להורדת אפליקציה

מידרוג מעלה את דירוג חברת אאורה: Baa1 עם אופק יציב; "עסקת 'מבנה' צפויה לשפר משמעותית את נזילות החברה"

על רקע עדכון הדירוג של מידרוג עדכנה אאורה כי מעלות S&P לא תדרג עוד את החברה או את אגרות החוב שלה: "המתודולוגיה על פיה פועלת מידרוג תואמת יותר את המודל העסקי של החברה"

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי אאורה (יוסי אלטרמן וגיל מגלד)
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי אאורה (יוסי אלטרמן וגיל מגלד)

חברת הדירוג מידרוג הודיעה היום (ה') כי היא מעלה את דירוג חברת אאורה ואת דירוג החוב שלה ל-Baa1 עם אופק יציב. בין השיקולים העיקריים לדירוג: סך ההכנסות הצפויות מפעילות הייזום של החברה, ותק וניסיון ההנהלה, בעיקר בפרויקטים בתחום הפינוי-בינוי, שיעורי מכירה גבוהים מול שיעורי הביצוע, פיזור פרויקטים בפריסה ארצית בעיקר באזורי ביקוש מרכזיים – וביצוע עסקת "מבנה" שדווחה לאחרונה, ואשר צפויה לשפר משמעותית את הנזילות של החברה.

סך ההכנסות מפעילות ייזום בולט לחיוב ביחס לדירוג: ההכנסות צפויות להסתכם בטווח הזמן הבינוני-ארוך בכ-850 מיליון שקל עד 1.050 מיליארד שקל, בהתאם להכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע ופרויקטים בתכנון; יחס הכיסוי EBIT להוצאות מימון מסתכם בכ-2.7 , ולהערכת מידרוג צפוי להשתפר אף הוא"

במידרוג מציינים כי "סך ההכנסות מפעילות ייזום בולט לחיוב ביחס לדירוג: ההכנסות צפויות להסתכם בטווח הזמן הבינוני-ארוך בכ-850 מיליון שקל עד 1.050 מיליארד שקל, בהתאם להכרה בהכנסה מפרויקטים בביצוע ופרויקטים בתכנון; יחס הכיסוי EBIT להוצאות מימון מסתכם בכ-2.7 במהלך 12 החודשים שהסתיימו בסוף הרבעון הראשון של 2021, ולהערכת מידרוג צפוי להשתפר אף הוא בעקבות קיטון החוב ועלויות המימון בגינו, ולהסתכם בטווח הזמן הבינוני-ארוך בכ-2.7-2.2 - יחס ההולם את רמת הדירוג"

כאמור, מידרוג ציינה את עסקת מבנה כעסקה המשפיעה על הדירוג, וכך כתבה: "במהלך חודש מאי חתמה החברה על עסקה אשר במסגרתה רכשה קבוצת מבנה מהחברה 290 יח"ד בשישה פרויקטים, כ-4,000 מ"ר שטחי מסחר ואת מעונות הסטודנטים בקריית אונו - תמורת כ-750 מיליון שקל. להערכת מידרוג, עסקת מבנה תורמת לשיפור הנזילות בטווח הקצר. לחברה קיימים מקורות נזילות מספקים ביחס לשירות החוב בטווח התחזית. מקורות אלו מושפעים, בין היתר, מעסקת מבנה ומשחרור עודפים צפוי".

עוד ציינה חברת הדירוג כי "אאורה פועלת על מנת לייצר צבר קרקעות עתידי: לחברה קיים פיזור ומגוון משמעותי של פרויקטים בתכנון עתידי בתחום ההתחדשות העירונית; להערכת מידרוג, שיעור הרווחיות הגולמית הנובע לחברה מפרויקטי ייזום צפוי להסתכם בכ-15%-16 בטווח הזמן הבינוני-ארוך; הפרופיל הפיננסי של החברה צפוי להשתפר כך ששיעור החוב נטו ל-CAP נטו צפוי לנוע בטווח של 67%-70 בתקופת התחזית ולהלום את רמת הדירוג".

דירוג החברה משקף את הבעת האמון של שוק ההון ביכולותיה של החברה ובניסיונה בתחום ההתחדשות העירונית בעיקר. הצגנו ברבעון הראשון צמיחה כמעט בכל הפרמטרים הפיננסיים של החברה, והצמיחה צפויה להמשיך גם לרבעונים הבאים - במיוחד על רקע עסקת 'מבנה'"

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלי חברת אאורה, מציין כי "דירוג החברה משקף את הבעת האמון של שוק ההון ביכולותיה של החברה ובניסיונה בתחום ההתחדשות העירונית בעיקר. הצגנו ברבעון הראשון צמיחה כמעט בכל הפרמטרים הפיננסיים של החברה, והצמיחה צפויה להמשיך גם לרבעונים הבאים - במיוחד על רקע עסקת 'מבנה'. נמשיך לפעול כדי לאתר הזדמנויות בשוק הנדל"ן הישראלי ולייצר ערך לבעלי המניות".

נציין, ברקע הדירוג החדש, כי אאורה הודיעה היום לרשות לניירות ערך על "החלפת חברה מדרגת, באופן שחלף דירוג אגרות החוב על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות, תדורג החברה וידורגו אגרות החוב על ידי מידרוג. החברה הודיעה למעלות על סיום ההתקשרות עימה, וממועד זה מעלות לא צפויה לדרג את החברה או את אגרות החוב.

הנימוקים להחלפה: החברה סבורה כי המתודולוגיה שעל פיה פועלת מידרוג תואמת יותר את המודל העסקי של החברה כחברה שתחום עיסוקה העיקרי הוא יזמות נדל"ן למגורים, ועל כן מידרוג מתאימה יותר לדרג את החברה ואת אגרות החוב שלה".

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search