search

קצרין: הופקדה התוכנית ל"רובע בתרא" – עם 798 יחידות דיור ועוד 80 חדרי מלון בצפון העיר

הרובע יוקם בצפון העיר, ויכלול גם כמות מסוימת של שטחי מסחר • מדובר בתוכנית מעודכנת לשטח הרובע, שבמסגרתה בוצעו תיקונים רבים והתאמות בנוגע לעניינים תכנוניים שדרשו דיוק או תכנון מחודש

קצרין (שאטרסטוק)
קצרין (שאטרסטוק)

קצרין עומדת בפני תנופת פיתוח גדולה: לאחרונה הופקדה תוכנית עירוב שימושים משמעותית להקמת רובע חדש בצפון העיר קצרין שברמת הגולן. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הודיעה על הפקדתה של תוכנית "רובע בתרא", אשר תכלול 798 יחידות דיור, עוד 80 חדרי מלון – וכן שטחי מסחר. זאת בהמשך להפקדת שתי תוכניות תיירות בעיר לאחרונה, עם מאות חדרי מלון ויחידות דיור חדשות.

"תוכנית זו נמצאת בגבולות מתחם 3 בתוכנית הכוללנית המאושרת של קצרין, ג/19968", נכתב בדברי ההסבר. "המתחם כולל גם תוכנית נוספת, רובע אפק, המשלימה תכנון מלא של מתחם 3 כדרישת התוכנית הכוללנית. 

רובע בתרא נמצא בצפון קצרין. קיימים אי-דיוקים בין המגרשים הסטטוטוריים לבין חלוקת המגרשים שנעשתה בשטח, ולכן תוכנית זו נועדה להתאים את המצב הסטטוטורי למצב בשטח"

רובע בתרא נמצא בצפון קצרין. קיימים אי-דיוקים בין המגרשים הסטטוטוריים לבין חלוקת המגרשים שנעשתה בשטח, ולכן תוכנית זו נועדה להתאים את המצב הסטטוטורי למצב בשטח. מתוקף התוכנית הכוללנית ובהתאם לסעיף 62א(א)ג, תוכנית זו מאפשרת: הרחבת השימושים, הזכויות וההוראות במגרשי המגורים, השצ"פ ומבני הציבור, בהתבסס על התוכניות המאושרות והמתאפשר מכוח התוכנית הכוללנית של קצרין; תוספת 24 יח"ד בתא שטח 201; דיוק גבולות מתחם 3, והעברת החלק הצפון-מערבי של רחוב סער ממתחם 3 למתחם 10. לבד מתוספת היח"ד, התוכנית מאפשרת פיצול יח"ד קיימות בתאי שטח עם יחידת דיור אחת בלבד". 

סך כל יחידות הדיור בתוכנית הוא 798, כאמור, כולל יחידות הדיור שיתווספו בעקבות הפיצול האמור. ישנם 80 מגרשים בתוכנית שבהם יחידת דיור אחת, כך שיתווספו ממהלך זה 80 יח"ד לרובע. התוכנית מגדירה גם 180 יח"ד כדירות קטנות, ומקצה 794 מ"ר לשטחי מסחר.

מסמכי תוכנית ג/9532 המאושרת מופיע שטח תוכנית של 257.8 דונם. בחישוב גרפי על ידי מודד של גבול התוכנית עולה ששטחה הוא 275.67 דונם. נתון זה תואם גם את גודל תא השטח של רובע בתרא בתוכנית הכוללנית של קצרין"

התוכנית כוללת, לבד מההתאמות שצוינו לעיל, עוד כמה מהלכי התאמה ותיקונים באשר לגודל התוכנית וכדומה, כפי שמוצג בהמשך דברי ההסבר: "במסמכי תוכנית ג/9532 המאושרת מופיע שטח תוכנית של 257.8 דונם. בחישוב גרפי על ידי מודד של גבול התוכנית עולה ששטחה הוא 275.67 דונם. נתון זה תואם גם את גודל תא השטח של רובע בתרא בתוכנית הכוללנית של קצרין. 

חישובי ייעודי הקרקע במסמכי התוכנית המאושרת שגויים אף הם ביחס לחישוב הגרפי על ידי מודד. תוכנית זו מתקנת את טעות הסופר בהתייחס למצב המאושר ולייעודי הקרקע, המחושבים גרפית על ידי מודד, ותואמים את המצב בפועל (דרכים). עוד מתקנת התוכנית טעות סופר באשר למספר תאי השטח ברובע, מ-53 כפי שמצוינים בתוכנית ג/14594, ל-52 בפועל".

המגישה והיוזמת של התוכנית היא המועצה המקומית קצרין; העורך הראשי הוא אדריכל דני קידר ממשרד א.ב מתכננים; אדריכל התוכנית הוא שוהם בן-אבי, גם הוא ממשרד א.ב מתכננים; המודד, אשר ביצע את עבודות המדידה שהובילו לתיקונים החשובים בתוכנית, הוא דובי שלומי; יועצת התחבורה היא מהנדסת מנאל דאוד ממשרד מידד.

לעיון במסמכי התוכנית לחצו כאן

כאמור, רק לאחרונה הופקדו בקצרין שתי תוכניות שבמרכזן שטחי תיירות - תוכנית להקמת "פארק עירוני קצרין", המשתרעת על פני כ-960 דונם; ותוכנית להקמת מתחם מגורים ותיירות על פני כ-17.5 דונם. הן יכללו 350 חדרי מלון ועוד 118 יחידות דיור חדשות למגורים.

קראו עוד במרכז הנדל"ן

רוצים לדעת יותר על תוכניות העתיד של תל אביב? להבין לעומק את עולם ההזדמנויות הנדל"ני שהעיר המרתקת הזו מציעה לאנשי נדל"ן, וללמוד עוד על הפוטנציאל הגלום בה, ואר טרם התממש?
הירשמו כאן ליום עיון בנושא תוכניות העתיד של תל אביב יפו, לאנשי נדל"ן!
מתי? שני, 28.6.2021, בין 13:30 ל-18:30
אל תפספסו!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search