להורדת אפליקציה

עיריית הוד השרון הכפילה את זכויות הבניה להקמת משרדים בקרקע בבעלותה

בלעדי: לאחר שרכשה קרקע פרטית שיועדה למרכז מסחרי בן 5 קומות, מקדמת בה העירייה תכנית לבניין בן 9 קומות למסחר ותעסוקה ו-5 קומות חניון תת קרקעי. כל זאת בניגוד לתוכנית המתאר שאושרה במאי. 150 תושבים הגישו התנגדויות

מאת - כתב תוכן
הוד השרון. צילום: עירית הוד השרון
הוד השרון. צילום: עירית הוד השרון

עיריית הוד השרון מקדמת תוכנית המכפילה את זכויות הבנייה במגרש שבבעלותה וכן משנה את ייעוד הקרקע ממסחר לתעסוקה משולבת מסחר. כל זאת בלב שכונת המגורים הצפופה 1200. כך עולה מהתנגדות שהגישו כ-150 מתושבי העיר נגד התוכנית המקודמת ברחוב סוקולוב פינת רחוב גולדה מאיר. לטענת התושבים מבקשת העירייה למקסם את רווחיה באמצעות הגדלת זכויות הבניה ובתוך כך פוגעת ברווחתם של מאות משפחות. את ההתנגדות הגישו התושבים באמצעות עורכי הדין שחר פטל ואורטל דוידיאן גדעוני, מומחים במקרקעין ותכנון ובניה.

על פי התוכנית שהופקדה על ידי הוועדה המקומית הוד השרון לגבי מגרש בשטח 4.6 דונם "יחול שינוי ייעוד ממסחר ליעוד משולב של מסחר ומשרדים והוספת שימושים לצרכי ציבור".  בתוך כך שונו היקפי הזכויות כך שבמקום בניין בן 5 קומות שאותו התירה התוכנית הקודמת, הוגדלו קביעת מספר הקומות ל-9 קומות (8 קומות וקומת גג),ו-5 קומות מרתף שישמשו ברובן לחניה". לטענת המתנגדים מהשוואת המצב המאושר אל מול המצב המוצע, עולה כי היקף זכויות הבניה במקום צמח מ-12,697 מ"ר ל- 24,780 מ"ר, כלומר הוכפל. עוד מעלים המתנגדים כי במסגרת התכנון המחודש מצמצמת העירייה את קווי הבניין לכיוון המגרשים הגובלים -  כך שבמקום קווי בניין של 5 ו- 10 מטרים במצב המאושר, מבוקשים קווי בניין של 3 ו-5 מטרים ואפילו בניה בקו בניין אפס.

"רחוב פרברי שאינו יכול להכיל את כמות כלי הרכב"

התושבים טוענים כי רכשו את הדירות באזור בהתבסס על כך שניתן לבנות אזור למסחר בלבד  שלא יעלה על חמש קומות. עתה, ומבלי לשתף את התושבים בכך, הפקידה הוועדה המקומית תוכנית למבנה ענק בתוספת זכויות, חניות והרחבת השימוש גם למשרדים, והכל על חשבון  השטחים הציבוריים, תוך שהיא יוצרת מפגע סביבתי ותעבורתי חמור ברחוב הצר ובשכונה כולה.  על פי באי כוחם של הדיירים, ניכר כי בכך משיאה הועדה המקומית את רווחיה הפרטיים על חשבון תושביה.

המתנגדים טוענים ראשית שלא נעשה הליך של שיתוף הציבור אף שמדובר בהכפלת זכויות ובשינויי ייעוד בהתעלם מכך שהאזור מאוכלס ברובו  על ידי משפחות עם ילדים קטנים, המושפעות מאוד מהשינויים. עוד מוסיפים המתנגדים כי שינוי יעוד המקרקעין לתעסוקה, משמעותו אינספור אנשים ורכבים, שעשויים להגיע ולהיכנס ולצאת אל ומתוך אזור פרברי שאינו יכול להכיל כמות כזו של כלי תחבורה. עוד הוסיפו שהתוכנית יוצרת נזק לסביבה בהיבטים של תאורה, רעש, שטחים פתוחים, קרינה ועוד.

מגרש המריבה בהוד השרון

לדברי מילן הדיה, תושבת השכונה ונציגת הדיירים, "קנינו דירה ב-2015. ידענו שהשטח הצמוד אלינו שייך לעירייה. התוכנית המאושרת הייתה שהמרכז המסחרי יהיה עד חמש קומות, עם מרווח של שטחים ציבוריים.  כבר לפני שנה הבנו שהעירייה רוצה להגדיל את המבנה למבנה משרדים ולצמצם את השטח הפתוח. בנוסף להגדיל את המשרד לשמונה קומות וקומה וחצי וגג. ועוד חמש קומות מתחת לקרקע, מה שמגדיל את החניה".

"בעירייה הסבירו שהמיקום מאוד אסטרטגי כי הוא צמוד לתחנת הרכבת. זו  הרחבה פסיכית של הרחוב הצר ממילא. כבר היום אנחנו חווים עומס מטורף, כרגע ברחוב בונים שני בניינים לקראת סיום, התוכנית הקיימת היא כניסה לחניון מול החניון שלנו. הרחוב הוא רחוב פרברי והוא צר מדי להכיל את כל הרכבים. אם התוכנית תאושר לא יהיה לנו אור יותר, נסבול וייחסם לנו האוויר".

עו"ד שחר פטל (צילום: אריאל אריכא)

"קיים חשש להעדפת האינטרס הכלכלי של הרשות"

לדברי עורכי הדין  המייצגים את הדיירים, "על פי ההתנגדות, הרשות המקומית נמצאת בניגוד עניינים  לכאורה שעה שהינה בעלת מקרקעי התוכנית וקיים חשש מהותי להעדפת האינטרס הכלכלי של הרשות על פני צרכים תכנוניים של תושבי המקום, ומבלי להתחשב כנדרש בהשלכות המהותיות ובנזקים שעשויים להיגרם להם".

טענה מרכזית נוספת היא כי התוכנית המקודמת כעת מנוגדת לתוכנית המתאר הכוללנית. לטענת המתנגדים, רק בחודש מאי השנה אושרה התוכנית הכוללנית לעיר, בעריכת האדריכלית נעמה מליס, ולפיה במתחם המתואר יינתנו זכויות בנייה לחמש קומות בלבד. עוד הם טוענים שהתוכנית נעדרת תסקיר חברתי וכתוצאה מכך העירייה משתלטת על שטחים פתוחים ועל שטחים המיועדים לשימור משאבי מים. 

 עו"ד אורטל דוידיאן גדעוני (צילום: ענבל מרמרי)

האדריכל נדב שובל שבדק את התוכנית סיכם כי: "קיים חשש שהתנאים המרחביים שייווצרו סביב הבניין יפגעו בערך הדירות בבניינים השכנים, סביב נושא זיהום האור, האקוסטיקה, חסימת הנוף והצללה על גבי מערכת סולאריות. כל בניין שייבנה צריך לקחת בחשבון את זכויות האור, האוויר והנוף, שהן נגזרת של ערך הדירה שרכשו הבעלים כשידעו שמול חלונם יהיה בניין בו 5 מפלסים, ובפועל מוקם בניין בן 15 מפלסים"

עו"ד שחר פטל מציין כי: "בעלת המקרקעין נשוא התכנית המקודמת היא הרשות המקומית עצמה, אשר רכשה את הקרקע לא מזמן מבעליה הקודמים. המקרקעין נמצאים בלב השכונה ומיועדים כרגע למרכז מסחרי קטן ושכונתי, ועל דעת זאת רבים מתושבי השכונה רכשו את דירותיהם. כעת לאחר שהעירייה רכשה את הקרקע, מבוקש באמצעות התכנית המקודמת להעצים דרמטית את זכויות הבניה, תוך הוספת קומות משרדים, הכפלת היקף השטחים לבניה, והוספת קומות חניה רבות. כל זאת במבנה גרנדיוזי ותוך חריגות מוגזמות מקווי הבניין במצב המאושר.

עו"ד דוידיאן גדעוני מוסיפה: "מדובר בתצורת בנייה מוגזמת שאינה תואמת את אופי הסביבה, ומייצרת תכנון קלוקל ופגיעה בשטחים ציבוריים שחסרונם ונחיצותם הרבה באזור זה הוכחו ופורטו כבר בתכנית המתאר הכוללנית. התכנית קודמה מבלי הליך מקדמי לשיתוף תושבי השכונה בתכנון המוצע, וזו התוצאה. כפי שציינו בהתנגדות, מן הראוי והנדרש היה גם שהתכנית תכלול תסקיר. מעבר לביטול התכנית המקודמת, המתנגדים מקווים לקבל מהוועדה המחוזית גם אמירה  באשר לבעייתיות שבהשאת רווחיהן הפרטיים לכאורה של רשויות מקומיות בדרך של קידום תכנון, תוך פגיעה  בתושבים שעל זכויותיהם הן אמורות להגן ולשמור".

תגובת העירייה: "מדובר בשטח שנמצא בסמיכות לתחנת רכבת ולציר תעסוקה משמעותי"

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: " מדובר בתב״ע נקודתית שמצויה בהפקדה והוגשו לה התנגדויות. דיון בהתנגדויות מקומו להתנהל במוסדות התכנון קרי הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה וכך יהיה.  העירייה אף אפשרה הארכת זמן להגשת ההתנגדויות מתוך רצון לשמוע את מגוון הקולות. נציין, כי מדובר בקרקע שהינה קרקע בבעלות עירייה שהתקבלה במסגרת איחוד וחלוקה ונקבעה כייעוד מסחרי, זאת על פי תכנית תקפה עוד משנת 2008.

"מדובר בשטח שנמצא בסמיכות לתחנת רכבת ולציר תעסוקה משמעותי בלב אזור רווי עם מעל 3500 יחידות דיור. ומטבע הדברים העירייה מבקשת לקדם באזור עירוניות מתאימה הכוללת עירוב שימושים של מסחר ותעסוקה שיאפשר צמצום יוממות ומתן מענה לצרכי התושבות והתושבים. ההגדלה אינה חורגת מההגדלות שנתנו בעבר, והיא מהווה בסך הכל תוספת של 3 קומות, לבניין סה״כ 8 קומות במתחם שבו מגדלי המגורים הם 20+ קומות".

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search