search

שטח גמר הבנייה שלא למגורים עלה ביותר מ-10%: כ-2.9 מיליון מ"ר

על פי נתוני הלמ"ס, בין יולי 2018 ליוני 2019 חלה עלייה של 10.3% בהיקפי השטחים הללו • עלייה גם בשטחי התחלות הבנייה שלא למגורים בתקופה זו – 1.9%

עלייה משמעותית בהיקף שטחי גמר הבנייה שלא למגורים: על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנתונים שפרסמה בימים האחרונים, עלה ב-10.3% היקף שטחי הבנייה בפרויקטים מענפי הנדל"ן שלא למגורים שבנייתם הסתיימה. מדובר בשטח של כ-2.9 מיליון מ"ר, המהווה כ-25.2% מכלל שטחי גמר הבנייה, בתקופה שבין יולי 2018 ליוני 2019.

עלייה זו בולטת על רקע הירידה בבנייה למגורים: שם שטח הפרויקטים שבנייתם הושלמה ירד ב-0.5%, ל-8.75 מיליון מ"ר. ובכל זאת, שטחי גמר הבנייה בתחום המגורים עדיין תופס באופן טבעי את הנתח הגדול, ומהווה 74.8% מכלל הפרויקטים הנדל"ניים שבנייתם הושלמה. כלל שטח גמר הבנייה הסתכם בין יולי 2018 ליוני 2019 ב-11.7 מיליון מ"ר.

תחום הבנייה שלא למגורים רשם עלייה גם מבחינת שטח התחלות הבנייה: בתקופה המדוברת, כך על פי הלמ"ס, עלה שטח התחלות הבנייה בפרויקטים שלא למגורים בכ-1.9%, והוא מהווה כ-30.2% מכלל שטחי התחלות הבנייה – כ-3.9 מיליון מ"ר. בקטגוריה זו גם תחום הבנייה למגורים רשם עלייה, של 4.8%.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות