search

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב

העליון קבע כי תשלום בגין קרן חניה הוא תשלום מוכר לענייני היטל השבחה; מהי משמעות הפסיקה?

לאחרונה פסק בית המשפט העליון כי יש לקחת בחשבון - במסגרת שומת היטל ההשבחה שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב הוציאה לתושבת תל אביב בגין מכירת דירתה - את ההוצאה על תשלום בגין "קרן חניה" (תשלום להקמת מקומות חניה בקרבת מקום לנכס שלגביו הוגשה תכנית בנייה, חלף בניית מקומות חנייה בנכס עצמו). זאת, למר

חדשות הנדל"ן: נחנכו 188 יח"ד חדשות בפרויקט דיור מוגן בת"א; עסקת ישפרו תושלם בסוף מרץ 2021

יחידות הדיור החדשות מתווספות ל-109 יח"ד קיימות, בפרויקט שעל דרך השלום • בעלי תנופורט הודיעו לנכסים ובנין כי העסקה תושלם בעוד כשלושה חודשים וחצי • מנהל התכנון גיבש מדיניות לניהול מי נגר

ועדת הערר המחוזית בת"א: "אין לחייב בהיטל השבחה בגין שטחי מרפסות שניתן היה לקבל מכוח תמ"א 38"

בשורה ליזמים הפועלים לקידום פרויקטי תמ"א 38 בתל אביב: לפני כמה ימים קיבלה ועדת הערר המחוזית תל אביב החלטה מעניינת בעררים שהוגשו בגין שומת היטל השבחה שנערכה לעת מימוש זכויות בדרך של היתר בנייה, לפרויקט הריסה ובנייה מכוח תמ"א 38 ולתוכניות החלות ברחוב מונטיפיורי בעיר.

אחת הסוגיות שנדונו במ

   1 2 > >>
  • © כל הזכויות שמורות