search

האוצר: 11 אלף דירות נמכרו בדצמבר - שיא של כמעט שלוש שנים

הכלכלן הראשי: זוגות צעירים "הסתערו" על השוק ורכשו 5.8 אלף דירות - שיא מאז תחילת העשור • זינוק במכירות הקבלנים בשוק החופשי • קפיצה במכירות המשקיעים

המילה "קיפאון" כבר לא עולה לסדר היום בכל הקשור לשוק הנדל"ן הישראלי - ולמרות ניסיונות הממשלה לצנן את השוק נמשכת העלייה במספר העסקאות למכירת דירות. אגף הכלכלן הראשי באוצר מדווח כי בחודש דצמבר נמכרו בישראל 10.9 אלף דירות (חדשות ויד שנייה), זינוק של 25% לעומת דצמבר אשתקד ושל 18% בהשוואה לחודש הקודם. מדובר ברמה הגבוהה ביותר של עסקאות מאז מרץ 2016.

אגף הכלכלן, בראשות שירה גרינברג שנכנסה לתפקיד באמצע דצמבר לאחר יותר משנה שלא היה כלכלן ראשי, טוען גם בסקירה הנוכחית לענף הנדל"ן למגורים לחודש דצמבר 2018, כי העלייה בכמות העסקאות נובעת בעיקר מעלייה בעסקאות מחיר למשתכן: בדצמבר נמכרו 1,500 דירות במסגרת מחיר למשתכן, הרמה החודשית הגבוהה ביותר מאז החלה התוכנית לפני קצת יותר משלוש שנים. עוד טוען האוצר, כי הרמה הגבוהה של העסקאות בדצמבר נובעת גם מגידול חד במכירות המשקיעים ובמכירות הקבלנים בחלק מהאזורים.

הסקירה הנוכחית מסכמת גם את שנת 2018 כולה, ולפי הנתונים סך העסקאות עמד בה על 99.4 אלף דירות, בדומה לרמתן בשנה הקודמת. מתוך זה, כ-10,000 דירות נמכרו במחיר למשתכן.

זינוק במכירות הקבלנים

בדצמבר נמכרו 3,800 דירות חדשות - הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז יוני 2015. כאמור 1,500 מהן היו במחיר למשתכן והשאר2,300 דירות – נמכרו ע"י קבלנים בשוק החופשי - הרמה הגבוהה ביותר במכירות אלו מאז ספטמבר 2016. בהשוואה לדצמבר אשתקד גדלו מכירות הקבלנים, הן בשוק החופשי והן בהכללת מחיר למשתכן, בשיעורים חדים של 25% ו-32% בהתאמה. הגידול החד במכירות הקבלנים בשוק החופשי התרכז באזור המרכז, רחובות וחדרה. 

הגידול החד במכירות הקבלנים בחודש דצמבר בא לידי ביטוי גם בתזרים המזומנים הפוטנציאלי שלהם, שהגיע לכ-6.4 מיליארד שקל, רמתו הריאלית הגבוהה ביותר מאז יוני 2015. רמה זו מהווה עלייה ריאלית של 30% בהשוואה לדצמבר אשתקד בהתאם לשינוי הכמותי במספר הדירות שנמכרו. כ-30% מתזרים זה נובע ממכירות במסגרת מחיר למשתכן, בדומה למשקל זה בדצמבר אשתקד. יש לציין כי נתון זה עומד בסתירה לטענות האוצר על העלייה במכירות מחיר למשתכן.

רכישות המשקיעים בדצמבר עמדו על 1,400 דירות - בדומה למספרם בדצמבר אשתקד וגבוה ב-9% בהשוואה לחודש הקודם. הגידול לעומת נובמבר התרכז בעיקר באזורי ירושלים, חדרה (בפרט אור-עקיבא) ובאזור רחובות. מנגד, באזור נתניה הוסיפו לרדת רכישות המשקיעים בשיעור חד (ירידה של 40% בהשוואה לדצמבר אשתקד וירידה של 34% בהשוואה לחודש הקודם). משקלם של המשקיעים מסך הרכישות עמד על 13%, מעט נמוך יותר לעומת נובמבר ולעומת 2017. 

בסיכום שנתי נרכשו 13.8 אלף דירות ע"י משקיעים, הרמה הנמוכה ביותר של רכישות אלו לפחות מאז תחילת העשור הקודם. בהשוואה לשנת 2017 ירדו רכישות המשקיעים בשיעור של 21% בהמשך לשיעורי ירידה דו-ספרתיים בשנתיים הקודמות. משקלם בשלוש השנים האחרונות ירד מ-27% ב-2015, ל-14% בשנת 2018. 

מכירות המשקיעים בדצמבר הסתכמו ב-2.3 אלף דירות, זינוק של 49% בהשוואה לדצמבר אשתקד ועלייה של 35% בהשוואה לחודש הקודם. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר של מכירות משקיעים מאז ינואר 2018. 

בהתאם, "מלאי" הדירות שבידי משקיעים הצטמצם בדצמבר ב-850 דירות, לעומת כמאה דירות בלבד שנגרעו מ"מלאי" זה בדצמבר 2017. מאז החל לרדת ה"מלאי" באפריל 2016 נגרעו ממנו עד תום 2018 קרוב ל-16 אלף דירות.

זוגות צעירים רכשו בדצמבר רמת שיא של 5.8 אלף דירות, גידול חד של 38% בהשוואה לדצמבר 2017 והרמה החודשית הגבוהה ביותר של רכישות אלו מאז תחילת העשור הנוכחי. (1.5 אלף מהדירות שרכשו הזוגות הצעירים היה במסגרת מחיר למשתכן כאמור, ו-4,300 דירות בשוק החופשי - הרמה הגבוהה מאז דצמבר 2015). בפילוח גיאוגרפי בולט גידול חד של 48% באזור המרכז ובאזור רחובות. 

משפרי הדיור רכשו בדצמבר 3.7 אלף דירות, גידול של 17% בהשוואה לדצמבר אשתקד וגידול של 10% בהשוואה לחודש הקודם. בסיכום שנתי עדיין נרשמה ירידה של 2% ברכישות סגמנט זה. 

לחדשות נדל"ן, עדכונים יומיומיים, דעות וניתוחים, הורידו את אפליקציית מרכז הנדל"ן

אנשי נדל"ן, בואו לשמוע ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו לקבוצת הפייסבוק רק נדל"ניסטים ותיחשפו לתכנים בלעדיים לתעשייה

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות