חזרה
להורדת אפליקציה

לאומי שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים לחנן מור

החובות לבנק מסתכמים ב-18.5 מיליון שקל ובערבויות בסך 688 מיליון שקל. לטענת לאומי חנן מור לא עמדה במתווה החזר החובות שסוכם עמה בספטמבר. עוד נטען לשעבוד עודף ומצגי שווא

עודכן לאחרונה:
חנן מור (אייל טואג, שאטרסטוק)

בנק לאומי שלח מכתב התראה לחברת הנדל"ן חנן מור לפני נקיטת הליכים נגד החברה, בגין חובות ישירים של החברה וערבויות, כך עולה מהודעת החברה לבורסה היום (ה'). לטענת בנק לאומי, החובות לבנק מסתכמים בכ-18.5 מיליון שקל, וכן קיימות ערבויות של חברות בנות של החברה בסך כולל של 688 מיליון שקל, כולל חלקו של הבנק בהלוואות הקונסורציום בראשות בנק דיסקונט בקשר עם פרויקט שדה דב. 

במכתב ציינו נציגי לאומי כי עומדת לבנק האפשרות להעמיד את החוב לפרעון מיידי ולמימוש הבטוחות לאור העובדה כי החברה לא עמדה בהוראות המתווה שחתמו בספטמבר, אף שבהתאם למתווה האמור מועד פירעונו של החוב נקבע ל-30 בנובמבר. עוד הועלו במסגרת המכתב טענות נגד שעבוד עודפים מפרויקט נס ציונה (למרות התחייבות) וכן טענות כנגד מצגים ונתונים שעליהם דיווחה או הסתירה  החברה ואשר על בסיסם הסתמך הבנק. בחנן מור ציינו כי  הם בוחנים את הטענות המפורטות במכתב באי כוחם של הבנק והחברה תעדכן בהתפתחויות ככל שיהיו.

מכתבו של בנק לאומי היום בא לאחר שבתחילת החודש הגיש הבנק שתי בקשות שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לאכיפת שעבודים קבועים ולמינוי כונסי נכסים קבועים נגד חברות בנות של החברה המחזיקות בקרקעות ברמת גן ובחיפה.

בחודש ספטמבר חתמו חנן מור וחברות בנות של החברה על מתווה להסדרת החובות מול הבנק. החברה התחייבה למכור פרויקט שאותו קידמה ברמת גן בתוך 45 יום, אך העסקה המתוכננת עם חברת עמרם אברהם כשלה. כמו כן, חברה בת המחזיקה בקרקע במבואות הדרומיים בחיפה התחייבה לפרוע את החובות עד 30 בנובמבר. עוד התחייבה החברה למכור את משרדי החברה שבבעלותה ב-17.5 מיליון שקל עד אותו התאריך. 

לגבי תשלום רבעוני על שדה דב התחייבה להמציא לבנק התחייבות מצד גורם בנקאי לתשלום של 15 מיליון שקל וכן התחייבות נוספת של גורם פיננסי מוכר לצורך השלמת התשלום הרבעוני. כעת, כאמור, לאומי טוענת כי היו שעבודים עודפים וחנן מור הציגה מצגי שווא על החברות, ולכן דורשת נקיטת הליכים ופירעון מיידי.

מכתב זה מצטרף למכתב מהשבוע של דיסקונט לחנן מור שלפיו  מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובותיה לבנק על סך 315 מיליון שקל ושאינו מתייחס לחובות בגין שדה דב.   אז דיסקונט ציינה כי "מדובר במכתב שמירת זכויות סטנדרטי שהבנק שולח כרגיל כאשר צד ג׳ נוקט בהליכים נגד לווה של הבנק".  כעת מדובר בצעד חמור יותר של התראה לפני נקיטת צעדים משמעותיים והאשמות כלפי החברה. נראה שלאומי מתבסס גם על הספק שביכולת חנן מור לפרוע את החובות לאחר ששתי עסקאות כשלו החודש, מכירת הקרקע ברמת גן לעמרם אברהם ומכירת הקניון בחריש לשופרסל נדל"ן, לאחר שלא מולאו התנאים המתלים.

ההסתבכות של מור החלה כשנטל אשראי בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל למימון רכישת הקרקע בשדה דב. הוא רכש את הקרקע בכ-1.5 מיליארד שקל, ולצורך כך נטל את ההלוואה שהעמיד קונסורציום בהובלת בנק דיסקונט ושאליו צורפו לאומי, הפניקס ומיטב. העלאות הריבית במשק וכעת דחייית או ביטול העסקאות בעקבות המלחמה מעוררות ספק גדול ביכולת של החברה לעמוד בהתחייבותיה. 
 

כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!
כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות למרכז הנדל"ן ישראל - סקאלה ד.מ בע"מ Scala Group D.M
search