אין הסכמה על מינוי נציגות לבית המשותף? משרד המשפטים במדריך להגשת בקשה למפקח על רישום המקרקעין

המדריך כולל מידע על תנאי הסף להגשת בקשה למפקח, פירוט לגבי מעמדה של הנציגות ואף לגבי דרך קביעת שכר חבריה, וכמובן דרכים ליצירת קשר ולפנייה רשמית אל המפקח

בית משותף (שאטרסטוק)
בית משותף (שאטרסטוק)

נושא ניהול הבית המשותף (ועד הבית) הופך לא פעם לסוגיה שלמה, ולעיתים אף למחלוקת של ממש בין דיירי הבית. כאשר נוצרת מחלוקת שאינה ניתנת לגישור, יכולים הדיירים לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין, שאמור לפתור את הסכסוך ולהחליט על מינוי מתאים. משרד המשפטים פרסם לאחרונה מדריך אשר יסייע לדיירים בפנייה אל המפקח.

"על כל בית משותף לבחור נציגות (ועד בית) לשם ניהול ענייני הבית המשותף", נכתב במדריך. "הנציגות תיכון ותפעל בהתאם להוראות התקנון החל על הבית המשותף. בהיעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי כמפורט בתוספת לחוק המקרקעין.

על פי הוראות התקנון המצוי שליש מבעלי הדירות רשאים לכנס בעצמם אספה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף על מנת לבחור בנציגות חדשה לבית ללא צורך בצו מאת המפקח על רישום המקרקעין. אין כל מניעה שבאותה אסיפה יתמנה לשמש בתפקיד הנציגות כל אחד מבעלי הדירות הנוכחים באסיפה, שהסכים לקבל על עצמו את התפקיד"

יש להדגיש כי על פי הוראות התקנון המצוי שליש מבעלי הדירות רשאים לכנס בעצמם אספה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף על מנת לבחור בנציגות חדשה לבית ללא צורך בצו מאת המפקח על רישום המקרקעין. אין כל מניעה שבאותה אסיפה יתמנה לשמש בתפקיד הנציגות כל אחד מבעלי הדירות הנוכחים באסיפה, שהסכים לקבל על עצמו את התפקיד. כמו כן, אין כל מניעה שבאותה אספה יוחלט למנות נציגות בשכר שתפקידה לנהל את ענייני הרכוש המשותף של הבית.

אם באסיפה לא הוחלט על מינוי נציגות, ניתן לפנות למפקח בבקשה למינוי נציגות חיצונית בשכר כמפורט מטה. כך גם אם מונתה נציגות לבית המשותף אולם היא אינה מתפקדת: גם במקרה זה ניתן לפנות למפקח בבקשה".

בהמשך לכך, נכתב במדריך מה הם תנאי הסף להגשת בקשה למינוי נציגות:

1. בעל דירה הרשום בפנקסי המקרקעין, המעוניין כי המפקח ימנה נציגות חיצונית בשכר לבית המשותף, רשאי לפנות למפקח בבקשה מנומקת בכתב, המפרטת את מצב ניהול הבית תוך התייחסות לאי-קיומה או אי-תפקודה של נציגות שנבחרה בעבר

2. הבקשה חייבת לציין את מספר הגוש ומספר החלקה של המקרקעין שעליהם בנוי הבית המשותף. כן תצורף לבקשה רשימה של כל בעלי הדירות בבניין וכן כתובתם, אם אינם מתגוררים בבניין - למשל כאשר הדירה מושכרת

3. אדם שאינו בעל זכויות רשומות בפנקסי המקרקעין או שאין בידיו אסמכתה כי הוא זכאי להירשם כבעל זכויות בדירה בבית המשותף (כגון יורש על פי צו ירושה), אינו יכול להגיש בקשה לפני המפקח, זאת גם אם הוא מתגורר בבית המשותף.

המדריך כולל גם פירוט של ההליך לפני המפקח, לפי שלבים – מרגע הגשת הבקשה, דרך כינוס אספת דיירים חדשה והגשת פרוטוקול האספה למפקח ועד הוצאת כתב מינוי לאדם או לגורם שיבחר המפקח, על פי שיקול דעתו.

בהמשך לכך מדגישים במדריך כי "לא ניתן לטפל בבקשה שאינה עונה על תנאי הסף שהוזכרו קודם". את הבקשה יש להגיש למשרדי המפקח על רישום המקרקעין אשדוד, בכתובת רחוב הבנים 14, קניון סי מול - קומה 9, מיקוד 7610101, בטלפון *8653, בפקס 02-6468032 או במייל Shiputi-ashdod@justice.gov.il. קבלת הקהל במשרדי המפקח הם א' ו-ד' בין השעות 8:30 ל-12:30.

שכר הנציגות מהווה שכר טרחה בלבד של הנציגות הממונה, והוא חל נוסף על ההוצאות השוטפות של הבית המשותף, שאותם תגבה הנציגות הממונה מכל בעל דירה בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון המוסכם שיעור השתתפות אחר"

המדריך כולל גם פירוט לגבי מעמדה של הנציגות הממונה, ולגבי קביעת שכר הנציגות – "מהווה שכר טרחה בלבד של הנציגות הממונה, והוא חל נוסף על ההוצאות השוטפות של הבית המשותף, שאותם תגבה הנציגות הממונה מכל בעל דירה בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון המוסכם שיעור השתתפות אחר".

לעיון במדריך לחצו כאן

ניתן לקבל מידע נוסף בדף השירות של מינוי נציגות חיצונית בשכר:

https://www.gov.il/he/service/external-appointment-representation

ובחוק המקרקעין ובתקנון המצוי:

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/72897.htm

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האירוע המקצועי של הענף חוזר! פסגת הנדל"ן 2021, עם עשרות הרצאות מקצועיות מפי בכירי ענף הנדל"ן הישראלי –  על הנושאים החשובים והבוערים ביותר! לחצו כאן לפרטים נוספים

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search