להורדת אפליקציה

דריסת רגל נוספת למור קופות גמל בענף הנדל"ן: יונפקו לה מניות אאורה תמורת כ-47.3 מיליון שקל

קבוצת מור, שצפויה להפוך לבעלת עניין באאורה, תחזיק ב-5.17% מהון המניות, ותוכל להגדיל זאת עד לכ-6.3% • אאורה הודיעה במקביל על תחילת השיווק בפרויקט שלה במתחם א' בתוכנית ההסתדרות בגבעתיים

מנכ"ל ובעלי אאורה, עו"ד יעקב אטרקצ'י (ראובן קפוצינסקי)
מנכ"ל ובעלי אאורה, עו"ד יעקב אטרקצ'י (ראובן קפוצינסקי)

עוד מהלך של מור קופות גמל בענף הנדל"ן: חברת אאורה הודיעה היום (א') כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות עם מור קופות גמל וחברות נוספות מקבוצת מור השקעות, המהווים משקיעים מסווגים, לפיה יונפקו לקבוצת מור בהקצאה פרטית כ-13,211,400 מניות רגילות של אאורה, במחיר למניה של 3.58 שקל, כך שהתמורה הכוללת בגין הקצאת המניות תעמוד על סך של כ-47.3 מיליון שקל.

"עוד תקצה החברה לקבוצת מור כ-3,082,660 כתבי אופציה (לא סחירים) למימוש למניות רגילות, אשר יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בתוך 36 חודשים ממועד הקצאת המניות הרגילות, במחיר למניה של 4.25 שקל, מותאם לאירועי חברה כגון חלוקת דיבידנדים ושינויים בהון.

סך המניות שיוקצו לקבוצת מור צפויות להוות כ-5.17% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה לאחר ההקצאה, ועם כתבי האופציות עשויה קבוצת מור להחזיק כ-6.3% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. קבוצת מור צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה לאחר הקצאת המניות הרגילות

סך המניות שיוקצו לקבוצת מור צפויות להוות כ-5.17% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה לאחר ההקצאה, ועם כתבי האופציות עשויה קבוצת מור להחזיק כ-6.3% מהזכויות בהון ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא. קבוצת מור צפויה להפוך לבעלת עניין בחברה לאחר הקצאת המניות הרגילות. 

השלמת הקצאת המניות הרגילות תביא לגידול מיידי בהון העצמי של החברה, בסך של כ-47.3 מיליון שקל, ואם ימומשו האופציות צפוי ההון העצמי של החברה לגדול בכ-13.1 מיליון שקל נוספים. הקצאת המניות הרגילות והקצאת כתבי האופציה אושרו על ידי דירקטוריון החברה, ומותנות בחתימה של קבוצת מור על הסכם הקצאה ובקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב"

השלמת הקצאת המניות הרגילות תביא לגידול מיידי בהון העצמי של החברה, בסך של כ-47.3 מיליון שקל, ואם ימומשו האופציות צפוי ההון העצמי של החברה לגדול בכ-13.1 מיליון שקל נוספים. הקצאת המניות הרגילות והקצאת כתבי האופציה אושרו על ידי דירקטוריון החברה, ומותנות בחתימה של קבוצת מור על הסכם הקצאה ובקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות שיוקצו ושל מניות המימוש של כתבי האופציה".

נציין כי מור קופות גמל פעילה למדי בענף בשנים האחרונות. כך למשל, באוגוסט רכשה מור 19.9% מהחזקותיה של ישראל-קנדה בבית ישראל-קנדה, תמורת 55 מיליון שקל; היא רכשה ממניותיה של חברת הריט מגוריט, תמורת כ-25 מיליון שקל, באפריל האחרון; בינואר סיכמה כי תלווה לקבוצת חג'ג' 37 מיליון שקל, תמורת 20% מהחזקותיה של הקבוצה בפרויקט סומייל 121.

נציין כי לאחרונה הודיעה אאורה על תחילת השיווק של פרויקט "ONLY גבעתיים" שבמתחם א' בתוכנית ההסתדרות בעיר. הפרויקט צפוי לכלול 168 יחידות דיור וכ-480 מ"ר שטחי מסחר, במגדל בן 25 קומות. 108 יחידות דיור מיועדות לשיווק, וכלל שטחי המסחר מיועדים להשכרה. "ההכנסות הצפויות ממכירת יחידות הדיור בפרויקט צפויות להסתכם לסך של כ-390 מיליוני שקל, והרווח הגולמי צפוי להסתכם לכ-85 מיליון שקל". החברה צופה כי תחל בהקמתו של הפרויקט בשנה הקרובה, בכפוף לקבלת היתרי בנייה.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search