להורדת אפליקציה

נכסים ובנין מממשת בגדול: הודיעה על מכירת שני נכסים – בהם בניין HSBC – תמורת כ-3.6 מיליארד שקל

את בניין HBSC מוכרת החברה תמורת 855 מיליון דולר – כ-2.7 מיליארד שקל • לצד זה היא מוכרת את "בניין נכסים" בת"א תמורת כ-390 מיליון שקל, בעסקה שפורסמה הבוקר עם להב LR, דלק נכסים ואזורים

בניין HSBC במנהטן, ניו יורק (שאטרסטוק; רומן טירספולסקי)
בניין HSBC במנהטן, ניו יורק (שאטרסטוק; רומן טירספולסקי)

חברת נכסים ובנין הודיעה היום (א') על מימוש של שני נכסים גדולים – בסכום כולל של כ-3.6318 מיליארד שקל: האחד הוא בניין HSBC בניו יורק, מהנכסים המשמעותיים ביותר של החברה עד היום; השני הוא "בית נכסים" בתל אביב, שאותו מוכרת החברה תמורת כ-390 מיליון שקל – בהמשך לידיעה שפרסמנו הבוקר.

כאמור, בניין HSBC – מגדל משרדים גדול במנהטן – הוא מהנכסים החשובים של החברה. מדובר בנכס בשטח של כ-80,000 מ"ר בנויים הממוקם בשדרה החמישית במנהטן, ומושכר בשיעור של כ- 99% לתקופות ארוכות, לבנק HSBC, למשרד עורכי הדין Baker Mckenzie ולגופים פיננסיים גדולים. הערכת השווי של המגדל עודכנה משמעותית ברבעון השני של שנת 2021, לסך של 865 מיליון דולר, ובדו"ח לרבעון השלישי היא נקבעה על 864 מיליון דולר.

"בהמשך לאמור בדו"חותיה הכספיים של החברה בדבר הליך של בחינת מימוש אחזקותיה של החברה במגדל HSBC במנהטן, בליווי בנקאי השקעות נדל"ן, מעדכנת החברה כי לאחר הליך תחרותי שהתקיים התקשרה החברה (באמצעות חברת בת בבעלותה המלאה) בהסכם מכר למכירת מלוא זכויותיה והתחייבויותיה במגדל", כך בהודעתה לרשות לניירות ערך, "במצבו כפי שהוא (AS IS),בכפוף לפירעון הלוואה מבנק אמריקאי. 

הרוכשת הינה צד שלישי שאינו קשור לחברה, וזאת בתמורה כוללת של 855 מיליון דולר, בכפוף להתאמות כפי שנקבעו בהסכם המכר. בהתאם להוראותיו של הסכם המכר, הפקידה הרוכשת בידי נאמן, על חשבון התמורה, פיקדון קשיח (בלתי הדיר) בסך של 30 מיליון דולר ארה"ב. מועד השלמת העסקה יחול ביום 1.4.2022, כפוף לזכותה של הרוכשת להקדמת מועד זה. 

בכפוף להשלמת העסקה, צפוי לחברה תזרים מזומנים נטו בסך של כ-343 מיליון דולר, השווים, למועד דיווח מיידי זה, לכ-1.1 מיליארד שקל – זאת לאחר פירעון ההלוואה על הנכס,  תשלומים מוערכים לרשויות המס; תשלום ל-Rock Real Estate Partners Limited; ועלויות והיטלי מכירה"

נוסף על כך ניתנו לרוכשת אפשרויות לדחות את מועד ההשלמה בשתי תקופות בנות 30 ימים כל אחת, בתמורה להגדלת הפיקדון הקשיח בסך של חמישה מיליון דולר ארה"ב בגין כל הארכה. בכפוף להשלמת העסקה, צפוי לחברה תזרים מזומנים נטו בסך של כ-343 מיליון דולר, השווים, למועד דיווח מיידי זה, לכ-1.1 מיליארד שקל – זאת לאחר פירעון ההלוואה על הנכס,  תשלומים מוערכים לרשויות המס; תשלום ל-Rock Real Estate Partners Limited; ועלויות והיטלי מכירה.

בשים לב לשווי המגדל בספרי החברה ולאור העלויות המצוינות לעיל, צפויה החברה לרשום הפסד נטו של כ-45 מיליון דולר. יצוין כי ההכנסות נטו מפעילות המגדל בתקופה שממועד חתימת הסכם המכר ועד להשלמת העסקה, בסכום מוערך של כשבעה מיליון דולר, ייזקפו לטובת החברה. כמו כן, החברה בוחנת את פירוק החברות בארה"ב, המחזיקות במישרין ובעקיפין במגדל".

כאמור, הבוקר דיווחה החברה גם על מכירת "בית נכסים" ברחוב המסגר בתל אביב – לחברות להב LR, דלק נכסים ואזורים, תמורת כ-390 מיליון שקל, בתתום תהליך התמחרות. "בהתאם להוראותיו של הסכם המכר, התמורה תשולם לחברה בשני תשלומים", נכתב בהודעה לרשות לניירות ערך. "התשלום הראשון בסך של כ-117 מיליון שקל (כ-30% מהתמורה) ישולם לחברה במועד חתימת ההסכם; והתשלום השני בסך של כ-273 מיליון ש"ח (כ-70% מהתמורה) ישולם לחברה עד למועד מסירת הנכס לידי הרוכש.

בהתאם להסכם המכר כאמור, השלמת העסקה ומסירת הנכס יבוצעו עד 90 ימים ממועד חתימת ההסכם. בגין העסקה כאמור לעיל צפוי לחברה תזרים מזומנים של כ-390 מיליון שקל. נוסף על כך, החברה צפויה לרשום בדו"חותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2021 רווח נטו של כ-282 מיליון שקל".

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search