עקב פיזור הכנסת, הוראות השעה במיסוי נדל"ן זוכות בהארכה

בין השאר, גם הוראת השעה שהפחיתה את מס השבח למוכרי קרקעות היסטוריות צפויה להישאר בתוקף בשל הבחירות הקרובות

אתר בניה
אתר בניה

פיזורה של הכנסת – רגע לפני שהסתיימה שנת 2018 - נושא עימו בשורה חשובה ומטיבה בתחום מיסוי הנדל"ן. סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, קובע כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתקפו עד תום שלושת החודשים האמורים".

בהתאם להוראות סעיף זה, תיתכן הארכת תוקף של הוראת השעה עד לתום שלושה חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת החדשה שתיבחר. לאור האמור, תוקפה של הוראת השעה שעמד לפוג בסוף חודש דצמבר 2018, צפויה לזכות להארכה בעקבות פיזור הכנסת, נוכח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת.

במה דברים אמורים בשוק הנדל"ן? בשנת 2015, במסגרת חוק ההסדרים והרצון לעודד מימושי קרקעות לצורך הגדלת היצע וצינון שוק המגורים, נכנסה לתוקף הוראת שעה אשר העניקה הטבות מס במכירת קרקע היסטורית המיועדת לבנייה למגורים בשנים 2016 ועד 2018. בהתקיים התנאים הקבועים בהוראת השעה, זכאי יחיד, המוכר קרקע שהתכנית החלה עליה מתירה בנייה של 8 דירות מגורים לפחות, להפחתה בשיעור המס על השבח הריאלי שנצבר מיום הרכישה של הקרקע ועד ליום 6.11.2001 לשיעור של 25%.

לפני כשש שנים (25 בדצמבר 2012), בסיטואציה דומה, פורסמה הודעה של רשות המיסים ביחס להוראת שעה קודמת אשר העניקה הטבות מס דומות להטבות המוענקות במסגרת הוראת השעה הנוכחית, וזאת בשל נסיבות של פיזור הכנסת. בהודעה זו נקבע על ידי רשות המיסים במפורש כי תוקפה של ההוראה לא יפוג במועד שנקבע בה וזאת מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

[quote]

כפי שאירע במקרים דומים,  נראה שיש להפעיל גם כיום את סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, ולהאריך את תוקפה של הוראת השעה בהתאם שטרם התקבלה עמדת רשות המיסים בנושא.

כמובן, שעמדה זו עשויה להשפיע גם על הוראות חוק נוספות, כמו, סעיף 3 (ט1) לפקודה שעסק בדירות בבעלות חברה המשמשות את בעלי המניות או קרובי משפחתם.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת עוד על נדל"ן בכלל ועל התחדשות עירונית בפרט? פודקאסט "החזית העירונית" ממתין לכם. האזינו לפרק האחרון - פרק 12 עם אילי בר ועו"ד תמר עדיאל זכאי

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search