להורדת אפליקציה

התייקרות נוספת של 0.9% במחירי הדירות, שיעור העלייה השנתי – 15.4%

מדד תשומות הבניה ממשיך גם הוא להתייקר ועומד על התייקרות שנתית של 6.6%. עליית שכר הדירה בקרב שוכרי הדירות החדשות - 5%

מאת - עורך אתר מרכז הנדל"ן
מדד מחירי הדירות
מדד מחירי הדירות

מחירי הדירות ממשיכים להתייקר, אך חל מיתון קל בקצב עליית המחיר, כל עולה ממדד מחירי הדירות שפרסמה הערב (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו במרץ-אפריל 2022 לעומת מחירי עסקאות שבוצעו בפברואר-מרץ 2022 נמצא כי מחירי הדירות עלו בשיעור חודשי של 0.9% ובכך השלימו עלייה שנתית של 15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ-אפריל 2021). על אף שעדיין מדובר בשיעור התייקרות חד מאד, מדובר שיעור התייקרות נמוך יותר לעומת המדד האחרון, בו נרשמה התייקרות שנתית בשיעור של 16.3%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות, עולה כי נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 1.6%, דרום 1.1%, מרכז 1.0%, חיפה 0.9%, צפון 0.8%. רק במחוז ירושלים הכולל את הערים ירושלים ובית שמש חלה ירידת מחיר בשיעור של 1.1%. בהסתכלות שנתית, חלה עליית מחירים בכלל המחוזות: מרכז (18.3%),תל אביב (15.3%),חיפה (14.1%),דרום (14.1%),ירושלים (12.7%),וצפון (12.4%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו בשיעור חדשי של 0.4%, ובכך השלימו עלייה של 21.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העסקאות שבוצעו במסגרת אחד מהמבצעים הממשלתיים והשתתפו בחישוב מהוות 22.2% מכלל העסקאות, לעומת 15.4% בתקופה הקודמת.

גם מחירי הבנייה ממשיכים להתייקר

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.6% בחודש מאי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.1%.

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.5% בחודש מאי 2022, ובשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.6%.

מדד שכר דירה המהווה גם הוא חלק ממדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2%. עם זאת שכר הדירה בקרב "שוכרי דירות חדשות" על ב-5%.

בלמ"ס הוסיפו הבהרה לגבי האופו שבו מחושב המדד, וזאת על רקע התחושה הציבורית כי נתוני המדד המציגים עליות מתונות אינם משקפים את רמת ההתייקרות בפועל.

על פי הלמ"ס, מדד שכר דירה מבוסס מידי חודש על מדגם של כ-17 אלף תצפיות המייצג את שלוש קבוצות אוכלוסיית שוכרי הדירות: שוכרים המצויים תחת חוזה - קבוצה זו מהווה מידי חודש כ-90% מאוכלוסיית השוכרים (לרוב בחוזה סטנדרטי לשנה),שוכרים שמחדשים חוזה שהסתיים. קבוצה זאת מהווה כ-8% מאוכלוסיית שוכרי הדירות, קבוצת השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) קבוצה זו מהווה כ-2% בלבד מהאוכלוסייה, ושכר הדירה עבורה עלה כאמור ב-5% לערך.

מהלמ"ס נמסר כי "העובדה ש-90% מאוכלוסיית השוכרים מצויה תחת חוזה, מידי חודש, ממתנת את השינויים במדד שכר הדירה הכולל גם את קבוצת מחדשי החוזה והשוכרים החדשים, שהן כ-10% אחוזים ממצבת השוכרים. עוד יצוין שמדד שכר הדירה איננו משקף את שיעור השינוי החודשי ברמת המחירים של שוק השכירות המופנה לשוכרים החדשים, או העוברים ממקום למקום, דבר שמביא לעיתים לבלבול בקרב הציבור ולתחושה שקיים פער ניכר בין נתוני הלמ"ס לבין נתונים המתפרסמים על ידי גורמים אחרים. עליות המחירים בחודש הנוכחי לקבוצה זו משתקפות גם במדד שכר הדירה לפי החשיבות היחסית שהיא קטנה מאוד, כאמור".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search