להורדת אפליקציה

מעלות S&P מעלה את דירוג רבוע כחול נדל"ן לרמה -ilAA: "שיפור בפרופיל הפיננסי אף מעבר לציפיות הקודמות"

השיפור בפעילות קניון TLV זכה למשקל גדול בהחלטת חברת דירוג האשראי, שציינה: "הערכתנו היא כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על היחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי ועל הביצועים התפעוליים"

מיקי זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן (יח"צ)
מיקי זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן (יח"צ)

חברת דיאוג האשראי מעלות S&P הודיעה כי היא מעלה את דירוג חברת רבוע כחול נדל"ן לרמה –ilAA, וזאת "בשל צפי לשיפור נוסף בפרופיל הפיננסי לצד המשך שיפור בביצועים התפעוליים; התחזית יציבה". נזכיר כי בדצמבר 2020 הודיעה מעלות כי היא מעלה את דירוג החברה לרמה יציבה, זאת לאחר שהורידה את דירוגה בנובמבר אותה שנה.

"בשנה האחרונה הציגה רבוע כחול נדל"ן ביצועיים תפעוליים יציבים במרבית נכסיה, גם בתקופת ההגבלות שהוטלו בעקבות מגפת הקורונה, תוך הקטנת החשיפה לשוכר מהותי (יינות ביתן) ושיפור
בביצועי הקניון TLV.

בשנה האחרונה הציגה רבוע כחול נדל"ן ביצועיים תפעוליים יציבים במרבית נכסיה, גם בתקופת ההגבלות שהוטלו בעקבות מגפת הקורונה, תוך הקטנת החשיפה לשוכר מהותי (יינות ביתן) ושיפור
בביצועי הקניון TLV"

כמן כן, החברה רשמה רווחי שיערוך מהותיים ברבעון השני של 2021 אשר הובילו לירידה במינוף, כמתבטא ביחס החוב לחוב והון העצמי, לכ-56.8% בסוף יוני 2021, לעומת כ-60% בסוף 2021. אנו צופים שמינוף החברה ימשיך לרדת, ל-55%, ויישמר יציב ברמה זו, בהתבסס בין היתר על המשך יצירת (funds from operations) FFO איתנים, על מימוש פוטנציאלי של כתבי אופציה, הנמצאים "בתוך הכסף" נכון למועד דוח זה, על תקציב ההשקעות ועל מדיניות הדיבידנדים שהוצגו לנו, ונתמכת בהחלטת דירקטוריון החברה לאמץ יעד מינוף פיננסי שלא יעלה על 55%.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על היחסים ההולמים את הדירוג הנוכחי, על הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים ועל ההיקף הנוכחי של פעילות הייזום". עוד ציינה חברת דיאוג האשראי כי "העלאת הדירוג נובעת משיפור בפרופיל הפיננסי אף מעבר לציפיותינו הקודמות".

רבוע כחול נדל"ן הציגה NOI של כ-80 מיליון שקל בשנה (בהתבסס על נתוני הרבעון השני של 2021), וזאת לעומת NOI כ-65 מיליון שקל ב-2020 ושל כ-71 מיליון שקל ב-2019, "וזאת למרות הירידה בשיעור התפוסה לעומת השנתיים האחרונות"

משקל גדול בהחלטה להעלות את הדירוג ניתן לנתונים שמציגה לאחרונה החברה באשר לקניון TLV, שלגביו מצייינת מעלות כי הציגה רבוע כחול נדל"ן NOI של כ-80 מיליון שקל בשנה (בהתבסס על נתוני הרבעון השני של 2021), וזאת לעומת NOI כ-65 מיליון שקל ב-2020 ושל כ-71 מיליון שקל ב-2019, "וזאת למרות הירידה בשיעור התפוסה לעומת השנתיים האחרונות.

להבנתנו החברה ממשיכה לפעול לאכלוס השטחים הפנויים ואף להגדלת השטחים הניתנים להשכרה, נמצאת במשאים ומתנים מתקדמים עם כמה שוכרים פוטנציאליים וצופה לחתום על הסכמי שכירות במחירים גבוהים יותר בממוצע מההסכמים של השוכרים שעזבו.

בתחילת 2021 פרעה החברה את יתרת הלוואת הקניון בסכום כולל של כ-860 מיליון שקל, שנשאה ריבית גבוהה ביחס לעלות החוב הממוצעת של החברה, מהלך הצפוי להשפיע לחיוב על ה-FFO שלה"

כמו כן, בתחילת 2021 פרעה החברה את יתרת הלוואת הקניון בסכום כולל של כ-860 מיליון שקל, שנשאה ריבית גבוהה ביחס לעלות החוב הממוצעת של החברה, מהלך הצפוי להשפיע לחיוב על ה-FFO שלה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search