עוד שכונות קבע למגזר הבדואי בדרום: הופקדו ארבע תוכניות לשכונות בכסייפה ובלקייה, עם כ-1,500 יח"ד

הוועדה המחוזית הפקידה את ארבע התוכניות – שמקודמות כולן על ידי הרשות לפיתוח ולהתיישבות הבדואים בנגב • השכונה הגדולה ביותר: שכונה 54, עם 784 יחידות דיור חדשות

עודד פלוס, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום (המשרד לשירותי דת)
עודד פלוס, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום (המשרד לשירותי דת)

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז דרום ממשיכה בתנופת הבנייה במגזר הבדואי: לאחרונה הופקדו ארבע תוכניות לשכונות קבע חדשות – שלוש מהן ביישוב כסייפה שליד ערד, ואחת בלקייה שמצפון לבאר שבע. בסך הכול יכללו התוכניות 1,446 יחידות דיור חדשות.

התוכנית לשכונה 56 בכסייפה מתייחסת לשטח של כ-111 דונם ממערב ליישוב הקיים, מדרום לשכונה 51 (שגם היא הופקדה כעת, ובהמשך נפרט גם עליה) ומצפון לנחל כסיף. "שטח התוכנית מחוץ לתחום השיפוט המאושר של מועצה מקומית כסייפה, אך נמצא בתחום שהמועצה המקומית מבקשת לכלול בעתיד בתחום השיפוט של היישוב", נכתב בדברי ההסבר. "מטרת התוכנית היא לאפשר מגורים חדשים לתושבים אשר כיום מתגוררים בשטחי שכונה 80 בכסייפה בתביעת בעלות שאינה משויכת למשפחתם, ולכן ללא אפשרות להרחבה ומענה לריבוי הטבעי".

האוכלוסייה המיועדת להסדרה בתחום התוכנית בעלת כשבעה עדרי צאן, בגודל של 40 ראש כל אחד בממוצע, ובסך הכול כ-270 ראשי צאן. בהתאם לכך, התוכנית נותנת מענה לצורך בדירים לבעלי צאן בהתאם לחלוקה המשפחתית, ובכך משמרת מאפיינים מסורתיים של חקלאות גידול עדרים"

בשכונה זו ייבנו, על פי התכנון, 173 יחידות דיור חדשות, וכן שטחים למבנים ולמוסדות ציבור, חזיתות מסחריות, שטחים פתוחים, חקלאות, מערכת שבילים ודרכים וכן הסדרת תשתיות בהתאם לצורכי השכונה. "האוכלוסייה המיועדת להסדרה בתחום התוכנית בעלת כשבעה עדרי צאן, בגודל של 40 ראש כל אחד בממוצע, ובסך הכול כ-270 ראשי צאן", נכתב עוד בדברי ההסבר. "בהתאם לכך, התוכנית נותנת מענה לצורך בדירים לבעלי צאן בהתאם לחלוקה המשפחתית, ובכך משמרת מאפיינים מסורתיים של חקלאות גידול עדרים".

תוכנית מופקדת נוספת היא התוכנית לשכונה 54, צפון-מזרחית ליישוב הקיים ומדרום לדרך 31, בשטח של כ-468 דונם. "מטרת התוכנית היא לאפשר מגורים לתושבים המתגוררים בתחומה על ידי הקצאת מגרשי מגורים להסדרה במקום או בנייה מחדש, וכן מגרשי מגורים חדשים לטובת הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הקיימת", נכתב בדברי ההסבר. "עוד מאפשרת התוכנית חזית מסחרית לכמה מגרשים, שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחי חקלאות, דרכים והסדרת תשתיות בהתאם לצורכי המגורים. נוסף על כך היא מציעה מגרש חניון ציבורי לתושבים". תוכנית זו מציעה 784 יח"ד ב-194 מגרשים.

התוכנית המופקדת השלישית בכסייפה היא תוכנית לשכונה 51, מדרום לכביש 31 ומצפון-מערב ליישוב הקיים. "התוכנית ממוקמת בשטח שמוגדר לפי תמ''מ 23/14/4 כאזור לפיתוח פרברי וכאזור נוף כפרי חקלאי משולב", נכתב בדברי ההסבר. כמו כן, עובר בגבול התןכנית חלק מנחל כסיף, אשר מוגדר בהתאם לתמ"א 1 כנחל משני.

התוכנית מיועדת להסדרת ולהוספת 404 יח"ד, מבנים, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שבילים ושטחים פתוחים בשטח של כ-304 דונם. היא נעשתה כך שלאחר אכלוסה ניתן יהיה לאפשר את הרחבתה, ותוספת מגרשים. מתוך כך, תוככנו שבילים ברוחב זכות דרך לשמירה על חיבורים עתידיים"

תוכנית זו מציע הקלה מקו הבניין של דרך ארצית מספר 31 עבור מגרשי מגורים קיימים המוסדרים במסגרת התוכנית, תוך מתן פתרונות אקוסטיים כהגנה על מבני המגורים ושימושים רגישים. התוכנית מגדירה אמצעים למיגון דירתי. התוכנית מיועדת להסדרת ולהוספת 404 יח"ד, מבנים, מוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שבילים ושטחים פתוחים בשטח של כ-304 דונם. היא נעשתה כך שלאחר אכלוסה ניתן יהיה לאפשר את הרחבתה, ותוספת מגרשים. מתוך כך, תוככנו שבילים ברוחב זכות דרך לשמירה על חיבורים עתידיים".

התוכנית לשכונה בלקייה "באה להסדיר התיישבות של תושבי הפזורה על ידי קביעת מגרשים למגורים והוספת מגרשי מגורים, שטחים עבור מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, חניון, שבילים, טיילת, וקביעת קרקע חקלאית", כך בדברי ההסבר. "נוסף על כך, בתוכנית ישנן הוראות המאפשרות אישור מבני מגורים זמניים.

התוכנית ממוקמת בצמוד לגבול המוניציפלי המערבי של לקיה, מצפון לשכונה מספר 8 וממערב לשכונה מספר 7. מטרתה יצירת מסגרת תכנונית להסדרת התיישבות קבע של תושבי הפזורה בשכונה 9א' המערבית, ומאפשרת בתנאים הקבועים בה פתרונות זמניים למגורים, לצורכי ציבור ולשירותים נלווים"

התוכנית ממוקמת בצמוד לגבול המוניציפלי המערבי של לקיה, מצפון לשכונה מספר 8 וממערב לשכונה מספר 7. מטרתה יצירת מסגרת תכנונית להסדרת התיישבות קבע של תושבי הפזורה בשכונה 9א' המערבית, ומאפשרת בתנאים הקבועים בה פתרונות זמניים למגורים, לצורכי ציבור ולשירותים נלווים.

שטח התוכנית כ-85 דונם, והיא תכלול 42 מגרשי מגורים, מתוכם 20 מגרשים להסדרה בצפיפות של 4 יח"ד לדונם (בהם 53 יח"ד להסדרה) ו-22 מגרשים חדשים בצפיפות של 6 יח"ד לדונם (בהם 68 יח"ד חדשות). סך היח"ד שהתוכנית מאפשרת הינו 121".

כל ארבע התוכניות הוכנו תוך הליך של שיתוף ציבור עם נציגי התושבים אשר יתגוררו בה, וכולן גובשו על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. נזכיר כי לאחרונה התבצעו כמה מהלכים חשובים באשר להסדרת ההתיישבות הבדואית בדרום: בחורה אושרה הקמת 1,705 יחידות דיור חדשות; באבו קרינאת אושרה גם כן שכונה חדשה, עם 186 יח"ד חדשות; ומשרד הכלכלה והרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב הודיעו לאחרונה כי סיימו את עבודות הפיתוח באזור התעשייה באל סייד, שישתרע לפי שעה על פני 38 דונם.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search