"אפקט דרייפוס"? פרסום הלמ"ס על דירות חדשות

על רקע מכתבו של המנכ"ל לסטטיסטיקן הלאומי, נכתב בפרסום הלמ"ס ליוני 2019: "תהליכי ההתאמה והשיפור בנתונים נמשכים, בכוונה לשקף את התמונה המדויקת ביותר"

בני דרייפוס
בני דרייפוס

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ד'), כמידי חודש, את נתוניה בדבר הדירות החדשות שנמכרו והכמות המבוקשת של דירות חדשות – אך בניגוד לחודשים קודמים, כמות הדירות החדשות שמפורסמת בדו"ח, עבור יוני 2019, מתבססת על סקר הלמ"ס בלבד, ללא נתוני משרד הבינוי והשיכון. כל זאת על רקע מכתבו של מנכ"ל המשרד, בני דרייפוס, למנכ"ל הלמ"ס והסטטיסטיקן הלאומי, פרופ' דני פפרמן, בעקבות פרסום אחר של הלמ"ס בחודש שעבר.

כזכור, דרייפוס כתב במכתבו כי הופתע לקרוא את נתוני הלמ"ס, לפיהם מספר הדירות החדשות שנמכרו בין החודשים מרץ למאי 2019 היה 5,310, "בעוד שלפי נתוני משרד הבינוי והשיכון, המבוססים על הדיווחים לממונה על חוק המכר, והתואמים את נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר, דווחו מכירתן של 9,600 דירות חדשות".

עוד כתב דרייפוס לפרופ' פפרמן: "הנתון אשר פורסם על ידי הלמ"ס אינו משקף כלל את המציאות. יתרה מזאת, ימים ספורים טרם הפרסום התקבל במשרדנו נתון מאגף מיקרו כלכלה של הלמ"ס הדומה לנתון הקיים אצלנו במשרד. על כן לא ברור מדוע בחרתם לפרסם נתון זה, ולא את הנתונים התואמים את נתוני משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ורשות המיסים".

[quote]

בהודעה שפורסמה היום על ידי הלמ"ס באשר לנתוני יוני 2019 ניתן למצוא כמה התייחסויות הנוגעות לשוני בין תהליך הפקת הדו"ח הנוכחי לבין הפקת אלו הקודמים לו. ראשית, מציינת הלמ"ס כאמור כי מספר הדירות החדשות מסתמך אך ורק על נתוני הסקר שהיא ביצעה, ואילו נתוני הכמות המבוקשת של דירות חדשות מופקים משילוב בין נתונים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון לבין נתוני הלמ"ס.

לצד זה מציינים אנשי הלמ"ס כי "תהליכי ההתאמה והשיפור בנתונים ממשיכים להתבצע, בכוונה לשקף את התמונה המדויקת ביותר האפשרית למועד הפרסום ולתקופה הנסקרת. לכן, השוואת נתוני 2019 לתקופות קודמות, אינה אפשרית בשלב זה".

עוד נכתב בדו"ח, בהתייחסות לנתוני סקר הלמ"ס כי "הפער בין הנתונים המפורסמים במסגרת היתרי הבנייה ואלו המפורסמים על סמך הדיווחים לרשות המיסים יכול לנבוע מביצוע עסקאות רכישה טרום קבלת היתר, שוני בהגדרות (לדוגמה: הכללת עסקאות מסוימות במסגרת קבוצות רכישה כעסקאות לרכישה דירה), פערים בתקופות הפרסום (ביטול עסקאות) וזיהוי של שלמוּת עסקאות".

נסייג ונאמר כי גם בפרסומים קודמים הקפידה הלמ"ס להסתייג וכתבה כי "בהשוואה בין הנתונים שהלמ"ס מפרסמת לבין נתונים אחרים, כגון 'מספר דירות חדשות' שמפרסם משרד האוצר, יש להביא בחשבון את ההבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות שונות ולצרכים שונים. השוני בהגדרות יכול לגרום להבדלים לא מבוטלים בנתונים החודשיים של שתי הסדרות, ואף למגמות הפוכות בחודש נתון".

ומה בעצם עומד מאחורי פרשת דרייפוס והלמ"ס? הכול סובב סביב הניסיון לכמת ולהפיק נתונים בשוק הנדל"ן שבו אין ולו נכס אחד שדומה לשני. 
 

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search