להורדת אפליקציה

הוות"ל מודיעה על הכנת תוכנית להקמת מסופי תחבורה ציבורית בחמישה מתחמים; לא יינתנו היתרי בנייה בתחומם

המתחמים – בכפר סבא, בגהה, במסובים-גנות, בצפון-מערב תל אביב ובשוהם • במתחמים אלו "לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261(ד) לחוק, וייאסר ביצוע עבודות"

מרדכי כהן, יו"ר הוות"ל (דוברות משרד הפנים)
מרדכי כהן, יו"ר הוות"ל (דוברות משרד הפנים)

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, הוות"ל, הודיעה לאחרונה על תחילת הכנתה של תוכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים תת"ל 121 – "מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים", ובמילים אחרות: מסופי תחבורה ציבורית. 

במסגרת התוכנית יאושרו מתקני תשתית אשר יאפשרו שיפור וייעול משמעותי בשירות, באמצעות סמיכות למוקדי הביקוש, תזמון נסיעות, מעברים בין אמצעי תחבורה, הסדרת חניה לאוטובוסים, הסדרת אפשרויות תחזוקה והתרעננות לאוטובוסים ולנהגים, טיפול באוטובוסים ועמדות טעינה חשמלית"

על פי דברי ההסבר לתוכנית, "קיים מחסור חמור במתקנים לתפעול תחבורה ציבורית, בעיקר במטרופולינים; במסגרת התוכנית יאושרו מתקני תשתית אשר יאפשרו שיפור וייעול משמעותי בשירות, באמצעות סמיכות למוקדי הביקוש, תזמון נסיעות, מעברים בין אמצעי תחבורה, הסדרת חניה לאוטובוסים, הסדרת אפשרויות תחזוקה והתרעננות לאוטובוסים ולנהגים, טיפול באוטובוסים ועמדות טעינה חשמלית".

התוכנית מתייחסת, בשלב זה, להקמת חמישה מסופים כאלו: בכפר סבא, בגהה, במסובים-גנות, בצפון-מערב תל אביב ובשוהם. פרט חשוב ביותר באשר לתוכנית זו הוא כי עבור אותם מתחמים נקבעו תנאים למתן היתרי בנייה, שיהיו בתוקף למשך שנתיים.

על פי פרטי התוכנית, "בתחומה לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף 261(ד) לחוק, וייאסר ביצוע עבודות, לרבות עבודות שאינן טעונות היתר לפי כל דין, אלא בכפוף לאישור מתכננת הוועדה; הבקשות להיתר יועברו לאישור מתכננת הוועדה באמצעות מהנדס הוועדה המקומית. אישור מתכננת הוועדה יינתן למהנדס הוועדה המקומית בתוך 21 ימים לאחר התייעצות עם יזם תכנית זו, אשר יעביר את התייחסותו בתוך 14 ימים מקבלת הבקשה; לא התקבלה התייחסות היזם במועד, תחליט מתכננת הוועדה בלעדיה.

התנאים והמגבלות המפורטים לא יחולו על עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים וניסויים שיבוצעו על ידי יזם התוכנית או מי מטעמו; על עבודות תחזוקה של תשתיות או דרכים או הסדרי תנועה בתחום הדרך, ובלבד שייערכו בתיאום עם משרד התחבורה"

על אף האמור לעיל, התנאים והמגבלות המפורטים לא יחולו על עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים וניסויים שיבוצעו על ידי יזם התוכנית או מי מטעמו; על עבודות תחזוקה של תשתיות או דרכים או הסדרי תנועה בתחום הדרך, ובלבד שייערכו בתיאום עם משרד התחבורה. תוקף התנאים שנתיים ממועד הפרסום, או עד להעברת התוכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או עד להחלטה על דחייתה או על ביטולה או על שינוי התנאים, לפי המועד המוקדם שבהם".

התוכנית הוכנה על ידי משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון. מדובר בתוכנית אב ארצית למתקני תשתית, אשר היא חלק מהתוכנית האסטרטגית של ישראל לשנת 2040. כחלק מדברי ההסבר לתוכנית, וכתחזית לצפוי לבוא, נכתב כי "הנחת היסוד הינה שיעד הפיצול בין כלי רכב פרטיים לתחבורה ציבורית יהיה 60% לרכב פרטי ו-40% לתחבורה ציבורית". התוכנית אמורה להציע בסופו של דבר 17 מתחמים, כולם בגוש דן ובסביבתו.

לעיון בדברי ההסבר המלאים לתוכנית לחצו כאן

קראו עוד במרכז הנדל"ן

כל ההרצאות, הדיונים והפאנלים של פסגת הנדל"ן 2021 מחכים לכם עכשיו באתר! לחצו כאן!

כתבות נוספות שיעניינו אותך
  • © כל הזכויות שמורות
search