להורדת אפליקציה

דניה סיבוס מקבלת את מלוא זכויות חברת האם, לפידות קפיטל, בפרויקט "הנתיבים המהירים"

מדובר ב-25% מהזכויות בחברת "נתיב לעיר" – שאמורה לקבל מהמדינה תשלום בסך 2.5 מיליארד שקל על הפרויקט, לא כולל תשלומים תלויי ביקוש • "הנתיבים המהירים" יכללו נתיבי אגרה, חניונים ומערך היסעים בכבישים 20 ו-2

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה סיבוס (רמי חכם)
רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה סיבוס (רמי חכם)

חברת דניה סיבוס הודיעה היום (ג') כי התקשרה – עוד באמצע אוגוסט האחרון - בהסכם מותנה עם חברת האם שלה, לפידות קפיטל, שבמסגרתו יועברו לחברה מלוא החזקותיה של לפידות קפיטל בחברת נתיב לעיר, המשמשת כזכיין בפרוייקט הנתיבים המהירים. הזכויות מהוות 25% מהון המניות המונפק והנפרע של הזכיין. 

לצד זה, תקבל החברה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של לפידות קפיטל בקשר עם הזכיין והפרויקט, כנגד החזר הוצאות שהשקיעה לפידות בקשר עם הפרויקט והתחשבנות נוספת כפי שתיקבע בין הצדדים. יתרת הזכויות בזכיין מוחזקות על ידי חברות בנות של אלקטרה ושל חברת דן. 

למיטב ידיעת החברה, במסגרת הפרויקט הזכיין יתכנן, יממן, יקים ויתפעל, בין היתר, חניוני חנה וסע במחלפים מבוא איילון ושפיים, וכן מערך היסעים לתחנות שונות מהם לגוש דן, רשת נתיבי אגרה מהירים באורך של כ-75 ק"מ לאורך תוואי כביש 20 וכביש 2, מערכות אגרה וגבייה וכבישים שונים שיתחברו לחניונים, על פני תקופת זיכיון של כ-14 שנים"

"הזכיין הינו הזוכה במכרז שהוציאה מדינת ישראל למימון, לתכנון, להקמה ולתפעול של מערך הנתיבים המהירים בגוש דן", נכתב בהודת דניה סיבוס. "למיטב ידיעת החברה, במסגרת הפרויקט הזכיין יתכנן, יממן, יקים ויתפעל, בין היתר, חניוני חנה וסע במחלפים מבוא איילון ושפיים, וכן מערך היסעים לתחנות שונות מהם לגוש דן, רשת נתיבי אגרה מהירים באורך של כ-75 ק"מ לאורך תוואי כביש 20 וכביש 2, מערכות אגרה וגבייה וכבישים שונים שיתחברו לחניונים, על פני תקופת זיכיון של כ-14 שנים (כולל תקופת הקמה של 4-3 שנים). בכפוף לסגירה הפיננסית של הפרויקט, הזכיין יהיה זכאי לתשלומים מהמזמינה של כ-2.5 מיליארד שקל במשך תקופת הזיכיון, וכן לתקבולים נוספים תלויי ביקוש. 

השלמת העסקה בין החברה ללפידות כפופה לתנאים מתלים, לרבות אישורה של ועדת המכרזים הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד התחבורה להחלפת לפידות בדניה סיבוס כבעלת מניות בזכיין, וכן לאישור האורגנים המוסמכים של לפידות ושל החברה לרבות האסיפה הכללית של החברה. הזכיין פנה לועדת המכרזים הבין-משרדית של משרד האוצר ומשרד התחבורה לקבלת אישורה להחלפה. ב-15 בנובמבר 2021 התקבלה התייחסותה של הוועדה, שבמסגרתה נדרש מידע נוסף אשר החברה, עם הזכיין, פועלים להשלמתו".

בין החברה לבין הזכיין קיימת הסכמה לפיה תבצע דניה חלק מעבודות ההנדסה האזרחית במסגרת הפרויקט. על פי ההסכמות כאמור, חלקה של החברה בעבודות עתיד לכלול הקמת חניון חנה וסע באזור שפיים ואת עבודות ההנדסה האזרחיות בקשר לכביש גישה 541, בהיקף כולל של כ-903 מיליון שקל

את ה"רמזים" למהלך אפשר למצוא בדו"ח השנתי המסכם ל-2020, בו צוין כי בין החברה לבין הזכיין קיימת הסכמה לפיה תבצע דניה חלק מעבודות ההנדסה האזרחית במסגרת הפרויקט. על פי ההסכמות כאמור, חלקה של החברה בעבודות עתיד לכלול הקמת חניון חנה וסע באזור שפיים ואת עבודות ההנדסה האזרחיות בקשר לכביש גישה 541, בהיקף כולל של כ-903 מיליון שקל. דניה סיבוס מציינת בהקשר זה כי "למועד זה, טרם גובשו סופית הסכמי הביצוע בין הזכיין או מי מטעמו לחברה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search