להורדת אפליקציה

בעקבות עסקת פריד: סקיילין מבקשת להעניק לבכיריה מענק בסך 1.5 מיליון שקל; "הנכסים נמכרו בכ-40 מיליון דולר קנדי יותר משוויים בספרים"

העסקה שנסגרה לפני כחודש מביאה את החברה "לצ'פר" שלושה מבכיריה - המנכ"ל, סמנכ"ל הכספים וסגן נשיא החברה • "לתרומתם השפעה מכרעת על הצלחת העסקה" • הבקשה תובא לאישור באספת עלי המניות

אתר הנופש Deerhurst בקנדה - מנכסי סקייליין שנמכרו בעסקת פריד (סקייליין)
אתר הנופש Deerhurst בקנדה - מנכסי סקייליין שנמכרו בעסקת פריד (סקייליין)

עסקת פריד – שבמסגרתה נמכרו בתחילת דצמבר האחרון כל זכויות החברה באתרי הנופש שלה בקנדה, כולל קרקעות פיתוח סמוכות, תמורת כ-165.5 מיליון דולר – גורמת לסקייליין לפרגן לבכיריה: החברה מבקשת לאשר באספה הכללית המיוחדת של בעלי המניות, מענק כולל בגובה 612,500 דולר קנדי – כ-1.5 מיליון שקל – למנכ"ל, לסמנכ"ל הכספים ולסגן נשיא החברה.

החברה מזימנה אספה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ב-16 בפברואר 2022, ובה "מוצע לאשר הענקת מענק הצלחה חד- פעמי לבלייק ד. לאיין, מנכ"ל החברה, לרוברט וקסמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, ולפול ל. מונדל, סגן נשיא בכיר פיתוח של החברה, באופן החורג ממדיניות התגמול של החברה", כך סקייליין בהודעתה.

"הסך הכולל של המענק הוא 612,500 דולר קנדי -  1,512,875 שקל (לפי השער היציג נכון להיום) באופן הזה: לבלייק ד. לאיין – 350,000 דולר קנדי; לרוברט וקסמן – 175,000 דולר קנדי; לפול ל. מונדל – 87,500 דולר קנדי".

נציין כי המענק, כמובן, הוא נוסף על התגמול שזוכים לו השלושה לאורך השנה: עלות השכר השנתית של לאיין, המנכ"ל, היא 445,000 דולר קנדי; עלות השכר השנתית של וקסמן היא 300,000 דולר קנדי; עלות השכר השנתית של מונדל היא 210,000 דולר קנדי.

במסגרת תפקידם, הובילו נושאי המשרה את עסקת פריד והיו מעורבים בגיבוש תנאיה, בניהול ובהכוונת המגעים מול הרוכש ובמשא המתן מולו, תרמו רבות לפתרון סוגיות שעלו במהלך המשא ומתן בקשר עם העסקה והובילו להשלמתה על אף תנאי השוק המאתגרים. נושאי המשרה הקדישו, מעבר להיקף משרתם הרגיל או הנהוג בחברה, שעות רבות מזמנם לצורך השלמת עסקת פריד"

"במסגרת תפקידם, הובילו נושאי המשרה את עסקת פריד והיו מעורבים בגיבוש תנאיה, בניהול ובהכוונת המגעים מול הרוכש ובמשא המתן מולו", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירוך ערך, "תרמו רבות לפתרון סוגיות שעלו במהלך המשא ומתן בקשר עם העסקה והובילו להשלמתה על אף תנאי השוק המאתגרים. נושאי המשרה הקדישו, מעבר להיקף משרתם הרגיל או הנהוג בחברה, שעות רבות מזמנם לצורך השלמת עסקת פריד.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי לאור חשיבותה של עסקת פריד לחברה ותרומת נושאי המשרה להשלמתה, ראוי כי ישולמו להם המענקים, נוסף על המענקים אשר החברה רשאית לשלם להם בהתאם למדיניות התגמול של החברה. מכיוון שמדיניות התגמול של החברה אינה מאפשרת הענקת מענק חד-פעמי, המענק מובא לאישור בחריגה ממדיניות התגמול של החברה".

"השלמת עסקת פריד, בתמורה כוללת לחברה בסך של כ-210 מיליון דולר קנדי, הייתה כרוכה במאמץ ובהשקעה יוצאי דופן של נושאי המשרה, בפרט לאור מורכבות עסקת פריד והנסיבות הכלכליות שתחתן הושלמה", נכתב עוד בהודעה. "במסגרת העסקה נמכרו הנכסים לפי שווי העולה בכ-40 מיליון דולר קנדי על שווים בספרי החברה. נוסף על כך, נשמרו בבעלות החברה קרקעות בסמוך לנכסים נשוא עסקת פריד, שיש בהן פוטנציאל רווח עתידי נוסף.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי לתרומת נושאי המשרה בעסקה משמעותית זו הייתה השפעה מכרעת על הצלחתה, ומן הראוי כי יתוגמלו כראוי עבור השלמתה. על כן, חריגה ממדיניות התגמול של החברה הינה מוצדקת בנסיבות העניין". בשולי הדברים עדכנה החברה כי עם השלמת עסקת פריד, וכחלק מהעסקה, סיים מונדל - אחד משלושת הבכירים כאמור - את כהונתו בחברה, ועבר לחברת פריד.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search