להורדת אפליקציה

ישראל-קנדה בשתי עסקאות מכירה – בקריית שחקים ובבית ישראל-קנדה - בסכום כולל של כ-135 מיליון שקל

ICR, החברה הבת, תמכור את כל זכויותיה בפרויקט בהרצליה לחברת רותם שני, תמורת כ-80 מיליון שקל • 20% מזכויות החברה בבית ישראל-קנדה יימכרו לחברת הביטוח מנורה, תמורת כ-55 מיליון שקל

ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי ישראל-קנדה (אריק סולטן)
ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי ישראל-קנדה (אריק סולטן)

חברת ישראל-קנדה הודיעה ביומיים האחרונים על שתי עסקאות מכירה של נכסים ברשותה – בסכום כולל של כ-135 מיליון שקל. מדובר בעסקה אחת למכירת כל זכויותיה בפרויקט קריית שחקים בהרצליה, ובעסקה שנייה למכירת חלק מהזכויות בבית ישראל-קנדה.

היום (ה') הודיעה החברה כי ICR, החברה הבת שלה – המחזיקה ב-25% מהזכויות בפרויקט קריית שחקים בהרצליה - סיכמה עם שותפתה בפרויקט, רותם שני יזמות והשקעות, כי זו תרכוש את מלוא החזקותיה של ICR בקרקע, תמורת סכום של 80 מיליון שקל. נציין כי קיבוץ גליל ים מחזיק ב-50% מהזכויות בקרקע, כך שלאחר השלמת העסקה תחזיק רותם שני ביתרת הזכויות.

בעל המניות הנוסף ירכוש את מלוא החזקות ICR בחברת קריית שחקים. נוסף על תמורת המניות הנמכרות, בעל המניות הנוסף ירכוש מ-ICR ויעביר אליה את סך יתרת הלוואות הבעלים אשר הועמדו על ידי ICR לקריית שחקים ואשר יתרתן, נכון למועד דיווח מיידי זה, עומדת על כ-4.3 מיליון שקל"

"בעל המניות הנוסף ירכוש את מלוא החזקות ICR בחברת קריית שחקים", כך בהודעה לרשות לניירות ערך. "נוסף על תמורת המניות הנמכרות, בעל המניות הנוסף ירכוש מ-ICR ויעביר אליה את סך יתרת הלוואות הבעלים אשר הועמדו על ידי ICR לקריית שחקים ואשר יתרתן, נכון למועד דיווח מיידי זה, עומדת על כ-4.3 מיליון שקל.

תמורת המניות הנמכרות והחזר הלוואת ICR ישולמו ל-ICR בתוך 30 ימים, היינו עד ליום 26 בנובמבר 2021. התמורה של ICR בגין המניות הנמכרות מסתכמת לסך של 80 מיליון שקל, כאומר, זאת בהשוואה ליתרה של כ-11 מיליון שקל המיוחסת ל-ICR בדו"חותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2021".

בהקשר זה עדכנה היום קבוצת מבנה את הרשות לניירות ערך כי בעבר התקשרה החברה עם רותם שני "בהסכם על פיו ישתפו החברה ורותם שני פעולה
לצורך אפשרות רכישת כלל החזקות ICR בקריית שחקים בנאמנות על ידי רותם שני עבור החברה, באופן שהחברה תשלם את הסכומים הנדרשים לצורך רכישת המניות הנרכשות ורותם שני תשתף פעולה לצורך העברת המניות הנרכשות ישירות לחברה.

לאור תוצאות הליך ההפרדות בין ICR ורותם שני ובהתאם להוראות הסכם שיתוף הפעולה, תישא קבוצת מבנה במלוא סכום הרכישה והסבת הלוואות הבעלים האמורות לעיל. במועד שבו תרכוש רותם שני בנאמנות עבור החברה את המניות הנרכשות, ייכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות בין החברה לרותם שני בקשר עם קריית שחקים".

פרויקט קרית שחקים בהרצליה צפוי לכלול 1,650 יחידות דיור וכ-200 אלף מ"ר למסחר ותעסוקה, ול-ICR כ-18 דונם בשטח. בחודש נובמבר 2019 התוכנית אושרה למתן תוקף על ידי הוותמ"ל, בכפוף לתיקונים מסוימים. בחודש ינואר 2020 פורסם אישור התוכנית למתן תוקף, ונכון לסוף 2020 כבר קיימת תב"ע מאושרת. 

חברה בת אחרת התקשרה עם מנורה מבטחים ביטוח ועם מנורה מבטחים פנסיה וגמל בהסכם למכירת 20% מהון המניות המונפק והנפרע של חברה נכדה,  המחזיקה בבית ישראל-קנדה (לשעבר בית יורוקום) ברחוב דב פרידמן 4-2 ברמת גן, במצבן כפי שהוא כיום, כשהן נקיות וחופשיות, בתמורה לסך של כ-55 מיליון שקל

אתמול הודיעה ישראל-קנדה כי חברה בת אחרת שלה התקשרה עם מנורה מבטחים ביטוח ועם מנורה מבטחים פנסיה וגמל בהסכם למכירת 20% מהון המניות המונפק והנפרע של חברה נכדה,  המחזיקה בבית ישראל-קנדה (לשעבר בית יורוקום) ברחוב דב פרידמן 4-2 ברמת גן, במצבן כפי שהוא כיום, כשהן נקיות וחופשיות, בתמורה לסך של כ-55 מיליון שקל.

"התמורה ממנורה כוללת תשלום בסך של כ-42 מיליון שקל בגין המניות הנמכרות, וכן סך של כ-13 מיליון שקל עבור רכישת 20% מסך הלוואות הבעלים אשר העמידה המוכרת ושאר בעלי מניות חברת הפרויקט, כך שהלוואות הבעלים לחברת הפרויקט הינם פרו-רטה לשיעור אחזקות כלל בעלי המניות בחברת הפרויקט".

נזכיר כי באוגוסט האחרון מכרה החברה עוד 19.9% מהזכויות בבית ישראל-קנדה למור קופות גמל. "התמורה ממנורה בגין המניות הנמכרות משקפת לקרקע שעליה יוקם הפרויקט שווי של כ-390 מיליון שקל, ותמורת המכירה לרוכשים הנוספים משקפת לקרקע שווי של כ-450 מיליון שקל", נכתב בהודעה אתמוך, "וזאת לעומת השווי ההוגן בדו"חותיה הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2021, בסך של כ-232 מיליון שקל".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search