מהיום (ג'): פעילות מכוני הבקרה הופכת לחובה; כל בקשה להיתר הכלולה בהוראות מחויבת מעבר דרכם

לאחר תקופת ההיערכות הארוכה, שהחלה למעשה בשנת 2018, הבקשות חייבות לקבל אישור של המכונים לפני שיקודמו לשלב הבא • בכך המלצתם תהפוך "תנאי הכרחי במסגרת הליך הרישוי הכולל"

בדיקת מכוני הבקרה הופכת למחייבת (שאטרסטוק)
בדיקת מכוני הבקרה הופכת למחייבת (שאטרסטוק)

לאחר תקופת היערכות של כשלוש שנים – המעבר דרך מכוני הבקרה הופך לחובה, מהיום (ג'). בהתאם לכך, כל בקשה להיתר בנייה שתוגש למוסדות התכנון, ואשר כלולה בהגדרות החוק, תהיה חייבת לעבור דרך אחד ממכוני הבקרה שפועלים בארץ, ולקבל את אישורם. 

על פי התקנות, אלו הבקשות שמהיום חייבות לעבור דרך מכוני הבקרה:

• בבנייה רוויה חדשה, למגורים בלבד:

בקשה למבנה חדש המכיל שש יחידות דיור לפחות
בקשה למבנה בן שתי קומות לפחות
בקשה למבנה בגובה עד 29 מטר (ממפלס הכניסה עד מפלס הכניסה לדירה העליונה)

• בקשות להיתר במסגרת תמ"א 2/38 – הריסה ובנייה מחדש.

רעיון השימוש במכוני הבקרה נולד לאחר אסון ורסאי הידוע ב-2001, שבו נהרגו 23 בני אדם. מאז ניתנו המלצות שונות, כחלק ממסקנות ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה בעקבות האירוע, והקמת מכוני הבקרה היא צעד אחד ביישום המסקנות. כיום פועלים שישה מכונים כאלה בארץ, אך כאמור עד היום פעילותם הייתה וולונטרית: מי שרצה יכול היה לפנות אליהם לטובת בדיקת הבקשה, אך לא חלה חובה כזו.

מכוני הבקרה הינם גופים (ציבוריים או פרטיים) שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו רישיון משר האוצר לערוך הליכים של בקרת תכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה. הליכים אלו כוללים בחינה של תוכניות, ביקורים באתר הבנייה ובקרה מדגמית ותהליכית של תחומים רבים"

על פי אתר מנהל התכנון, "מכוני הבקרה הינם גופים (ציבוריים או פרטיים) שהוסמכו על ידי הרשות להסמכת מעבדות וקיבלו רישיון משר האוצר לערוך הליכים של בקרת תכן ובקרת ביצוע בתחום הבנייה. הליכים אלו כוללים בחינה של תוכניות, ביקורים באתר הבנייה ובקרה מדגמית ותהליכית של תחומים רבים הנוגעים לבטיחות יציבות המבנה ושלום הציבור. תחומים אלה כוללים מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים, שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה.

המלצתם של מכוני הבקרה על מתן היתר בנייה, אישור תחילת עבודות ותעודת גמר בנייה מהווה תנאי הכרחי במסגרת הליך הרישוי הכולל. על מנת להבטיח את איכות הבקרה שנעשית בתחומים אלו, מכוני בקרה מחויבים להעסיק בקרים מורשים שהוכשרו על ידי הגורמים המאשרים.

הגוף האחראי על הובלת התחום מבחינה מקצועית הוא אגף מכוני בקרה היושב תחת מנהל התכנון. אגף זה עוסק בתיקון התקנות הנוגעות למכוני בקרה, הפצה וכתיבה של הנחיות מקצועיות, ארגון הדרכות, תכלול כלל הנושאים הנוגעים לרפורמת מכוני הבקרה ופיקוח על מכוני הבקרה"

הגוף האחראי על הובלת התחום מבחינה מקצועית הוא אגף מכוני בקרה היושב תחת מנהל התכנון. אגף זה עוסק בתיקון התקנות הנוגעות למכוני בקרה, הפצה וכתיבה של הנחיות מקצועיות, ארגון הדרכות, תכלול כלל הנושאים הנוגעים לרפורמת מכוני הבקרה ופיקוח על מכוני הבקרה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search