search

ב-118 מיליון שקל: רוטשטיין בדרך לרכוש קרקע באשדוד לבניית 192 יח"ד

החברה שילמה 3 מיליון שקל עבור אופציית רכישה ל-12 חודשים • זכויות הבנייה כוללות גם כ-4,000 מ"ר למסחר ותעסוקה • היקף המכירות הצפוי: כ-450 מיליון שקל

חברת רוטשטיין נדל"ן הודיעה בשבוע שעבר כי חתמה עם צד שלישי על הסכם אופציה על קרקע באשדוד, למשך 12 חודשים, תמורת 3 מיליון שקל. אם תממש החברה את האופציה, היא תשלם 118 מיליון שקל על הקרקע (כולל תמורת האופציה) – שטח שחולש על כ-5,290 מ"ר. שמה של החברה המוכרת לא צוין, וכך גם מקומה של הקרקע המדוברת.

בהודעת רוטשטיין לרשות לניירות ערך נכתב כי על הקרקע חלה תב"ע בתוקף אשר מאפשר לבנות במקום 192 יחידות דיור, ועוד כ-4,000 מ"ר עיקרי למסר ולתעסוקה. "בהתאם להסכם, החברה תהיה זכאית בכל עת במהלך תקופת האופציה להתקשר עם המוכרת בהסכם רכישה אשר נוסחו מצורף להסכם האופציה וייחתם עם הודעת מימוש האופציה כאמור", נכתב בהודעה.

בהסכם הרכישה נקבע, בין היתר, כי כ-24 מיליון שקל ישולמו למוכרת במועד חתימת ההסכם, והיתר בשני תשלומים שווים. עוד נקבע כי מס שבח מקרקעין, מס הכנסה ומס רכוש, אם יחולו בגין מכירת המקרקעין, היטלי השבחה בגין תוכניות שיקבלו תוקף עד למועד החתימה והוצאות ביצוע פרצלציה – כל אלו יחולו על המוכרת, ואילו היטלי פיתוח ודמי ההקמה יחולו על חברת רוטשטיין.

רוטשיין מעריכה כי סך המכירות בפרויקט, לאחר שיוקם במלואו, יהיה כ-450 מיליון שקל, בתוספת מע"מ.

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי של ענף הנדל"ן ב-7 בנובמבר - 80 הרצאות, 100% פרקטיקה. להרשמה - http://bit.ly/2KkfFZA

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות