להורדת אפליקציה

האוצר החדש של המוסדיים? דירקטוריון איסתא ליינס אישר מכירת מניות החברה ב-120 מיליון שקל לשישה גופים

הפניקס, ספרה מסטר פנד, ילין לפידות, EJS GALATEE HOLDINGS, מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל ומור קופות גמל רוכשות את מניות החברה – שמאזן הנכסים שלה הוא כ-2.2 מיליארד שקל

אחישי גל, מנכ"ל איסתא (יח"צ)
אחישי גל, מנכ"ל איסתא (יח"צ)

האם זוהי "תיבת האוצר" החדשה של המוסדיים בתחום הנדל"ן? דירקטוריון חברת איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל, ובקיצור איסתא ליינס, אישר היום (א') רכישה של מניות החברה על ידי שישה גופים מוסדיים – הפניקס, ספרה מסטר פנד, ילין לפידות, EJS GALATEE HOLDINGS, מחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל ומור קופות גמל – תמורת כ-120 מיליון שקל. עוד אושרה הקצאת כתבי אופציה, שאם ימומשו ישולמו לחברה עוד כ-73 מיליון שקל.

מה עומד מאחורי המהלך הזה של כמה מהגופים המוסדיים הגדולים בישראל, דווקא בחברת תיירות ודווקא בשיאו של עוד גל קורונה, מגפה אשר משביתה, כידוע, במיוחד את הענף הזה? מתברר כי אט-אט הפכה איסתא ליינס למעצמת נדל"ן, כפי שמגלה הדו"ח המסכם של הרבעון השלישי של 2021, למשל.

על פי דו"ח זה, נכון לסוף ספטמבר 2021 מאזן הנכסים שברשותה עמד על כ-1.9 מיליארד שקל, ומאזן הנכסים השוטפים - כ-298 מיליון שקל. אגב, באשר לנכסים הלא שוטפים קובעת החברה – בעקבות עלייה יפה לאורך שלושת הרבעונים הראשונים של 2021 – כי אחת הסיבות לכך היא הנדל"ן להשקעה. להלן הפירוט המלא:

דו"ח המסכם של הרבעון השלישי של 2021

עוד מציינת החברה בדו"ח המסכם שלה לרבעון השלישי של השנה החולפת, את הרווח לפני מס נכון לסוף ספטמבר 2021 מהאפיקים השונים. כפי שאפשר לראות מטה, התחום היחיד שהניב לה רווח – וברור מדוע, בהתחשב במציאות הקיימת – הוא תחום הנדל"ן, עם רווח של כ-17.5 מיליון שקל, מנדל"ן בארץ, מנדל"ן בחו"ל ומנדל"ן יזמי. למעשה, הרווחים מפעילויות הנדל"ן כיסו על הפסדים של כשמונה מיליון שקל מתחום התיירות.

מדובר בהצעה פרטית מהותית לרכישת 1,325,968 מניות רגילות של החברה ושל 662,984 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש למניות רגילות  לגופים מוסדיים. המניות הנרכשות יהוו כ-8.69% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-8.79% מזכויות ההצבעה של החברה, לאחר ההקצאה

כעת אפשר להבין את הפנייה של המוסדיים אל החברה – במהלך שעליו בישרה כבר באמצע השבוע שעבר. היום, כאמור, אישר אותו הדירקטוריון, ואלו פרטיו: מדובר בהצעה פרטית מהותית לרכישת 1,325,968 מניות רגילות של החברה ושל 662,984 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש למניות רגילות  לגופים מוסדיים.

המניות הנרכשות יהוו כ-8.69% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-8.79% מזכויות ההצבעה של החברה, לאחר ההקצאה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות באותה כמות. "בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוקצים לניצעים", כך בהודעת החברה לרשות לניירות ערך, "מניות המימוש אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תהוונה כ-4.17% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ-4.21% מזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן".

על פי הדיווח, מחיר הסגירה של מניית החברה במועד החלטת הדירקטוריון על ההצעה הינו 91.63 שקל. כפי שציינו לעיל, "בתמורה להקצאת המניות המוצעות, ישלמו הניצעים לחברה סכום כולל של כ-120 מיליון שקל", כך החברה. "כתבי האופציה מוקצים ללא תמורה. אם ימומשו כל כתבי האופציה, התמורה הצפויה העתידית תעמוד על סכום של כ-73 מיליון שקל".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search