search

כישלון ל-3 מכרזי מחיר למשתכן בעראבה; הצלחה חלקית בנתיבות

המכרזים בעיירה הצפונית כללו 119 יחידות דיור בשכונה המזרחית • בנתיבות נסגרו רק 3 מתוך 6 מכרזים, עם 468 יח"ד מתוך 1,005 בשכונה העתידית רמות יורם

תוכנית מחיר למשתכן לא מתרוממת במגזר הערבי: שלושה מכרזים שפורסמו במסגרת התוכנית בעיירה עראבה שבצפון נסגרו השבוע ללא זוכים. מדובר בסבב המכרזים השני של התוכנית ביישוב, לאחר שביולי 2018 נסגר מכרז אחד בהצלחה, בשכונת בית א-זעאתר.

אל שלושת המכרזים החדשים של מחיר למשתכן, באזור המזרחי של עראבה, לא הוגשה ולו הצעה אחת. מדובר על מכרזים הכוללים יחד 119 יחידות דיור חדשות, בשטח כולל של 11,0847 מ"ר ובמחיר מקסימום של 5,300 שקל למ"ר.

ייתכן שכישלון המכרזים קשור בגובה הוצאות הפיתוח: במכרז שנסגר בהצלחה ב-2018 הן הסתכמו בפחות מחצי מיליון שקל (464,007 שקל), ואילו בשלושת המתחמים המדוברים הן עמדו על כ-1.3 מיליון שקל לפחות. באחד המתחמים הן אף הגיעו ל-2,466,033 שקל.

י.ח דמרי - מהזוכות המרכזיות בנתיבות

במקביל, נחלה התוכנית הצלחה חלקית בעיר נתיבות: מתוך שישה מכרזי מחיר למשתכן שנסגרו השבוע בעיר, רק בשלושה נבחרה חברה זוכה. לשניים לא הוגשה אף לא הצעה אחת, ולאחרון הוגשה הצעה אחת – אך היא לא הייתה תקינה.

בשניים מהמכרזים שנסגרו בהצלחה זכתה חברת י.ח דמרי. מדובר בשתי חלקות בשטח של 22,530 מ"ר, שעליהן ייבנו 351 יחידות דיור. מחיר המקסימום שנקבע למכרזים היה 6,600 שקל למ"ר, וזהו גם הסכום הזוכה שהציעה י.ח דמרי – היחידה שהגישה הצעה לשני המכרזים הללו. הוצאות הפיתוח לשני המתחמים מסתכמות בכ-28.5 מיליון שקל. 

במכרז השלישי שנסגר בהצלחה בנתיבות זכתה חברת י.דביר יזמות ובניה. מדובר במכרז להקמת 117 יח"ד בשטח של 8,345 מ"ר. סכום המקסימום שנקבע עמד על 6,600 מ"ר, והסכום שהציעה י.דביר, וזיכה אותה במכרז, עמד על 6,555 שקל למ"ר. שתי חברות בלבד, כולל החברה הזוכה, הגישו הצעות למכרז זה.

שלושת המכרזים שנסגרו ללא זוכים – שניים שנסגרו ללא הצעות ואחד שהוגשה בו הצעה אחת, לא תקינה, כללו 537 יחידות דיור במחיר מקסימום של 6,600 שקל למ"ר גם כן. השטח הכולל של שלושת המתחמים הללו עומד על 33,628 מ"ר.

מכרזי מחיר למשתכן בנתיבות נכללים בשטח שכונת "רמות יורם" העתידית, שתקום במפגש שדרות ויצמן והשדרה החדשה שתיסלל מהכניסה המערבית לעיר. בשכונה מתוכננות לקום 5,162 יחידות דיור חדשות, בשטח של כ-1,740 דונם.

112 הרצאות, 80 דוברים, 3 אולמות ו-1,500 משתתפים. 100% פרקטיקה, 100% חומר מעשי.
שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - פסגת הנדל"ן 2019. להרשמה - https://bit.ly/2TKCUiA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות