להורדת אפליקציה

נתנאל גרופ בוחנת (שוב) הליך פיצול – לחברת נדל"ן מניב ולחברת נדל"ן יזמי; "מדובר בהחלטה מקדמית בלבד"

החברה ציינה בהודעתה כי אין כל ודאות שהמהלך יצא אל הפועל וכי ההחלטה "נועדה לאפשר להנהלת החברה לבחון את כדאיות המהלך ואת היתכנותו"

הפיצול שבוחנת נתנאל גרופ יתקדם הפעם לקראת מימוש? (שאטרסטוק)
הפיצול שבוחנת נתנאל גרופ יתקדם הפעם לקראת מימוש? (שאטרסטוק)

חברת נתנאל גרופ בוחנת שוב את האפשרות לביצוע פיצול של החברה לשתי חברות – חברה אחת, היא קבוצת נתנאל, שתעסוק בנדל"ן יזמי, וחברה נוספת, חברה אחות שהוקמה במיוחד לצורך זה, שתעסוק בתחום הנדל"ן המניב.

נזכיר כי באוגוסט 2020 מינה דירקטוריון החברה ועדה בלתי תלויה שהחלה לבחון את מהלך שינוי המבנה, אך מהלך זה לא הבשיל: "לאור שיחות שקיימו נציגי החברה עם אנשי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, שבהן הובהר לנציגי החברה כי שינוי המבנה כאמור (הכולל פיצול ואחריו מיזוג) אינו עומד לעמדת הבורסה בתקנון הבורסה ובהנחיות שעל פיו, הוועדה הבלתי תלויה בוחנת מהלך של שינוי המבנה", הסבר החברה בדו"ח המסכם לשנת 2020, "כך שראשית רישן בניין והשקעות, בעלת השליטה בחברה, תעביר לחברה זכויות בפרויקטים בתחום הנדל"ן המניב שבבעלותה, ובתמורה להעברת הנכסים יוקצו לרישן מניות, כפי שייקבע במוסדות החברה בהתאם להוראות הדין, ולאחר מכן, וכחלק בלתי נפרד מהמהלך, יבוצע הפיצול".

דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה "לבחון אפשרות של פיצול פעילותה של החברה באמצעות תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב"

כעת מעדכנת החברה על שינוי במהלך. בעדכון שפורסם היום (ה') נכתב כי דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה "לבחון אפשרות של פיצול פעילותה של החברה באמצעות תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב". עוד ציינה החברה כי בחינת ביצוע מתווה שינוי המבנה במתכונת הקודמת הופסקה בשל מורכבות המהלך, וכי "העברת הנכסים כאמור בדיווח הקודם (קרי בדו"ח המסכם לשנת 2020) אינה חלק מהליך הפיצול. הדבר יהיה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין בחברה המתפצלת".

לדברי החברה הליך הפיצול יאפשר, בין היתר, לבעלי המניות של החברה לקבוע את מידת חשיפתם ביחס לפעילות ולתחומי עיסוק של כל אחת משתי החברות הציבוריות. "הליך שינוי המבנה כאמור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, בין היתר לחלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה המתפצלת, וכן אישור גורמים מממנים של החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה, קבלת אישור רשות המיסים, היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

הליך שינוי המבנה כאמור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, בין היתר לחלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה המתפצלת, וכן אישור גורמים מממנים של החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה, קבלת אישור רשות המיסים, היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת"

למען הסר ספק יובהר כי ההחלטה שהתקבלה בדירקטוריון החברה הינה מקדמית ונועדה לאפשר להנהלת החברה לבחון את כדאיות המהלך ואת היתכנותו, ולהביא את המלצותיה בפני דירקטוריון החברה. עוד יצוין כי הליך כאמור הינו מורכב.

בהתאם, למועד זה אין כל ודאות כי הליך כאמור יתממש, ואם כן - מהו לוח הזמנים לביצועו. יודגש כי נכון למועד זה אין כל ודאות באשר לאופן ביצוע הליך שינוי המבנה ותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף
אין כלל ודאות כי שינוי המבנה האמור יצא אל הפועל, בין היתר, בשל מצב השוק, קבלת האישורים הנדרשים וכו'".

למועד זה אין כל ודאות כי הליך כאמור יתממש, ואם כן - מהו לוח הזמנים לביצועו. יודגש כי נכון למועד זה אין כל ודאות באשר לאופן ביצוע הליך שינוי המבנה ותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף
אין כלל ודאות כי שינוי המבנה האמור יצא אל הפועל, בין היתר, בשל מצב השוק, קבלת האישורים הנדרשים וכו'"

נזכיר כי שלשום הודיעה החברה על מכירת זכויות בקרקע בגוש הגדול בצפון תל אביב – זכויות להקמת כ-22 יחידות דיור במתחם. על פי הודעת החברה לרשות לניירות ערך, בעקבות העסקה היא תכיר ברווח לפני מס של כ-26 מיליון שקל.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search