להורדת אפליקציה

קבוצת לוזון רוכשת עוד מניות של רונסון – תמורת 85.5 מיליון שקל; תחזיק בכ-92% ממניותיה של החברה הבת

בעסקה מחוץ לבורסה, בתמורה ל-2.5 זלוטי למניה (כ-104 מיליון זלוטי בסך הכול) • הקבוצה מציינת עוד כי בכוונתה לרכוש גם את יתרת המניות של החברה הנמצאות היום בידי הציבור

בעלי קבוצת לוזון, עמוס לוזון (יח"צ)
בעלי קבוצת לוזון, עמוס לוזון (יח"צ)

קבוצת לוזון ממשיכה להגדיל את אחיזתה בקבוצת הבת Development Ronson SE, או חברת רונסון, אשר פועלת בעיר בפולין: החברה עדכנה היום (א') בהודעה לרשות לניירות ערך כי השלימה רכישה של מניות החברה אשר הוחזקו על ידי שלושה גופים מוסדיים מפולין.

המחיר למניה משקף פרמיה בשיעור של כ-2% על השווי למניה בספרים (כ-2.45 זלוטי למניה - על פי ההון העצמי של רונסון בספרים נכון לסוף הרבעון השני של 2021), ופרמיה של כ-4% על מחיר המניה בבורסה נכון ליום חמישי האחרון (2.4 זלוטי למניה)"

"במסגרת העסקה רכשה החברה 41,505,074 מניות בעסקה מחוץ לבורסה, וזאת בתמורה לסך של 2.5 זלוטי למניה, ובסך הכול בתמורה לסך של כ-104 מיליון זלוטי - כ-85.5 מיליון שקל", כך בהודעה. "המחיר למניה משקף פרמיה בשיעור של כ-2% על השווי למניה בספרים (כ-2.45 זלוטי למניה - על פי ההון העצמי של רונסון בספרים נכון לסוף הרבעון השני של 2021), ופרמיה של כ-4% על מחיר המניה בבורסה נכון ליום חמישי האחרון (2.4 זלוטי למניה).

המניות הנרכשות מהוות, נכון למועד זה, כ-25.31% ממניות חברת רונסון, כך שלאור השלמת העסקה מחזיקה החברה, במישרין ובעקיפין באמצעות חברות בשליטתה, בשיעור של כ-92.32% מהונה המונפק והנפרע של רונסון. שיעור החזקתה של החברה במניות רונסון כולל בתוכו שיעור של כ-1% מניות באוצר (רדומות) מהונה המונפק והנפרע של רונסון המוחזקות על ידה".

בחברה מציינים עוד כי העסקה אושרה כבר לפני כשבוע, אך באותו המועד אישר דירקטוריון החברה את עיכוב הדיווח "וזאת עד לסיום המשא ומתן והשלמת העסקה. כמו כן, בכוונת החברה לרכוש את יתר מניות רונסון שנותרו בידי הציבור".

עד לנובמבר 2016 החזיקה קבוצת לוזון בעיקר השליטה ברונסון לצד איש העסקים מוקי גרידנר. באותו מועד הפך עמוס לוזון לבעל השליטה היחיד ברונסון, לאחר שקבוצת לוזון רכשה את חלקו של גרידנר, בעסקה ששוויה הוערך אז בכ-140 מיליון שקל

נזכיר כי עד לנובמבר 2016 החזיקה קבוצת לוזון בעיקר השליטה ברונסון לצד איש העסקים מוקי גרידנר. באותו מועד הפך עמוס לוזון לבעל השליטה היחיד ברונסון, לאחר שקבוצת לוזון רכשה את חלקו של גרידנר, בעסקה ששוויה הוערך אז בכ-140 מיליון שקל.

עוד נזכיר כי במאי האחרון, כפי שדיווחנו כאן, חתמה חברת רונסון על הסכמה ביצוע חדשים בהיקף של כ-101 מיליון שקל בפולין - לשני פרויקטים הכוללים, בין היתר, 461 יחידות דיור ועוד 12 יחידות מסחר, בערים ורשה ופוזנן.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

האנשים החשובים ביותר, הנושאים החמים ביותר והשיחות המקצועיות ביותר בענף הנדל"ן - בפודקסאט "החזית העירונית" של מרכז הנדל"ן. האזינו לפרקים החדשים כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search