search

כיכר אתרים: הוולחו"ף אמרה 'לא' למגדלים בני 40 קומות, בינתיים

הוועדה קבעה כי בנייה של יותר מ-25 קומות תצטרך להיבחן בהליך סטטוטורי מלא • "תוכנית כזו ראוי שתקודם במסגרת הליך סטטוטורי מסודר"

עושים 'סטופ' לבניית גורדי השחקים בכיכר אתרים, לפי שעה: הוועדה לשמירה על הסביבה החופית, הוולחו"ף, קבעה כי התכנון במתחם כיכר אתרים יישאר בבינוי של עד 25 קומות, וכי כל שינוי מעבר לגובה זה, וכל תוספת מגורים ידרשו הליך תכנוני מוסדר, כבקשה חדשה.

תחילתו של הדיון הנוכחי הוא בבקשה של היזמים בתוכנית להסב חלק ממנה לטובת מגורים – זאת לאחר שהוולחו"ף כבר דנה בתוכנית בגרסתה הקודמת ואישרה הקמת מגדלים בני 25 קומות בכיכר המתחדשת. תושבים המתנגדים לבנייה המתוכננת במקום עתרו לבית המשפט ושם טענו כי המגדלים המתוכננים 'צמחו' עם הזמן ל-40 קומות, והפנו את תשומת ליבו של בית המשפט לכך שעניין זה לא הובא לפתחה של הוולחו"ף, כנדרש בחוק. בעקבות כך קבע השופט כי הוולחו"ף נדרשת כעת לבחון את התוכנית בגרסתה החדשה, לפני שזו תאושר.

היום (ד') התקיים הדיון השלישי בוולחו"ף בנושא, בראשות מנכ"לית מינהל התכנון דלית זילבר. במסגרת הדיונים הוועדה שמעה באריכות את נציגי מועצת העיר, מהנדס העיר והיועץ המשפטי של הוועדה המקומית, וכן באי כוח היזמים, חברי עמותת 'לא למגדלים בכיכר אתרים' המתנגדת לתוכנית ומשתתפים נוספים. 

בהודעת הוועדה בתום הדיון נכתב כי במסגרת השינוי הוחרג מתחם כיכר אתרים מכלל קו הבינוי הראשון של העיר, התאפשרה בו בנייה בגובה עד 40 קומות, התווסף שימוש מגורים והרח"ק (רצפה חלקי קרקע, היחס בין שטח המגרש לשטח הבנוי) עלה ל-7.5 – אך כל אלו לא אושרו בוולחו"ף בתוכנית שהופקדה. על כן החליטה הוועדה להותיר את התכנון במתחם כיכר אתרים כפי שנקבע בהוראות התכנית המופקדת (התואמות לכלל הוראות הבינוי לאורך קו החוף בעיר, על פי תוכנית המתאר). 

"הוועדה סבורה כי תוכנית בעלת השפעה ציבורית רחבת היקף, הכוללת שינוי נקודתי ומהותי ביחס לכלל החזית העירונית הראשונה אל החוף שהתקבל ללא מסד נתונים מספק, ראוי שתקודם במסגרת הליך סטטוטורי מסודר, שייבחן תחילה על ידי הוועדה המקומית", נכתב בהודעת הוולחו"ף. "אם הוועדה המקומית תחליט כי התכנון המוצע במתחם נדרש לעלות אל מעל 25 קומות ולהוסיף שימושים, הנושא ייבחן גם על ידי הוועדה המחוזית. 

יחד עם זאת, הוועדה איננה שוללת מראש בינוי מגדלים בהיקף גדול יותר מהקבוע במסגרת התכנית המופקדת בתא/5000, אם הוועדה המקומית תהיה סבורה כי הדבר נדרש, וזאת בהתאם לעקרונות כפי שהותוו במסגרת החלטת הוועדה". 

עוד ציינה הוולחו"ף בהחלטתה היום כי על הוועדה המקומית להכין מסמך מדיניות לכלל המרחב החופי שעליו יתבסס התכנון המפורט. מסמך המדיניות החופי ייתן מענה בנושאים הבאים: הבטחת תועלת הציבור והנאתו מהסביבה החופית, שמירה על ערכי טבע ונוף, הבטחת מבטים מהעיר לחוף ולים, שמירה על צירים ירוקים ורציפות לאורך החוף, ומתן עדיפות לשימוש קרקע לטובת הציבור בדגש על תכנון החזית העירונית.

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את  אפליקציית מרכז הנדל"ן
אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

שריינו כבר עכשיו מקום באירוע המקצועי השנתי של ענף הנדל"ן: ב-20–21 באוקטובר - פסגת הנדל"ן 2020 ONLINE. להרשמה –https://pisganadlan2020.nadlancenter.co.il/?Link=1005

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות