להורדת אפליקציה

גיוס חוץ בנקאי נדיר בהיקפו: כלל ומגדל ילוו לברקת 1.7 מיליארד שקל לטובת פרויקט כיכר המדינה  

ההלוואה תועמד לברקת מימון במנות, מדי רבעון, בהתאמה ובכפוף לצורכי הקמת פרויקט כיכר המדינה בצמוד למדד המחירים לצרכן; ברקת כבר דיווחה החודש כי חתמה על הסכם מימון עם מרבית הלווים מתוך כ-240 בעלי זכויות בכיכר המדינה בת"א

עדי גזית על מנכ"ל ברקת רקע כיכר המדינה (גדי סיירה)
עדי גזית על מנכ"ל ברקת רקע כיכר המדינה (גדי סיירה)

מגדל וכלל ילוו 1.7 מיליארד שקל לחברת גיוס הנדל"ן ברקת, בשליטת רוני בירם, ובניהולם של יו"ר החברה, גיל דויטש, ועדי גזית, מנכ"ל החברה. ההלוואה היא לטובת קידום פרויקט כיכר המדינה  בת"א. מדובר  במימון החוץ בנקאי הגדול ביותר שניתן לפרויקט מגורים. 

ברקת כבר דיווחה החודש כי חתמה על הסכם מימון עם מרבית הלווים מתוך כ-240 בעלי זכויות בכיכר המדינה בת"א, והיא ממשיכה בתהליך ההחתמה על ההסכם להעמדת מסגרות אשראי לטובת הקמת הפרויקט. סך האשראי שיועמד על ידי ברקת לפי הסכם המימון עומד על כ-2.05 מיליארד שקל.

ההלוואה תועמד לברקת מימון במנות, מדי רבעון, בהתאמה ובכפוף לצורכי הקמת הפרויקט בצמוד למדד המחירים לצרכן. שיעורי הריבית האפקטיבית שישולמו על ידי ברקת מימון למלווים אינם שונים באופן מהותי משיעורי הריבית האפקטיבית לפי הסכמי הלוואה של ברקת מימון מול גופים מוסדיים אחרים. ההלוואה צפויה להיפרע במוקדם מבין שלושת המועדים הבאים: המועד האחרון לפירעון המימון שתעמיד ברקת מימון לטובת הקמת פרויקט כיכר המדינה; 70 חודשים ממועד העמדת הפעימה הראשונה של המימון; לאחר 12 חודשים ממועד קבלת טופס 4 לפרויקט כיכר המדינה.

במסגרת הפרויקט בכיכר המדינה יוקמו 3 מגדלי ספירלה זכוכית יוקרתיים שיכללו כ- 450 דירות, כל בניין ימנה כ- 40 קומות מעל חניון תת קרקעי לשימוש אישי (906 מקומות חניה) וחניון ציבורי בבעלות פרטית (720 מקומות חניה),פארק ושצ"פ, לרבות אגם מלאכותי, בשטח של כ- 50 דונם. המיזם ייבנה ב"ככר המדינה", רח' ה' באייר, תל אביב-יפו בשטח של 77.7 דונם. אדריכל הפרויקט הוא משרד אדריכלות אסקי מור סיון.

עמדת ההלוואה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים, לרבות השלמת חתימת הסכם ההלוואה ורישום השעבודים הדרושים. העמדת האשראי היא צעד חשוב לברקת, לקראת השלמת המימון לפרויקט המגורים המוערך בתקציב של כ-4.3 מיליארד שקל. הפרויקט נמצא בשלב חפירה ודיפון, וכלל העבודות צפויות להימשך כ-5 שנים.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search