להורדת אפליקציה

קבוצת לוזון מעמיקה אחיזה בפולין: חברת הבת רונסון חתמה על הסכמי ביצוע בכ-101 מיליון שקל

מדובר בשני פרויקטים שבהם 461 יחידות דיור ועוד 12 יחידות מסחר, בערים ורשה ופוזנן • על פי ההסכמים, העבודות בפרויקט בוורשה יחלו בעוד ימים ספורים, והעבודות בפוזנן – בתחילת יולי

עמוס לוזון, בעלי קבוצת לוזון (יח"צ)
עמוס לוזון, בעלי קבוצת לוזון (יח"צ)

פעילות משמעותית לקבוצת לוזון בפולין, באמצעות חברת הבת רונסון: האחרונה הודיעה כי שתי חברות בנות שלה התקשרו בהסכמי ביצוע עם קבלן פולני, Karmar S.A., בשני פרויקטים – האחד בבירה ורשה והשני בעיר פוזנן.

ההסכם בוורשה הוא הסכם ביצוע פאושלי לביצוע שלבים B2 ו-C2 של "פרויקט אורסוס", המורכב ממתחם של ארבעה בניינים, הכוללים 391 יחידות דיור ו-10 יחידות מסחריות, בשטח כולל של 22,895 מ"ר. בפרויקט נכלל גם חניון תת-קרקעי. 

רונסון תשלם לקבלן סכום בגובה כ-1.2 מיליון שקל בגין עבודות נוספות בהסכם הביצוע, ושכרו עשוי לגדול בסך של עד כ-1.3 מיליון שקל, וזאת בהתקיימות תנאים המפורטים בהסכם הביצוע שבין הקבלן לבין רונסון, אשר אינם בשליטת הצדדים"

בתמורה תשלם רונסון כ-42.2 מיליון שקל עבור שלב B2, וכ-40.5 מיליון שקל עבור שלב C2. "נוסף על כך תשלם רונסון לקבלן סכום בגובה כ-1.2 מיליון שקל בגין עבודות נוספות בהסכם הביצוע", נכתב בהודעת קבוצת לוזון לרשות לניירות ערך מהיום (א'),"ושכרו של הקבלן עשוי לגדול בסך של עד כ-1.3 מיליון שקל, וזאת בהתקיימות תנאים המפורטים בהסכם הביצוע שבין הקבלן לבין רונסון, אשר אינם בשליטת הצדדים.

במסגרת הסכם הביצוע של שני השלבים נקבע כי עבודות הבנייה של שלב B2 יחלו ב-1 ביוני, וכי עבודות הבנייה של שלב C2 יחלו בתוך 14 ימים מהמועד שבו הגישה רונסון לקבלן הודעה על רצונה לתחילת הביצוע בשלב זה - אך בכל מקרה מועד זה לא יאוחר מ-1 בדצמבר 2021. כמו כן נקבע במסגרת הסכם הביצוע של שני השלבים כי הקבלן מחויב לסיים את העבודות על שלב B2 עד לתחילת פברואר 2023, ואת העבודות על שלב C2 עד חלוף 20 חודשים ממועד הגשת הבקשה על ידי רונסון כאמור לעיל".

הפרויקט השני שעליו חתמה חברה בת של רונסון הוא פרויקט גרונוואלדסקה 240 בעיר פוזנן. גם כאן מדובר בהסכם ביצוע פאושלי של פרויקט המורכב מבניין אחד, פרויקט Multi-Family, הכולל 70 יחידות דיור ושתי יחידות מסחר בשטח כולל של 3,348 מ"ר, שבו גם חניון תת-קרקעי. 

במסגרת ההסכם נקבע כי העבודות בפרויקט יחלו ב-1 ביולי, וזאת לאחר שרונסון תמסור לקבלן את החזקה במגרש. כמו כן, במסגרת ההסכם מחויב הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו במסגרת ההסכם בתוך 20 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודה"

"בתמורה לביצוע פרויקט גרונוואלדסקה תשלם רונסון לקבלן סך של כ-15.9 מיליון שקל", נמסר בהודעת קבוצת לוזון. "במסגרת ההסכם נקבע כי העבודות בפרויקט יחלו ב-1 ביולי, וזאת לאחר שרונסון תמסור לקבלן את החזקה במגרש. כמו כן, במסגרת ההסכם מחויב הקבלן לבצע את כל התחייבויותיו במסגרת ההסכם בתוך 20 חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודה". 

עוד נמסר בהודעת קבוצת לוזון כי "הפיצויים החוזיים בשני הסכמי הקבלן האמורים לעיל שמורים לזכותן של החברות הבנות של רונסון, בגין עיכוב בקיום כל אחד מהסכמי הביצוע או אי-עמידת הקבלן במועדים המפורטים בכל אחד מן ההסכמים, לפי העניין. שאר התנאים בשני הסכמי הקבלן האמורים דומים לתנאים הנהוגים בדרך כלל בהסכמים מסוג זה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search