search

שיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים בני 35-25 עלה ל-4%

כך מנתוני בנק ישראל, שנאספו במסגרת עבודה של חטיבת המחקר בבנק • הנתונים מתייחסים לשנים 2015 ו-2016 ומשקפים עלייה של 100% לעומת השנים 2007 ו-2008

מתברר שהצעירים קונים יותר ויותר דירות: מנתונים שנאספו על ידי ויקי רובשבסקי מחטיבת המחקר בבנק ישראל, במסגרת עבודה שתתפרסם בקרוב ב"לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות", עולה כי 4% מקרב הצעירים הישראלים בני 35-25 רכשו בשנים 2015 ו-2016 דירה ראשונה. מדובר בעלייה של כ-100% בהשוואה לשנים 2007 ו-2008, אז שיעור רוכשי הדירות בקרב אותה שכבת גיל עמד על כ-2%.
לצד זה מצוין בהודעת בנק ישראל כי העלייה בשיעור רוכשי דירה ראשונה המזוהה בנתונים אינה משקפת ירידה בנטל הכלכלי על משקי בית צעירים. "התפתחות זו התאפשרה, בין היתר, באמצעות הארכה של תקופת החזר המשכנתא, וייתכן שלוותה גם בהתפשרות על מאפייני הדירות הנרכשות", נכתב בדברי הבנק. 
העבודה מתארת גם את הירידה הזמנית בשיעור רוכשי הדירה הראשונה בשנים 2011 ו-2014, זאת ככל הנראה על רקע המחאה החברתית (שהתרחשה בשנת 2011) וההמתנה לתוכנית מע"מ אפס, שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל (שנת 2014). אותה עבודה מדגישה כי היקף הרכישות עלה בחדות מייד אחרי תקופות אלו.

הממצאים מציגים גם את שיעור הרוכשים בהסתכלות לפי חמישונים, עניין נוסף שבו ניתן לגלות עובדות מעניינות. כך לדוגמה, מראים הנתונים כי העלייה בשיעור השנתי של רוכשי דירה ראשונה התרחשה בכל רמות ההכנסה, אך העלייה בשני חמישוני ההכנסה הגבוהים בולטת ביחס לעלייה בחמישוני ההכנסה הנמוכים יותר. הפער בממוצע בשיעור רוכשי הדירות, במשקי בית בעלי מאפיינים דומים, עומד על יותר משתי נקודות האחוז, בהשוואה בין החמישון העליון לחמישון התחתון.

במסגרת העבודה אף ביצעה רובשבסקי סימולציה לבחינת ההסתברות המצטברת של רווק בגיל 25 המתגורר במרכז, מתחתן בגיל 29 והופך להורה בגיל 32, לרכוש דירה ראשונה עד גיל 35. סימולציה זו  מצביעה על עלייה בהסתברות זו, בכל רמות ההכנסה, אך כזו הבולטת במיוחד ברמת ההכנסה הגבוהה. כך, ההסתברות המצטברת של משק בית טיפוסי המשתייך לחמישון ההכנסה הגבוה לרכוש דירה במהלך 11 שנים אלו (מגיל 25 עד גיל 35 כולל) עלתה מ-45 אחוזים בשנת 2007 ל-71 אחוזים בשנת 2016; ההסתברות המצטברת של משק בית טיפוסי דומה המשתייך לחמישון התחתון עלתה באותה התקופה מ-14 אחוזים ל-28 אחוזים.

המחקר הקיף שכירים ובני/בנות זוגם, שגילו של הפרט המבוגר מבני הזוג הוא בין 25 ל-35. בעבודה נכללו אך ורק עסקות מכר של דירות מגורים בבעלות, ביישובים יהודיים או מעורבים בלבד, בשנים 2007 עד 2016. כפוטנציאל לרכישת דירה נכללו משקי בית שלא היו בעלי דירה עד לשנה הרלוונטית במחקר.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על מרכיב המס בעסקאות מקרקעין - שהולך ונעשה משמעותי יותר ויותר בשנים האחרונות? רוצים להתעדכן בשינויים החשובים בתחום? הצטרפו עכשיו לקורס מיסוי נדל"ן של מרכז הנדל"ן - קורס Online עם אנשי המקצוע המובילים בתחום! להרשמה לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות