להורדת אפליקציה

מיסים בגובה 32.6 "יקוזזו" מכספים שחייבת חברה ממשלתית קנייתית לשיכון ובינוי

חברה בת של שיכון ובינוי נדרשה לשלם מיסי חברות ומע"מ בקניה, בסך כ-38 מיליון דולר • רשות המיסים המקומית הורתה לחברה הממשלתית לקזז כמעט את כל הסכום מהחוב התלוי ועומד • שיכון ובינוי מתכוונת לערער

נתי סיידוף, בעלי שיכון ובינוי (יח"צ)
נתי סיידוף, בעלי שיכון ובינוי (יח"צ)

פרשה מסורבלת ומורכבת סביב דרישות לתשלום מיסים מצד שיכון ובינוי בקניה: חברה בת של שיכון ובינוי, SBI International Holdings AG, קיבלה לאחרונה מהרשויות בקניה דרישות לתשלום מס חברות ומע"מ בגובה של כ-38 מיליון דולר, עבור השנים 2020-2016.

בסוף השבוע האחרון נמסר לחברה הבת, בעקבות אותן דרישות, כי רשות המיסים בקניה הורתה לחברה ממשלתית אשר חייבת כספים לשיכון ובינוי, לרזז כ-32.6 מיליון שקל מאותו חוב, "על חשבון" אותן דרישות תשלום, ולהעביר את הכסף לא לשיכון ובינוי – אלא לרשות המיסים עצמה, "לצורך תשלום דרישות המס האמורות", כך בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. 

"חברת הבת בוחנת את חוקיות הודעת הקיזוז האמורה, ולהערכתה יישומה החוקי מוטל בספק. נוסף על כך, לדעת יועצי המס של חברת הבת ויועציה המשפטיים החיצוניים, דרישות תשלום המס האמורות אינן מבוססות ובכוונת חברת הבת לערער על הסכום כולו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לכוונת חברת הבת לערער על דרישת המס בכללותה, לחברת הבת קיימים הפסדים צבורים לצורכי מס משנים קודמות, שלהערכתה, עם ניכוי מס במקור שנצבר לזכות חברת הבת, ניתן לקיזוז סכום של כ-16.5 מיליון דולר (במונחי מס) כנגד השומות הסופיות שייוותרו, אם ייוותרו, לאחר מיצוי הליכי הערעור העומדים לזכות חברת הבת"

כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לכוונת חברת הבת לערער על דרישת המס בכללותה, לחברת הבת קיימים הפסדים צבורים לצורכי מס משנים קודמות, שלהערכתה, עם ניכוי מס במקור שנצבר לזכות חברת הבת, ניתן לקיזוז סכום של כ-16.5 מיליון דולר (במונחי מס) כנגד השומות הסופיות שייוותרו, אם ייוותרו, לאחר מיצוי הליכי הערעור העומדים לזכות חברת הבת".
 
מרבית פעילותה של שיכון ובינוי בקניה היא סביב פרויקטים לסלילת כבישים. לפי הדו"ח השנתי המסכם ל-2020 רשמה החברה מעבודות אלו 132.7 מיליון שקל הכנסות. על חובות החברה הממשלתית כלפי שיכון ובינוי לא נכתב בדו"ח, אך כן מצוין, כהסבר לקיטון בהכנסות בסעיף "קבלנות תשתית ובנייה בחו"ל" כי עיקרו נובע, בין השאר, מ"קיטון בהכנסות בקניה בשל הפסקת העבודות במרבית הפרויקטים עקב פיגור המזמין בתשלומים מעבר לתנאי התשלום בחוזה".

נזכיר, כמובן, כי משטרת ישראל והרשות לניירות ערך פתחו בחקירה סביב פעילותה של החברה באפריקה, ובקניה בפרט – חקירה שהסתיימה במאי 2019, אז הודיעו שני הגופים כי "התגבשה תשתית ראייתית מספקת לכאורה לביסוס החשדות כנגד החברה וחברות בנות שלה וכנגד שורה של בכירים בחברות".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search