להורדת אפליקציה

דה לסר לקראת מכירת Victory Memorial Hospital בניו יורק: התקשרה בהסכם מותנה למכירתו ב-כ-153 מיליון דולר

מדובר בבית חולים המורכב מארבעה מבנים, בשטח בנוי של כ-179,315 מ"ר • החברה מגדירה אותו בספרים כנכס מהותי מאוד, ושוויו נכון לסוף הרבעון השלישי היה 111.5 מיליון דולר

בית החולים Victory Memorial Hospital בניו יורק (Google Street View)
בית החולים Victory Memorial Hospital בניו יורק (Google Street View)

חברת דה לסר דיווחה אתמול (ה') לרשות לניירות ערך – בהמשך להודעה קודמת שלה מיולי האחרון – כי חברה מאוחדת שלה התקשרה בהסכם מותנה למכירת Victory Memorial Hospital, בית חולים שנמצא בשכונת בורקלין, ניו יורק, תמורת כ-153 מיליון דולר.

העסקה "מתבשלת" על רקע הצעת רכישה שהוגשה לחברה ביולי, סביב בחינתה של חברת דה לסר לצאת להנפקה ולרישום למסחר של סדרת אגרות חוב חדשה. החברה מעדכנת כי שווי הנכס בספריה, נכון לסוף הרבעון השלישי, עמד על כ-111.5 מיליון דולר.

"מתוך תמורת המכירה, כ-68 מיליון דולר ישמשו את החברה לפירעון ההלוואה הקיימת על הנכס, והיתרה תשוחרר לחברה לאחר תשלום הוצאות עסקה", כך בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. "בהתאם להוראות ההסכם, סך של עד שבעה מיליון דולר מתמורת המכירה ישמש את החברה לתשלום עמלת פירעון מוקדם בקשר להלוואה האמורה. ככל שעמלת הפירעון המוקדם תתברר כגבוהה מן הסכום האמור, החברה תישא בהפרש.

כמו כן יצוין כי לרוכש שמורה הזכות לפעול להמחאת ההלוואה הקיימת בנכס על שמו, שאז יופחת סך ההלוואה מתמורת המכירה, לצד כל הוצאה נוספת שנחסכה מהחברה בעקבות ההמחאה כאמור. המחאת ההלוואה לא תהווה תנאי מתלה להשלמת העסקה.

החברה צופה כי העסקה תניב תזרים חופשי בסך של כ-71.5 מיליון דולר (חלק החברה כ-58.3 מיליון דולר),לאחר פירעון ההלוואה הקיימת בנכס ועלויות עסקה. המועד האחרון להשלמת עסקת המכירה יחול בחלוף כמאה ימים לאחר מועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה לא מאוחר מיום 29 במרץ 2022"

בהנחה שעסקת המכירה תושלם, החברה צופה כי זו תניב תזרים חופשי בסך של כ-71.5 מיליון דולר (חלק החברה כ-58.3 מיליון דולר),לאחר פירעון ההלוואה הקיימת בנכס ועלויות עסקה. המועד האחרון להשלמת עסקת המכירה יחול בחלוף כמאה ימים לאחר מועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה לא מאוחר מיום 29 במרץ 2022".

החברה מעדכנת עוד כי "כמקובל בעסקאות מסוג זה, השלמת העסקה כפופה בין היתר לתנאים המתלים הללו: הספקת פוליסת ביטוח Title לרוכש במועד השלמת העסקה; הספקת כתבי Estoppel ו-SNDA חתומים על ידי השוכר הקיים בנכס; ופקיעת זכות סירוב ראשונה של השוכר בנכס לרכישת הנכס. יצוין לעניין זה כי במועד חתימת ההסכם, פקעה זכות הסירוב הראשונה האמורה. אם המסמכים המפורטים לעיל לא יסופקו לרוכש בהתאם להוראות ההסכם, אזי יהיה רשאי הרוכש לבטל את ההסכם ולקבל לידיו את הפיקדון בחזרה".

Victory Memorial Hospital הוא מתחם הכולל ארבעה מבנים מחוברים, בני קומה עד שבע קומות, המשמשים כבית חולים. הנכס מושכר במלואו לשוכרת יחידה בהסכם עד לחודש יוני 2032, וכולל גם 25 מקומות חניה. הנכס מסווג כנכס מהותי מאוד של החברה בדו"חותיה האחרונים, והוא חולש על פני כ-179,315 מ"ר שטחי השכרה נטו.

'פסגת הנדל"ן אילת'- ועידת בכירי הנדל"ן יוצאת לדרך!
לפרטים והרשמה: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search