להורדת אפליקציה

חדשות הנדל"ן: דניה סיבוס תקים מגדל משרדים בר"ג בכ-250 מיליון שקל; אירוע "בתים מבפנים" בת"א חוזר

דניה הודיעה כי הצעתה להקמת המגדל, בן 47 קומות, נבחרה כהצעה הזוכה • ביג מרכזי קניות, וכן רוטשטיין נדל"ן, השלימו שתי עסקאות חשובות • אירוע האדריכלות "בתים מבפנים" חוזר לאחר שנתיים של הפסקה

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה סיבוס (רמי חכם)
רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה סיבוס (רמי חכם)

רשות מקרקעי ישראל פרסמה השבוע מכרז מעניין - לאחסון רכבים במנחת יטבתה שבערבה. מדובר במכרז להרשאה זמנית לתקופה של שלוש שנים למטרת אחסון רכבים בלבד, במנחת שבמועצה האזורית חבל אילות. "המכרז הינו חלק מתוכנית תמ"מ 4/14 שינוי 21 ותב"ע 1/101/03/12 ('מרכז אזורי חבל אילות'),בשטח של כ-5085.7 דונם, השוכנת בחלק הדרום-מערבי של יטבתה", נכתב בהודעת רמ"י. "מכרז זה יהווה פתרון משלים למרכז האזורי חבל אילות עבור אחסנת רכבים, ויאפשר לעשות שימוש בעתודת קרקע נכבדת באזור שבו תשתיות מסודרות, דרכים וחניה לצד תיירות, תעשייה ומלאכה, מנחת מטוסים, מסחר, ויגביר את המענה הכולל לצורך במקום אחסון רכבים השוכן בקרוב לעיר ולנמל אילת". המתחם מתפרס על שטח של 124,088 מ"ר.

דניה סיבוס הודיעה השבוע כי הצעתה נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע פרויקט ברמת גן, הכולל הקמת מגדל משרדים בן 45 קומות מעל שתי קומות מסחר וחניון תת-קרקעי קיים, "לרבות השלמת עבודות גמר ומערכות בקומות המסחר והחניון", כך לשון הודעתה לרשות לניירות ערך. "תמורה בגין ביצוע מלוא העבודות בפרויקט צפויה לעמוד על כ-250 מיליון שקל, צמודה למדד תשומות הבנייה למשרדים ומסחר, אשר תשולם בהתאם לקצב התקדמות העבודות. העבודות צפויות להמשך כשלוש שנים וחצי, עד למסירת הפרויקט".

• חברת אלמוגים החזקות מדווחת כי חברה בת שלה התקשרה עם חברת יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בהסכם למכירת מחצית מזכויותיה ומהתחייבויותיה בקרקע ביישוב נווה זהר שעל חוף ים המלח. עלות הקרקע כמוצג בדו"חותיה הכספיים של אלמוגים נכון לסוף מרץ 2021 היא כ-16 מיליון שקל, והתמורה בגין הממכר נקבעה על בסיס זה, לסך של כשמונה מיליון שקל. במסגרת הסכם המכר הוסכם כי הצדדים ימשיכו לפעול במשותף לאישור תכנית בניין עיר חדשה שתחול על הקרקע, באופן שניתן יהיה להקים עליה כ-70 יחידות דיור למגורים וכ-70 יחידות נופש. "עם השלמת העסקה, חברת הבת צפויה לקבל לידיה תזרים חופשי בהיקף של כשבעה מיליון שקל", נכתב בהודעת החברה לרשות לניירות ערך. 

• עוד מדווחת חברת אלמוגים החזקות כי לאחרונה חברה בת שלה, אלמוג ב.ז. בניה והשקעות, קיבלה היתר בנייה למגרש אחד מתוך שבעה בפרויקט "עמק הכרמל Reserve" שבעיר נשר. ההיתר מתייחס לבניית 62 יח"ד בשני בניינים בני תשע קומות כל אחד. הפרויקט כולו יכלול 333 יח"ד ב-12 בניינים בני עד תשע קומות כל אחד.

• חברת ביג מרכזי קניות מעדכנת, בהמשך לפרסום מתחילת אפריל, כי חברת הבת האמריקאית שבה מחזיקה החברה ב-80% מהזכויות, השלימה את מכירת מלוא אחזקותיה במרכז הקניות הפתוח Colonnade Camelback בפניקס, אריזונה ובמרכז הקניות הפתוח Village Hilton at Shops בסקוטסדייל, אריזונה, והתמורה שולמה במלואה.

• חברת רוטשטיין נדל"ן מעדכנת – בהמשך לידיעה על מכירת קרקע לגינדי החזקות בפרויקט "כרמי הנדיב" בקריית מלאכי - כי "התקבל אישור העירייה כהגדרתו בדיווח, וכן הומצא לרוכשת מכתב כוונות מאת הבנק אשר העמיד משכנתה בקשר עם המקרקעין, כהגדרתו בדיווח, המפרט את התנאים הכספיים להסרת השעבוד. בהתאם לאמור לעיל, ההסכם עומד בתוקפו וכן התקבל התשלום הראשון בסך של כ-15 מיליון שקל על חשבון תמורת הרכישה עבור המקרקעין, ועל חשבון תמורת הענקת האופציה על מקרקעי האופציה כהגדרתם בדיווח. יתרת התמורה תועבר בתוך 90 יום ממועד חתימת ההסכם. בהתאם להערכת החברה הרווח הצפוי שינבע לשותפות בגין מכירת המקרקעין, כולל עלויות עסקה, יעמוד על סך של כ-75 מיליון שקל לפני מס, שמתוכו חלק החברה הינו כ-35 מיליון שקל לפני מס".

• חברת דורסל עדכנה השבוע כי חודשה התקשרות חברה בת שלה בהסכם שכירות עם חברת קוואלקום, השוכרת העיקרית בנכס החברה בטירת הכרמל. ההתקשרות חודשה לתקופה של חמש שנים, החל בחודש מאי 2022, ולשוכר ניתנה אופציה להארכת תקופת השכירות לתקופה של חמש שנים נוספות. סך הכנסות השכירות השנתיות הצפויות לחברה הבת בקשר עם חידוש הסכם השכירות, הן כ-5.1 מיליון שקל בכל אחת מחמש שנות השכירות הראשונות, ובסך הכול כ-25.2 מיליון שקל בתקופה זו. בכל אחת מחמש שנות האופציה, אם זו תמומש, תזכה הברה בדמי שכירות של כ-5.3 מיליון שקל, ובסך הכול כ-26.7 מיליון שקל לחמש שנים אלו.

• בסוף השבוע הקרוב, החל מאתמול (ה'),ייערך אירוע האדריכלות "בתים מבפנים" בתל אביב. האירוע יתקיים עד מחר, ובמסגרתו ייפתחו מאות מבני ציבור ומבנים היסטוריים, בתים ודירות פרטיות, ומתקיימים סיורים אדריכליים ברחבי תל אביב-יפו - ללא תשלום. הפסטיבל חוזר לאחר שנתיים של הפסקה, בשל משבר הקורונה, והשנה בחרה עיריית תל אביב-יפו להציב במרכז הפסטיבל את הערכים הקהילתיים והאדריכליים של שכונות דרום העיר ויפו.

הצטרפו למאות חברות נדל"ן מובילות המשתתפות ב- "פסגת הנדל"ן אילת"- ועידת בכירי הנדל"ן
והבטיחו מקומכם עכשיו: לחצו כאן

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search