להורדת אפליקציה

בפעם השנייה בתוך שבוע: רותם שני מודיעה על כניסה לשותפות נוספת בפינוי בינוי; הפעם בבנימינה

לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה על כניסה לשותפות במתחם הסביון בבית שמש, החברה הודיעה על כניסה לשותפות מול חברת רסקו לבניית 563 יח"ד בגבעת חן בבנימינה

יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי, בעלי השליטה ברותם שני (יח"צ)
יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי, בעלי השליטה ברותם שני (יח"צ)

רותם שני בשליטתם של יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי רוכשת 50% מזכויות פרויקט לפינוי בינוי בגבעת חן בבנימינה מחברת רסקו. העסקה הכוללת פינוי של 192 יח"ד ויחידה מסחרית והקמה של 496 יח"ד ושטחי מסחר. על המקרקעין חלה תב"ע מאושרת להקמת 563 יח"ד. ע"פ דיווח חברת רסקו, נחתמו הסכמי פינוי בינוי עם כ 90% מבעלי הזכויות במקרקעין.

תוכנית לפינוי בינוי בגבעת חן היא התוכנית הראשונה לפינוי בעיר בנימינה. התושבים ניסו לקדם את הפרויקט כבר למעלה מעשור, אולם בשל חוסר הכדאיות הכלכלית של התוכנית, הפרויקט עוכב זמן רב. בשנת 2017 החליטה המועצה המקומית גבעת עדה – בנימינה ליטול את המושכות ולקדם את התוכנית בכוחות עצמה, עד שבשנת 2020 הוועדה לתכנון ובנייה מחוז חיפה אישרה את התוכנית.

התוכנית  מבוססת על כוונתה של רשות מקרקעי ישראל להקצות קרקע משלימה לפרויקט, שתהפוך את התוכנית לכלכלית. חברת רותם שני ציינה בהודעתה לבורסה לניירות ערך, כי ללא הקרקע המשלימה התוכנית לא תוכל להתממש: "יצוין כי לדעת החברה נדרשת הקצאת קרקע משלימה על מנת לאפשר פרויקט בעל כדאיות כלכלית וכי למועד דיווח מידי זה טרם הוקצתה קרקע משלימה".

החברה מפרטת את הסכם השותפות מול חברת רסקו: 

"השותף ימכור לחברה מחצית מהזכויות בפרויקט בעבור סך השווה למחצית ה הוצאות הישירות של השותף בקשר עם הפרויקט, עד למועד החתימה ואשר מוערך בכ- 4.1 מיליון שקלים

החל ממועד החתימה , הצדדים ישאו בהוצאות הפרויקט, בהלוואות הבעלים ובהון העצמי שיידרש לפרויקט בחלקים שווים 50% כל אחד.

החלטות המדיניות בקשר עם הפרויקט יתקבלו ברוב קולות כאשר החברה תקדם ותבצע החלטות אלו ותנהל את הפרויקט ובתמורה תהא זכאית לדמי ניהול בסך השווה ל-3% מכל מכירה של יחידת העסקה המשותפת בפרויקט (בנטרול רכיב המע"מ)".

ככל שתוקצה לפרויקט ע"י רשות מקרקעי ישראל, קרקע משלימה לתעסוקה, השותף ירכוש חלקה של החברה בזכויות הקרקע המשלימה לתעסוקה, במחיר המשקף מחצית משוויה המלא.  ככל שתוקצה לפרויקט ע"י רמ"י קרקע משלימה למגורים, היא תירכש על ידי העסקה המשותפת ותהווה חלק בלתי נפרד מהפרויקט לצורך חישוב רווחי הפרויקט". 

נוסף להסכם השותפות קיים הסכם אופציה לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט:

"לחברה תינתן אופציה, שאינה סחירה, לרכוש את יתרת החזקות השותף בפרויקט, בכפוף לקבלת הסכמת בעלי הזכויות בפרויקט בתוך 12 חודשים ממועד חתימת העסקה.

האופציה תוענק לחברה ללא תמורה ומימושה יהיה בעבור: 1) סך השווה ליתרת הוצאות השותף עד למועד מימוש האופציה אשר טרם שולמו כאמור בסעיף 1.1 לעיל. 2)ככל ורווחי הפרויקט עלו על17% רווח לעלות יהיה זכאי השותף ל50% מהרווח העולה על 17%.

במקרה של מימוש האופציה וככל שתוקצה לפרויקט על ידי רמ"י קרקע משלימה לתעסוקה, השותף ירכוש ישירות מרמ"י או מהחברה את מלוא הזכויות בקרקע המשלימה לתעסוקה ותפצה את החברה בסך מלוא ההפרש שבין המחיר שיקבע ע"י רמ"י לרכישה כקרקע משלימה לבין שווי הקרקע המלא".

רק בשבוע שעבר דיווחנו כאן כי חברת רותם שני נכנסת כמשקיעה ב-50% בפרויקט פינוי בינוי בשכונת הסביון בעיר בית שמש. בשלב הראשון החברה תעניק לחברה היזמית במתחם הלוואה כנגד 50% מעלויות הקמת הפרויקט, ובשלה השני החברה תוכל להחליט עד להמיר את ההלוואה תמורת שותפות ב-50% מהפרויקט.

בפרויקט בבית שמש, ייבנו שבעה בניינים חדשים שיכללו 456 יח"ד, מתוכן 384 יח"ד לשיווק, בהשקעה של 549 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ). היקף ההכנסות מהפרויקט צפוי להסתכם ב-650 מיליון שקלים (לא כולל מע"מ). עם זאת, החברה מציינת כי בכוונתה לפעול להגדלת הזכויות בפרויקט להיקף כולל של 556 יח"ד, ובמקרה זה רווחיות הפרויקט בכללותו צפויה להסתיים בכ-185 מיליון שקלים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search