב, שלחו היום (ג') מכתב בנושא למנכ"לית מנהל התכנון, דלית זילבר. 

במכתב נכתב כי "הדיונים על סיום תוקפה של תמ"א38  שגויים מיסודם, וזאת תחת ניצול העת לביצוע תיקונים הנדרשים על מנת להגשים את מטרותיה של התוכנית מחד גיסא, ולתת מענה לקשיים המובנים בה מאידך גיסא .עמדתנו הינה כי הכוונה להביא לאישורה של תוכנית חדשה אשר בה ייבחנו פתרונות שונים והדרך ליישומם מיותרת מעיקרה, בעוד הפתרון הנכון הינו במסלול ישים ופשוט של תיקון התוכנית ושיפור הליקויים בה".

כזכור, בתחילת החודש נקבע באופן רשמי כי תמ"א 38 תימשך עד חודש אוקטובר 2020, זאת לאחר חודשים ריבם של שמועות באשר למועד סיומה. בהחלטה נקבע כי ינוסח מתווה חדש, אשר יחליף את התוכנית הקיימת.

[quote]

"בחלוף השנים מאישורה של תמ"א 38 הצטבר ניסיון רב של כל הגורמים העוסקים בתחום, לרבות התמודדות בפרויקטים רבים עם כל המורכבות של התחום", כתבו ראשי פורום קניין ומקרקעין במכתבם. "במרוצת הזמן פותחו הטכניקות והדרכים למתן מענה למירב הקשיים הכרוכים בפרויקטים אלו – הן במישור הכלכלי, הן במישור התכנוני, הן במישור הפיסקאלי, הן במישור הקנייני ובהתמודדות עם בעלי דירות וכן הלאה.

לצד כל זאת הושלמה לאורך השנים מסגרת נורמטיבית שלמה, הן בחיקוק ספציפי וייעודי לתחום, הן בתיקוני חקיקה, הן בפסיקה ענפה, הן בהוראות ביצוע, הן בספרות מקצועית וכיוצ"ב. עצירתה של תמ"א 38 ואי-הארכתה בשלב זה משמעותה 'זריקה לטמיון' של כל אלו, עניין כשלעצמו אינו פחות מאבסורד ואף בכייה לדורות".

אנשי הפורום אף מציעים כמה מהלכים כפתרונות לליקויים הקיימים בתוכנית הנוכחית, ובראשם אישור תוכניות מפורטות מכוח סעיף 23 לתמ"א 38, צעד אשר ייצור ודאות רבה יותר  בתחום, וכן ניסוח הוראות באשר לגבייה של היטל השבחה ביחס לזכויות הנוספות המאושרות. "תיקונים אלה יש בהם כדי לייצר את האיזון הראוי והנדרש לפרויקטים אלו", סיכמו במכתבם.

לקריאת המכתב כולו לחצו כאן

בתוך כך, ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה (הוולנת"ע), בראשות מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, המליצה היום (ג') פה אחד למועצה הארצית לתכנון ובנייה על מועד הסיום של תמ"א 38 ב-1 באוקטובר 2022.

בהודעת מנהל התכנון נכתב כי "הוועדה השתכנעה כי התמ"א במתכונתה הנוכחית לא השיגה את המטרה המרכזית שלשמה הוקמה - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. מהנתונים שהוצגו בפני הוועדה, עולה כי התמ"א כמעט לא מיושמת באזורי הסיכון, ומאפשרת מתן היתר למגורים בלבד מבלי לתת מענה לתשתיות ולצורכי הציבור הדרושות לתושב. נוסף על כך, מתן היתר נקודתי לבניין הבודד, ללא ראייה תכנונית ברמת המתחם, יכול לסכל התחדשות עירונית במתחם כולו.

לכן, המתווה הנכון לקידום חיזוק מבנים והתחדשות עירונית הינו באמצעות תוכניות מפורטות שיכללו במידת האפשר מתחמים שלמים, במסגרת תוכנית מתאר כללית להתחדשות עירונית שתחול על כלל מרחב התכנון המקומי".

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://pisga.nadlancenter.co.il/?Link=1005

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות