search

מעלות מורידה את דירוג אאורה; "ביצועים תפעוליים חלשים מהצפוי"

הפחיתה את דירוג האשראי של חברת הנדל"ן מ-BBB+ ל-BBB, ושינתה את הערכת הנזילות ל"פחות מהולמת" • מעריכה כי לא יחולו עיכובים מהותיים בפרויקטים קיימים

חברת דירוג האשראי מעלות S&P מעדכנת את דירוג האשראי של חברת אאורה ישראל, ומורידה אותו מ-BBB+ ל-BBB. הסיבה: ביצועים תפעוליים חלשים מהצפוי בשנת 2018 הכוללים הכנסות ורווחיות גולמית נמוכות מההערכות של אנשי חברת הדירוג – וכתוצאה מכך יחסי כיסוי חלשים מהרמה ההולמת את הדירוג הקודם של אאורה.

על פי הנתונים המופיעים בהודעת חברת הדירוג, הציגה חברת אאורה ב-2018 שיעור רווח גולמי של כ-7%, לעומת 8% ב-2017 ו-13% ב-2016. עוד הציגה החברה בשנה החולפת EBITDA (רווחי החברה לפני ריביות, מיסים, פחת והפחתות) שלילי של כ-2.5 מיליון שקל, לעומת כ-6 מיליון שקל ב-2017 וכ-51 מיליון שקל ב-2016.

בהודעת חברת מעלות על הורדת הדירוג של אאורה נכתב עוד: "אנו צופים כי החברה תציג תזרים שלילי מפעילות שוטפת גם בשנת 2019, בדומה לשלוש השנים האחרונות. הערכתנו נובעת, בין היתר, מצפי להשלמה של עסקאות לרכישת קרקעות והשקעה בפרויקטים בהקמה ביחס לשחרור עודפים מפרויקטים שיימסרו. אנו משנים את הערכת הנזילות שלנו ל'פחות מהולמת', וצופים כי היחס בין המקורות והשימושים שהתממשותם הינה ברמת ודאות גבוהה ב-12 החודשים הקרובים יהיה נמוך מ-1.2x ומשקפת עומס חלויות חוב גבוה ביחס להערכתנו לקצב ייצור מזומנים מהפרויקטים (שחרור הון עצמי ורווח)".

"שיעורי הרווח הנמוכים יחסית מושפעים מהיקפי השיווק במחירי מכירה מוקדמת, שלרוב נמוכים יותר", כותבים אנשי מעלות S&P. "מאידך, אסטרטגיית החברה למכירת יחידות דיור במכירה מוקדמת בהיקפים מהותיים מהווה גורם גידור סיכון משמעותי מפני קשיי שיווק עתידים".
מנגד נכתב בהודעת החברה כי "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תמשיך אאורה להציג שיעורי שיווק גבוהים יחסית, וכי לא יחולו עיכובים מהותיים בפרויקטים שבהקמה".

אנשי מעלות מסכמים את הודעת הורדת הדירוג של אאורה בעדכון תרחיש הבסיס, לפיו הם צופים כי בשנים 2020-2019 ימשיך התזרים של חברת הנדל"ן מפעילות שוטפת להיות שלילי, לנוכח צפי להשלמת עסקאות לרכישת קרקעות, להשקעות בפרויקטים בביצוע ולתחילת ביצוע של פרויקטים חדשים, מול היקף מצומצם יחסית של מסירת פרויקטים. "עם זאת, ההשקעה בקרקעות צפויה לתרום לצבר הפרויקטים, ותומכת בהמשך גידול הפעילות ובנראות הכנסות עתידית", נכתב בהודעה.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות