להורדת אפליקציה

עופר נמרודי רוכש מניות של הכשרת הישוב התחדשות עירונית תמורת כ-1.2 מיליון שקל; החברה חדלה מלהיות תאגיד קטן

בעל השליטה בהכשרת הישוב ירכוש 132,085 מניות רגילות של החברה הבת, ולאחר השלמת העסקה יחזיק ב-2.64% ממניותיה • החברה הבת לא מוגדרת עוד תאגיד קטן, עם כניסת השנה החדשה

עופר נמרודי (רמי זרניגר)
עופר נמרודי (רמי זרניגר)

חברת הכשרת הישוב התחדשות עירונית, חברה בת של הכשרת הישוב, דיווחה אתמול (ג') כי 
עופר נמרודי, יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה, רוכש ממניות החברה בסכום של 403,900 דולר – כ-1.2 מיליון שקל.

"החברה מודיעה בזה כי נמסר לה על ידי מר נמרודי נמרודי כי נחתם בינו לבין צד ג' שאינו קשור לחברה או למי מבעלי השליטה בה הסכם ולפיו נמרודי ירכוש מן המוכר 132,085 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 שקל ע.נ. כל אחת", כך בהודעה לרשות לניירות ערך, "בתמורה לסך כולל של 403,900 דולר, המשקפת מחיר של 9.51 שקל למניה.

בין הצדדים הוסכם כי מחצית מן התמורה תשולם למוכר במועד העברת המניות, והיתרה תשולם בתום שנה מן המועד האמור. עם השלמת העברת המניות נשוא ההסכם, יחזיק נמרודי ב-2.64% ממניות החברה".

במקביל לדיווח זה מסרה החברה שתי הודעות כלליות נוספות: ראשית, החל בתקופת הדיווח המתחילה ב-1 בינואר 2022 ידווח התאגיד לפי מתכונת דיווח רבעונית. שנית, ובהמשך לכך, מתחילת השנה חדלה החברה מלהיות תאגיד קטן, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך. 

בהתאם לתקנה 5ה(ג) לתקנות, תמשיך החברה לדווח לפי תקנה 5ד לתקנות, תוך יישום ההקלות לתאגיד קטן, עד הדו"ח הרבעוני שתפרסם החברה לרבעון שיסתיים ביום 30 בספטמבר 2022 וכולל, וזאת למעט לעניין ההקלה בעניין פרסום דו"חות כספיים במתכונת חצי שנתית, שאותה תחדל החברה ליישם מהדו"ח הרבעוני לרבעון שיסתיים ביום 31 במרץ 2022"

"בהתאם לתקנה 5ה(ג) לתקנות, תמשיך החברה לדווח לפי תקנה 5ד לתקנות, תוך יישום ההקלות לתאגיד קטן, עד הדו"ח הרבעוני שתפרסם החברה לרבעון שיסתיים ביום 30 בספטמבר 2022 וכולל, וזאת למעט לעניין ההקלה בעניין פרסום דו"חות כספיים במתכונת חצי שנתית, שאותה תחדל החברה ליישם מהדו"ח הרבעוני לרבעון שיסתיים ביום 31 במרץ 2022".

בתקופה האחרונה דיווחה החברה על כמה "תזוזות" חשובות בקשר לפרויקטים שהיא מקדמת. מעל לכול נמצאת ההודעה שיצאה בתחילת השבוע, על הגשת תב"ע למתחם בן גוריון ברמלה, לצד העירייה, בפני הוותמ"ל – מתחם שבו מתוכננות לקום 3,082 יח"ד.

בשבוע שעבר דיווחה החברה כי אושרה תוכנית ההתחדשות העירונית שלה ברחוב ההסתדרות 80 בחולון, להקמת מגדל בן 28 משולב מגורים, מסחר ומבנה ציבור; בסוף נובמבר הודיעה החברה כי מנורה מבטחים תשקיע 100 מיליון שקל בארבעה פרויקטים שונים שלה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search